search

RUC kræver tårnhøjt snit

Kommende journaliststuderende på RUC skal ikke bestå en optagelsesprøve. Til gengæld skal de have et karaktergennemsnit på 9,6.

Kommende journaliststuderende på RUC skal ikke bestå en optagelsesprøve. Til gengæld skal de have et karaktergennemsnit på 9,6.

 På SDU og DJH kan hjemløse, forskere, og uuddannede blive journaliststuderende. Så længe de består optagelsesprøven. På RUC ser det helt anderledes ud.
Her skal ansøgerne have et meget højt snit for at læse journalistik kombineret med den humanistiske basisuddannelse – mere præcist 9,6 i snit.

»Journalistik er et af de mest populære fag blandt de unge i dag. Det giver os muligheden for at vælge de bedste blandt en årgang, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Kravene til journalisterne på arbejdsmarkedet stiger voldsomt i disse år, og dette må uddannelserne selvfølgelig gerne afspejle,« siger studieleder Mark Ørsten. Ifølge ham går RUC bevidst efter de bogligt stærke studerende.

På 1. semester skal de studerende gennem endnu en vurdering i form af en stop-prøve.
Her plejer 12-15 studerende at dumpe første gang, mens en håndfuld dumper anden gang og må stoppe på studiet.

Kommentarer
24
Chris Hansen
22.08.08 11:46
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Med andre ord vil RUC udelukkende uddanne elite-studerende og akademiserede unge til journalister.

Det bliver spændende, når disse nyudklækkede elitejournalister skal skrive om posedamer, udsatte børn i ghettoer og hungersnød i ulande. Eller hvad med narkoludere, mindrebemidlede pensionister og asbestsyge værftsarbejdere?

Selvfølgelig er der også i dag nogle journalister, der kommer fra velstillede familier nord for København, men gør det noget, at journaliststanden afspejler befolkningen? Det gør det åbenbart på RUC.

Fremhævet af Journalisten
Søren Frandsen
22.08.08 18:36
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Hej Chris,

Egentlig er jeg helt enig med dig... i hvert fald med akademiseringen... men jeg er nødt til at spørge: Der bliver uddannet mange journalister, og det er svært at få job - både som nyuddannet og (i lidt mindre grad) som erfaren. Hvorfor er det er et problem, hvis en af skolerne satser på en anden form for journalister end metervarejournalisterne, der kommer på nuværende tidspunkt?

Og hvorfor tror du, at journalister med akademisk baggrund ikke kan skrive om posedamer?

mange hilsner

Søren

Fremhævet af Journalisten
Chris Hansen
22.08.08 19:26
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Hej Søren.

Vi som journalister bliver jo oftest inspireret til historier om de mennesker, som vi omgås mest med. Samtidig er det en kendt sag, at alle mennesker ghettoficerer sig med ligesindede. Romaer bor dør om dør med romaer, drukmåse dør om dør med drukmåse, og akademikere dør om dør med akademikere.

Forestil dig en journaliststand bestående af RUC-uddannede, der har slået sig ned i Risskov, Gentofte og Frederiksberg. Møder de nogensinde posedamen i sydhavnen i deres hverdag?

Svaret er groft generaliserende: Nej!

Derfor håber jeg, at både SDU og DJH fortsætter den nuværende linje med at optage alle med journalistisk talent uanset om de kommer fra en ufaglært arbejderfamilie, en Nobelpristagende fysikerfamilie eller en gennemsnitlig hr. og fru Danmark-familie.

Metervarejournalistuddannelserne er nu ganske praktiske. Da jeg var nyuddannet for nogle år siden havde jeg været i praktik på radio, lavet mediespeciale i tv, og jeg satsede på et job i den ende af mediebranchen.

Havde det ikke været for min metervareuddannelse havde jeg aldrig kvalificeret mig til mit nuværende kommunikationsjob i rejsebranchen.

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
23.08.08 14:24
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Chris,

Jeg synes, at dit indlæg baserer sig på en meget fordomsfuld opfattelse af os journalister, der er uddannet på RUC. At vi har en akademisk uddannelse betyder ikke, at vi bosætter os i rigmands-ghettoer.  Og selv hvis vi gjorde dette, er jeg uenig med dig i, at vi af den grund ikke skulle være i stand til at identificere os med sociale klasser uden lange videregående uddannelser.

Uanset om vi er uddannet på SDU, DJH eller RUC har vi for eksempel alle sammen været igennem et praktikforløb i branchen. Her behandles vi alle sammen på samme måde og skoles i de samme ting, det samme håndværk.

