RUC-skepsis over kommunikationsfolk i DJ

Der var masser af kritiske spørgsmål fra de studerende på RUC, da DJ's kommunikationschef skulle forsvare, at forbundet vil have flere kommunikationsfolk i folden. RUC'erne har også droppet navnet JR.

Der var masser af kritiske spørgsmål fra de studerende på RUC, da DJ's kommunikationschef skulle forsvare, at forbundet vil have flere kommunikationsfolk i folden. RUC'erne har også droppet navnet JR.

Den stod på identitetsdebat, da de journaliststuderende på RUC holdt generalforsamling i denne weekend.

Foreningen af journaliststuderende på RUC skiftede blandt andet navn. JR (Journaliststuderende på RUC) skiftede navn til DJ RUC (Danske Journaliststuderende RUC).

Det er bedre at indikere, at man er en del af Dansk Journalistforbund, og ikke et tv-show, lød et af argumenterne fra bestyrelsen – med henvisning til JR's logo, som er et billede af karakteren JR fra tv-serien Dallas.

Den største debat kom dog efter et oplæg fra DJ's kommunikationschef, Esben Ørberg. Han fortalte om forholdet mellem kommunikatører og journalister, og hvorfor han mener, det er en god ide at hverve flere kommunikatører til forbundet.

»Det er 27 af de såkaldte spindoktorer, der tegner et mørkt billede af kommunikationsbranchen. Cirka 10 procent af kommunikatørernes arbejde består i pressekontakt, og det er kun i en procent af tilfældene, at der opstår konflikter,» sagde Esben Ørberg til de 25 fremmødte journaliststuderende.

Han mener, der er flere afgørende ligheder mellem journalister og kommunikationsfolk, der berettiger, at de er i det samme fagforbund.

»For begge grupper gælder det om at kunne se og formidle den gode historie. Kommunikatører skal kunne stille sig uden for den virksomhed, de arbejder for og give modspil. Mange tror, at kommunikatører skal være propagandamaskiner, fordi de arbejder for en part, og derfor altid vil være i konflikt med journalister, der ideelt set er neutrale og uafhængige,« sagde Esben Ørberg.

Men han understregede samtidig, at selvom flere kommunikationsfolk vil styrke DJs gennemslagskraft, så skal forbundet ikke skifte navn.

Ikke desto mindre var der flere kritiske røster blandt de studerende.

»Hvorfor har journalister en interesse i at være i forbund med kommunikatører, når vi ikke skal forhandle den samme overenskomst, har de samme tillidsrepræsentanter eller de samme arbejdspladser? Du siger, at kommunikatører kan bruge journalisternes brand, men hvad med omvendt?« spurgte et bestyrelsesmedlem i det, der nu hedder DJ RUC.

»Vi har mere tilfælles end det, der skiller os ad. Vi er alle formidlere. Og vi vil få større gennemslagskraft som faglig organisation og flere penge i kassen,« svarede Esben Ørberg.

»Jeg er ikke helt tilfreds med det svar. Det er indlysende, at vi står stærkere med flere medlemmer. Men hvad så, når vi skal forhandle overenskomst? Kommunikationsfolk har ikke noget med vores forhandlinger at gøre. Hvis mottoet kun er, at sammen står vi stærkest, risikerer det at blive en stor maskine. Man er medlem det sted, man har overenskomst. Så fordi man skifter job og funktion kan jeg ikke se, at man så nødvendigvis skal blive i det samme forbund,« lød det fra salen.

»Vi får simpelthen en meget større gennemslagskraft i samfundsdebatten. Og så skal man også huske, at mange kommunikationsfolk er sådan nogle som mig, der er gået fra journalistikken over i et kommunikationsjob. Massevis af journalister er gået den vej, fordi det rykker at kunne ændre holdninger hos folk. Og mange kommunikatører går også tilbage til at være journalister igen. Så det er ikke så statisk,« svarede Esben Ørberg.

Der var dog stadig skepsis fra nogle af tilhørerne i salen.

»Vi har lige haft et kursusforedrag, hvor vi fik fortalt, at nogle kommunikationsfolk forsøger at trække begæringer om aktindsigt i langdrag. Noget andet vi lærer her er ikke at tage garantier for gode varer. For kan du overhovedet garantere, at DJ ikke skifter navn?« spurgte en af de studerende.

»Jeg håber så sandelig ikke, at der har været tale om medlemmer. Det er vildt dårlig kommunikationsetik, hvis man trækker aktindsigt i langdrag. Og i hele debatten om offentlighedsloven har vi tage journalisternes interesser, for eksempel at notater til ministeren skal omgives af aktindsigt. Til stor irritation for kommunikatørerne,« sagde Esben Ørberg.

En af de nystartede journaliststuderende spurgte, om DJ havde overvejet de mere langsigtede perspektiver.

»Hvilke overvejelser gør I jer om fremtidige forhandlinger af offentlighedsloven om 20-30 år, hvis der kommer overvægt af kommunikatører? Som 20-årige har vi om 20 år stadig mange år tilbage på arbejdsmarkedet, så det er relevant for os,« spurgte en af de nye journaliststuderende.

»Vi har ikke gjort os overvejelser om, hvad der vil ske om så lang tid. Men den frygt I har, eller nærmere omsorg, for, om DJ kan klare at stå på to ben, og om der i det lange perspektiv er fare for, at den journalistiske identitet kan komme i fare, tager jeg med hjem,« sluttede Esben Ørberg.

Journalisten.dk har tidligere sat fokus på den skepsis journalist- og kommunikationsstuderende på RUC har over for DJ's planer om at rekruttere flere kommunikatører som medlemmer. 

0 Kommentarer