RUC’S PROFIL TIL DISKUSSION

SKAL RUC-JOURNALISTER HAVE EN SæRLIG PROFIL ELLER SKAL DE VæRE GENERALISTER? DE JOURNALISTSTUDERENDE På ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER ER SPLITTEDE I SPøRGSMåLET.

SKAL RUC-JOURNALISTER HAVE EN SæRLIG PROFIL ELLER SKAL DE VæRE GENERALISTER? DE JOURNALISTSTUDERENDE På ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER ER SPLITTEDE I SPøRGSMåLET.

“Et af målene for vores journalistuddannelse var, at vi skulle være anderledes end andre journalister – vi skulle have en selvstændig profil. Det har vi ikke, og spørgsmålet er, om vi skal have det,” sagde Lasse Højsgaard på generalforsamlingen for Journaliststuderende på Roskilde Universitet (JR) den 16. september.
Lasse Højsgaard, som har gået på RUC-uddannelsen fra dens start for to år siden, lagde på JR-bestyrelsens vegne op til en diskussion om uddannelsens profil.
“Hvis vi skal have en selvstændig profil, så skal vi ofre noget andet. Skal vi give afkald på vores nyhedsgen for eksempel og dermed også give afkald på en masse jobmuligheder,” spurgte Lasse Højsgaard de 35 fremmødte, hvoraf langt de fleste netop er begyndt på uddannelsen.
Han nævnte, at Odense markant har satset på de elektroniske medier og derfor har en profil.
“Personligt synes jeg, det er fint, at Odense gør det. Så ved folk, at hvis man vil lave tv, så skal man søge ind i Odense,” sagde Lasse Højsgaard i sit oplæg.

Akademiske journalister
Og de journaliststuderende kunne let tændes til den diskussion, men var splittede på spørgsmålet om, hvorvidt de skulle være specialister eller generalister.
“Vi er jo noget andet, alene fordi vores tilgang til uddannelsen er akademisk. Men vi skal ikke have en særlig RUC-profil, vi vil altid være forskellige, fordi vi er forskellige som mennesker. Det ville ikke være godt, hvis RUC spyttede 50 ens journalister ud,” mente Nana Vogelbein fra 1. modul.
“Jeg synes bestemt, vi skal gå efter en særlig profil. Vi er ikke generalister. Vi skal lave en anden form for journalistik – jeg er nok ikke den eneste, der mener, at medieverdenen med fordel kunne se anderledes ud, end den gør i dag,” sagde Gry Møller, 1. modul.
“Vi skal kunne det hele. Både RUC og Odense skiller sig ud, fordi vi har en akademisk baggrund. Vi skal gå efter den seriøse journalistik,” sagde Kenneth Sørensen, 1. modul.
“Jeg synes ikke, at vi skal kunne det hele. Det ville være nemmere at få praktikpladser, hvis vi kunne sige, at det her er vi stengode til,” sagde Tea _Tanghøj, 1. modul.
“Det er oplagt at tænke RUC-journalister ind i en udvikling, hvor de skrevne medier skal lave mere baggrund og mindre nyheder. Måske skal vi netop ikke satse på at lave “breaking news”. Det mister jo sin betydning med de nye journalistuddannelser, hvis vi alle er ens. Hvis vi vil være generalister, så skulle vi alle have valgt Journalisthøjskolen i Århus,” mente Suzette Jørgensen, 1. modul.
Der var på generalforsamlingen enighed om, at profil-diskussionen skal fortsætte i det kommende studieår.
Lasse Højsgaard, 3. modul, blev uden modkandidater valgt som formand for JR og afløser Kristoffer Gravgaard, som ikke har tid til formandsposten, fordi han netop er begyndt i praktik på Ritzau. Han fortsætter i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse består af følgende fra 1. modul: Nana Vogelbein, Signe Bjerre, Lars Igum Rasmussen og Peter Holst. Fra 2. modul: Stine Nysten, Christina Stagge og Stine Aagaard.

0 Kommentarer