Rucernes regnestykke

 

 

Hvem er bedst i landet her? Når det gælder om at erobre praktikpladser på dagbladene, mener RUCerne at have titlen. De har dog været for hurtige med at bestige sejrsskamlen. I den nye beretning fra JR, der er foreningen bag de studerende fra Roskilde, bliver efterårets praktikdag gjort til en sejr over DJH. "…vi fortrængte DJHerne på mange af de store landsdækkende medier. Vi tog fra Århus med 41 procent af pladserne på dagbladene trods det faktum, at vi kun var 39 ansøgere mod 142 fra DJH. Faktisk er RUCerne dem, der procentuelt besætter flest pladser på de store aviser," står der med henvisning til, at 22 ud af de 39 RUC-studerende, der var til praktikdag, fik plads på et dagblad.

For DJH er de tilsvarende tal 31 ud af 142. JR har dog glemt at se på, om dagbladene var lige eftertragtede hos begge uddannelser. Hver studerende sendte fem ansøgninger og RUCerne valgte i højere grad end DJHerne at søge de landsdækkende dagblade. Ser man på, hvilke studerende der fik sat deres underskrift på en praktikaftale, viser tallene, at dagbladene inklusive Ritzau hyrede 41 procent fra RUC, 57 procent fra DJH og to procent fra SDU. Det er en fordeling, som i procent ligger meget tæt på det antal ansøgninger, dagbladene modtog fra de tre uddannelser. Formanden for JR, Martin Bøggild Hvid, mener alligevel, at det er en glædelig statistik for RUC. "Det skal ses i sammenhæng med, at RUCerne i starten blev profileret som fagjournalister, men nu er vi blevet karakteristiske ved at søge dagbladene, og RUCerne får i høj grad de pladser, de gerne vil have." Formanden er ikke nervøs for, at beretningen kan starte en ny kamp på tal mellem journalistuddannelserne. "Dog er udtrykket 'fortrængte DJHerne' måske ikke så velvalgt. Jeg var ikke opmærksom på, at også DJH har fået et antal pladser, der hænger sammen med antallet af ansøgninger. Jeg er slet ikke interesseret i en plat diskussion, som da SDU og DJH var uenige om arbejdsløshedstal," siger Martin Bøggild Hvid.

0 Kommentarer