S ændrer i medieudspil

Socialdemokraterne var lidt for hurtig på aftrækkeren, da man søndag kort før midnat sendte partiets nye medieudspil til Journalisten. Et afsnit om fremtidens licenssystem blev nemlig ændret i sidste øjeblik før offentliggørelsen tirsdag.

Socialdemokraterne var lidt for hurtig på aftrækkeren, da man søndag kort før midnat sendte partiets nye medieudspil til Journalisten. Et afsnit om fremtidens licenssystem blev nemlig ændret i sidste øjeblik før offentliggørelsen tirsdag.

Hvor partiet i søndags argumenterede for, at det nuværende licenssystem burde afskaffes i forbindelse med en kommende bred skattereform og i stedet lade udgifterne til DR og de øvrige public service-medier afholdes via skatten, så foreslås det nu i det nye medieudspil, at alle danskere som udgangspunkt skal betale licens. Samtidig skal der indføres en mulighed for at melde sig fra ordningen.

Til gengæld er alle tanker om at koble licens og skattereform sammen slettet. På intet tidspunkt taler Socialdemokraterne nu om at hente pengene til DR via skatten.

Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, forklarer over for Journalisten.dk, at man har haft meget travlt med at gøre medieudspillet færdig på grund af folketingsvalget. Og at det derfor er gået galt.

»Vi havde oprindeligt planlagt at præsentere medieudspillet den 23. november. Derfor har ordlyden været diskuteret i vores medie- og kulturudvalg lige til det sidste. Og der er vi så altså endt med frameldingsmodellen, hvor alle skal betale licens som udgangspunkt,« siger Mogens Jensen.

Det er kun afsnittet om licensen, der er blevet ændret. Den øvrige ordlyd i det 11 sider lange dokument om Socialdemokraternes mediepolitik er fortsat den samme.

For forståelsen skyld bringer vi her de to forskellige afsnit om licenssystemet fra Socialdemokraternes medieudspil. Først teksten fra weekendens udgave, som lå til grund for Journalistens artikel i mandags, og siden den endelige udgave.

Ordlyden fra søndag den 4. november:

»Det nuværende licenssystem har en lang række ulemper. Dels har licenssystemet en indbygget skævhed både i forhold til, at den opkræves pr. husstand og ikke pr. person, og dels i form af at der betales det samme uanset indkomst. Samtidig er der betydelige administrative byrder for såvel radio-og tv-branchen og DR forbundet med licensopkrævningen. Endelig er der stadig ca. 5% af alle husstande, som er sortseere, hvorved DR årligt går glip af over 300. kr. i licensindtægter.

Socialdemokraterne ønsker derfor, i forbindelse med en kommende bred skattereform, at licenssystemet afskaffes, og at udgifterne til DR og øvrige public-servicemedier afholdes over statsbudgettet og dermed finansieres via borgernes skattebetaling. For at sikre den nødvendige armslængde til og politiske uafhængighed for DR indgår staten 8-årige, uopsigelige aftaler med DR og øvrige public-servicemedier om deres finansieringsgrundlag. Inden for den 8-årige aftaleperiode reguleres medieinstitutionernes budgetter med pris-og lønudviklingen, ligesom der i perioden kan tilføres ekstra ressourcer til institutionerne, hvis det er nødvendigt.«

Ordlyden fra tirsdag den 6. november:

»Socialdemokraterne ønsker stærke og licensfinansierede public service medier. Og vi vil forpligte os på at forhandle mest public service hjem til danskerne for licenspengene. Public service tilhører danskerne gennem licensen, og vi har heldigvis stadig et samfund, hvor vi fortsat samles om fælles tv- og radiooplevelser og ikke udelukkende overlades til kommercielle interesser.

Hvert år mistes et trecifret millionbeløb på grund af sortseere. Pengene kunne være brugt til at skabe endnu mere kvalitetsradio og tv for danskerne. Langt de fleste danskere har et apparat, der kræver medielicens. Derfor foreslår vi en ordning, hvor alle danskere som udgangspunkt betaler licens. De danskere, der ikke ejer licenskrævende apparater skal naturligvis have mulighed for at framelde sig ordningen. Det skal ske gennem en tro og love erklæring. «

2 Kommentarer

Victor Szulc
11. NOVEMBER 2007
Kors...

Derfor foreslår vi en ordning, hvor alle danskere som udgangspunkt betaler licens.

Storslået! Visionært! Men det er forskelligt fra det nuværende system hvordan? 

. De danskere, der ikke ejer licenskrævende apparater skal naturligvis have mulighed for at framelde sig ordningen. Det skal ske gennem en tro og love erklæring. 

Ordet: "Idioti" falder umiddelbart en ind... Folk snyder i forvejen så det driver mht. licens, jeg har faktisk endnu ikke mødt nogen som er flov over at indrømme det, så jeg har svært ved at se hvordan en "tro og love erklæring" skulle forbedre DRs økonomi.

Den eneste måde at inddrive en licens som giver mening, er at financiere DR over skatten. Udover  at skaffe DR en solid økonomisk base, ville man samtidig slippe for den evige diskussion og brok, over hvor meget man bruger DR, og hvor meget man er villig til at betale.

Jeg har ihvertfald endnu ikke hørt nogen brokke sig over, at man betaler vuggestuer over skattebilleten, selvom man ikke har børn. Eller at man betaler for kontanthjælpen over skatten, når man kun har fået kontanthjælp en enkelt måned i år.

Kevin Jensen
11. NOVEMBER 2007
*Buhuu*,

<strong>*Buhuu*</strong>, jeg er sort séer fordi jeg ikke gider betale for noget jeg ikke bruger. Snup en kiks DR og tør øjnene....