Der er heller ikke en modsætning mellem en lang videregående uddannelse og forståelse af andre grupper i samfundet. Tværtimod. For eksempel kan jeg prale med at have arbejdet som gadefejer, hjemmehjælp og tissemand i Tivoli, hvilket vel næppe stemmer overens med din fremstilling af RUC-uddannede som en gruppe elitært indstillede akademikere?

Jeg vil dog give dig ret i, at det er et problem, hvis alle fremtidige journalister udelukkende rekruteres på samme baggrund, for eksempel deres karaktergennemsnit. Der er uddannet fremragende journalister uden en boglig baggrund, og det gøres der gudskelov stadigvæk.

Men faktisk oplever jeg min akademiske baggrund som en styrke for at kunne forstå mennesker med en anderledes eller skæv opfattelse af verden. Det har nemlig gjort mig mere opmærksom på min egen forforståelse, og at se bort fra den, når jeg fremstiller deres situation og syn på tilværelsen.

Argumentet for at oprette journalistuddannelserne på universiteterne var netop at få journalister med en mere stærk videnstung profil. Og det kan vel ikke skade, at journaliststanden er blevet mere alsidig, efter at uddannelsesstrukturen er begyndt at lægge vægt på andet end blot praktiske erfaringer.

På den anden side vil jeg give dig ret i, at vi journalister godt kan blive bedre til at tale på vegne af lavere sociale klasser i samfundet. Men det problem mener jeg ikke har noget at gøre med, hvor vi har fået vores uddannelse, men nærmere den livsstil vi tillægger os, efter at vi er blevet uddannet.  

Bedste hilsener fra Jannik 

 

      

 

 

 

    

  

           

 

 

   

Fremhævet af Journalisten
Tine Fasmer
23.08.08 16:34
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Nu fylder journalistik på RUC jo snart ti år, og vi er faktisk en del, der har arbejdet i faget i flere år. Ja, jeg ved ikke om I har lagt mærke til det, men ruc'ere har job overalt på landets mediearbejdspladser - både trykte og elektroniske. Og nej, ruc-journalister laver hverken flere eller færre historier om samfundets udstødte end andre journalister. Det kan jeg i hvert fald ikke se belæg for i hverdagen, hverken for egen regning eller når jeg ser tidligere medstuderendes historier.

Men en undersøgelse af historie/vinkel-valg og journalistens uddannelses- og familiebaggrund kunne da være et interessant emne - fx for et ruc-speciale eller ph.d.  ;-)

Akademiseringen - på RUC og SDU - giver jo netop medieforskningen en ekstra dimension; mulighed for forskning ikke bare om medier, men teoridannelse med udgangspunkt i journalistisk praksis.

Og for øvrigt er et højt karaktergennemsnit ikke kun muligt for folk, der er født med en sølvske i munden. Håndværkerens og den ufaglærtes sønner og døtre kan faktisk også godt knække uddannelses-koden, og i dag er flere og flere unge førstegenerations-studenter.

Venlig hilsen en ruc-journalist med arbejderklassebaggrund, håndværkeruddannelse og rigeligt snit fra enkeltfags-hf (bestået med job på skiftehold, hvis vi skal være rigtigt socialrealistiske) og fra humanistisk basis til at bestå de nye adgangskrav.

Fremhævet af Journalisten
Chris Hansen
23.08.08 17:19
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Tine og Jannik,

Nu er min kritik baseret på, hvordan RUC i fremtiden vil rekruttere sine studerende. Ikke på den måde det har været hidtil.

Jeg ser ikke et problem i, at journalister har en akademisk baggrund om det måtte være en akademisk journalistuddannelse eller en journalistisk overbygning på en anden akademisk uddannelse.

Problemet opstår for så vidt kun, hvis ALLE kommende journalister skal have et så højt karaktergennemsnit, som beskrevet i artiklen.

Når RUC i fremtiden kun vil have elite-studerende, så kan jeg frygte, at det skaber en tendens, som SDU og DJH ville blive fristet til at følge.

Selvfølgelig kan ufaglærte arbejdere få børn, der vokser op og få høje gennemsnit, men børn ligner ofte deres forældre. Og derfor vil det være skidt for fremtidens journaliststand, hvis man kun kan blive journalist med et snit på 9,6.

Dertil kommer, at et højt snit i gymnasiet  ikke det samme som journalistisk talent. Optagelsesprøverne forsøger bedst muligt at sortere alle dem fra, der bare ikke har en journalist i blodet.

Fremhævet af Journalisten
Niels Krogh Søndergaard
24.08.08 00:03
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Du skriver Chris:

"Derfor håber jeg, at både SDU og DJH fortsætter den nuværende linje med at optage alle med journalistisk talent uanset om de kommer fra en ufaglært arbejderfamilie, en Nobelpristagende fysikerfamilie eller en gennemsnitlig hr. og fru Danmark-familie."

