Rulletekster afgør ulovlig sponsorering

TV/Midt-Vest har modtaget ulovlig sponsorering fra Region Midtjylland, afgør Radio- og tv-nævnet. TV2 Østjylland gjorde derimod intet galt, da de modtog penge fra regionen. Forskellen er, at TV2 Østjylland brugte rulletekster, inden det sponsorerede program om regionens sygehusbyggeri blev vist

Radio- og tv-nævnet er nået frem til forskellige afgørelser i sagen om Region Midtjyllands sponsorering af TV2-regionerne TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland. Førstnævnte har modtaget ulovlig sponsorering, fordi det sponsorerede indhold var en del af et nyheds- og aktualitetsprogram. TV2 Østjylland havde derimod sørget for at lægge rulletekster imellem det sponsorerede indhold og nyhedsudsendelsen, så den ikke brød loven.

»Først og fremmest er jeg glad for, at nævnet har taget sagen op, og der er kommet en afgørelse. Sponsorreglerne er bestemt ikke klare, og det er vigtigt med klare rammer for nye måder at finansiere programmer på,« siger Søren Sandfeld Jacobsen, der er juraprofessor på Aalborg Universitet.

I første halvdel af 2013 sendte både TV2 Østjylland og TV/Midt-Vest hver deres programrække med den samme titel, ”Supersygehuset”. I begge tilfælde havde Region Midtjylland støttet programmerne med tilsammen 1,3 millioner kroner.

I slutningen af maj skrev Journalisten, at de to professorer Frands Mortensen og Søren Sandfeld Jacobsen mente, at der var tale om ulovlig sponsorering på begge regionalstationer.

Direktørerne på de to regionalstationer afviste det pure. For det første mente de ikke, at der var tale om sponsorering, da TV2-regioner gerne må modtage tilskud fra lokale myndigheder. For det andet mente de ikke, at ”Supersygehuset” indgik i nyheds- eller aktualitetsprogrammer. TV2-regionerne må gerne sende sponsorerede programmer, så længe de ikke er i nyheds- eller aktualitetsprogrammer.

»Det har intet på sig. Det har vi gjort uendeligt mange gange. Vi deler vores flade klokken 19.30 op, så der er en programdel, som ikke er nyheds- og aktualitetsprogrammer, så der er ikke noget at komme efter,« sagde direktør på TV/Midt-Vest Ivar Brændgaard i maj.

Hans kollega på TV2 Østjylland, Peter Kramer, var meget enig:

»Sendefladen klokken 19.30 indeholder også andre programmer end nyheds- og aktualitetsprogrammer,« sagde Peter Kramer.

Radio og tv-nævnets afgørelse giver både direktørerne og professorerne ret. Nævnet afgør, at der i begge tilfælde er tale om decideret sponsorering og ikke et tilskud fra en lokal myndighed. Det skyldes, at pengene er bundet op på specifikke programmer, og at man med aftalerne har et ønske om ”at fremme Region Midtjyllands navn, image og aktiviteter”.

Når det kun er TV/Midt-Vests udsendelser, der er ulovlige, så er det, fordi stationen ikke tydeligt afgrænser, at der ikke længere er tale om en nyheds- og aktualitets-udsendelse i deres 19.30-flade. TV2 Østjylland derimod sørger for at afslutte nyhedsprogrammet med en vejrudsigt og rulletekster, før man sender Supersygehuset.

Søren Sandfeld Jakobsen fra Aarhus Universitet vurderede i maj, at der var tale om en nyheds- eller aktualitetsudsendelse, så længe det lå i 19.30-fladen på den landsdækkende TV2-kanal. Det har radio- og tv-nævnet altså været uenige i:

»Det har jeg respekt for. Hvis det klart virker for seerne, som om der er to forskellige programmer og en klar adskillelse, så er det en natulig afgørelse, og så bøjer jeg mig for den,« siger Søren Sandfeld Jacobsen.

0 Kommentarer