1) Som Tine også antyder: SDU kræver ligesom RUC, at du har taget en gymnasial uddannelse. Her skrabes der vel også af den sociale kage. Men alene RUC får  høvlen af Chris.

2) Der er virkelig mange ting, mener jeg, som spiller ind på, om du bliver optaget på journalistik, eller overhovedet får LYST til at læse journalistik. Journalister er generelt aldrig kommet fra de lavere lag, og optagelsesprøven på DJH er bogligt hammer svær. Den er selvfølgelig blevet endnu sværere i takt med at der er kommet flere ansøgere. Der har i et par år nu været en 2. prøve og en samtale tilmed. Danni fra teknisk skole han er sgu' nok skræmt væk nu.

 3) Selv blev jeg, som ellers kommer fra et hjem med klaver, skræmt væk af optagelsesprøven i Odense af en simpel grund. Her må man ikke skrive på PC, men skal skrive på fire stk gennemslagspapir. Det holdt min dårligt trænede håndskriftarm simpelthen ikke til i fem-seks stive timer, og min skrift blev mere ulæselig, end den var i forvejen. Det har nok spillet ind i bedømmelsen af min prøve, vil jeg tro. Flere ting spiller ind på selektionsproceduren, for hvem der bliver morgendagens journalister, Chris.

 4) Den fælles gennemsnitsløn for færdiguddannede journalist gør dit eksempel med akademiker-journalisten til skamme, Chris. Hverken DJH-, SDU- eller RUC-journalister bor sgu' da i Sydhavnen eller Vollsmose, og det har de heller aldrig gjort. Det tjener de simpelthen for meget til at byde sig selv.

 

Jeg har til gengæld selv boet i Vollsmose, og prøvet at være på bissen.

Fremhævet af Journalisten
Christian Brinck
24.08.08 08:56
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Det virker som om, at ordet akademisering blandt nogle debat-deltagere er et minusord - et skældsord. Det forstår jeg ikke rigtigt.

 Det er da et plus, at man kan tænke og arbejde akademisk - og så er det i øvrigt ret ligegyldigt, hvor man er journalistuddannet fra.

Jeg spekulerer derfor på, om flere af debatdeltagerne mener noget forskelligt med ordet 'akademisk'...

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
24.08.08 10:06
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Tine Fasmer og Niels Krogh Søndergaard,

Jeg er helt på linje med jer. Syntes det er nogle gode argumenter, I lægger bordet. Det var sådan set det hele.

Bedste hilsner fra Jannik 

Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
26.08.08 19:46
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

@Christian Brinck

Naturligvis er akademisering  et minus-ord. For  journalistik henvender sig generelt  til almindelige mennesker  - og  akademikere er kendt for  at skrive dødkedeligt. Vi mangler  journalister, der har gået  i livets skole frem for den sorte skole,og som derfor  kender  virkeligheden fra  deres egne erfaringer, og  ikke blot  fra nogle teoretiske lærebøger. .  

 

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
26.08.08 21:28
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Hej Preben,

Det er jeg uenig i. I min ordbog betyder akademisering også et plus-ord, fordi journalistikken rent fagligt herved bliver tilført nogle nye kompetencer fra universiteterne. F.eks. sprogkundskaber, forståelse for statistik  o.lign. Alt dette kan hjælpe med at få en mere sandfærdig beskrivelse af virkeligheden.

Din kommentar om, at akademikere skriver kedeligt retter sig mod formidlingen, hvilket jo kun er en del af journalistikken. Men indrømmet: På dette punkt associerer jeg også ordet akademisering negativt, fordi det akademiske sprog, typisk kancelli-sprog, er meget tørt og kedeligt.

Tilgengæld er jeg meget uenig med din modsætning mellem livets skole og den sorte skole. Som Tine Fasmer ganske rigtigt skriver betyder et højt karaktergennemsnit jo langt fra altid, at man er født en sølvske i munden. Så der mener jeg, at du er galt på den.   

Bedste hilsener fra Jannik

 

Fremhævet af Journalisten
Christian Brinck
26.08.08 22:51
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Ja, Preben, knastørt sprog og kancelli-brokker må ikke indtage journalistikkens bastioner. Det ville være uheldigt. Men jeg synes, at der findes masser af fint sprog i akademiske bøger og rapporter, der tilmed gør mig klogere på verden. Men jeg indrømmer da, at man også støder på bøger og rapporter, der har et prætentiøst og dødsygt sprog. Jeg oplever bare, at der bliver længere og længere mellem dem. Akademikerne er efterhånden ved at kravle ud af elfenbenstårnet, selvom der nok altid vil være nogle rynkede ronkedorer, som bliver hængende i tårnværelset for altid.  

Men jeg synes, at man skal væk fra, at definere journalistikken og akademiseringen som modsætninger. Jeg synes i høj grad - som Jannik er inde på - at der er masser af akademiske felter, man kan arbejde konstruktivt med at parre med journalistikken, som fx sprogkundskaber, statistik, historisk kildekritik. Selvom jeg da straks må understrege, at det ikke duer kun at nørkle flittigt med tal og tabeller, så ender man som en slatten skrivebordsreporter, der aldrig bevæger sin r... ud i virkeligheden. Kunsten er at finde det rette mix - men det er til gengæld også en udfordring, der vil noget.

Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
27.08.08 06:10
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

@Jannik

Udtrykket "den sorte  skole" er  hentet fra Grundtvig, der var dybt skeptisk overfor den akademiske verden - og som fremhævde "livets  skole" som en kontrast hertil.  Det havde den gamle ret i. Vi trænger til journalister, der har været  sømænd, murere, soldater osv., og som derfor kender det virkelige liv, frem for  unge mennesker, der kun kender livet fra bøgernes teoretiske verden. Problemet med universiteterne er  desuden, at de ødelægger selvstændig tænkning hos de studerende, og får dem til at blive konforme og politisk korrekte.    

 

Fremhævet af Journalisten
Chris Hansen
27.08.08 13:08
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Hej Niels,

Jeg kan med et citat fra artiklen nemt gøre det klart, hvorfor jeg har et problem med RUC og ikke SDU:

Kommende journaliststuderende på RUC skal ikke bestå en optagelsesprøve. Til gengæld skal de have et karaktergennemsnit på 9,6.

Det er ikke gymnasiebaggrunden, jeg er ude efter. Det er alene dét, at man ikke skal bestå en optagelsesprøve, men udelukkende bedømmes på sit karaktergennemsnit i gymnasiet.

Som jeg har skrevet tidligere, så er et tårnhøjt gennemsnit ikke garant for, at den enkelte har journalistike evner. Optagelsesprøven sorterer de fra, der har et glamouriseret Oprah Winfrey-billede af journalistik.

Herreste Gud, lad da bare universiteterne optage studerende med en studentereksamen, men lad ikke karaktergennemsnittet afgøre det. Jeg kender mange superbegavelser som aldrig nogensinde vil kunne fremstille et journalistisk produkt, hverken en avisartikel eller et medieforskningsprogram.

Til gengæld kan ham med et gennemsnit på lige under syv blive Danmarks førende medieforsker, hvis han blot beviser sin motivation og evner ved en optagelsesprøve.

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
27.08.08 16:01
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Preben,

Jeg fastholder stadigvæk, at der ikke er en modsætning mellem en universitetsuddannelse ("den sorte skole") og livserfaringer  ("livets skole"). Også selvom Grundtvig skulle have påstået det. Faktisk er gennemsnitsalderen blandt journaliststuderende på RUC højere end på de to andre journalistuddannelser. Så sandsynligheden for, at de studerende har livserfaringer med i rygsækken er større der.  

Jeg er heller ikke enig med, at universiteterne ødelægger evnen til at tænke selvstændigt. Faktisk bliver de studerende bedømt på deres evne til at tænke kritisk - både på journalistik og andre dele af RUC - hvilket er én af forudsætningerne for at kunne gøre sig sine egne overvejelser.

Omvendt kan jeg godt følge dig så langt, at akademikere - i generel forstand - har en tendens til være dræbende politisk korrekte og langhårede i mælet. Mine erfaringer fra RUC har dog været, at underviserne på Journalistik anstrenger sig for at lære de studerende netop at gøre op med denne politiske korrekthed allerede på uddannelsens 1. semester.

Desuden tror jeg heller ikke diverse praktiksteder vil lade en sådan korrekthed overleve 12 måneder under deres journalistiske vinger.

Bedste hilsener fra Jannik

 

    

  

Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
27.08.08 16:52
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Jannik,

Det glæder mig, hvis RUC er bedre  end  sit rygte. Men det ændrer jo ikke  på, at journalsitiske  talenter, der ikke har gidet spilde deres ungdom på at terpe tyske  verber, ikke  kan blive uddannet  som  journalister på RUC. Og det er  synd for vores fag, fordi  vi har så hårdt brug for farverige og uortodokse journalister. Journalistik og  karaktergennemsnit burde intet have med hinanden at gøre.

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
27.08.08 22:42
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Preben,

Jeg ved ikke, hvilket rygte du taler om? Og de journalistiske talenter du frygter går tabt kan de to andre journalistiske uddannelser jo fortsat få glæde af. Så de går altså slet ikke tabt.

Jeg er også uenig med dig i, at bogligt stærke studerende ikke kan være "farverige" og "uortodokse." Det passer ikke. Mange provokerende og grænseoverskridende tanker er blevet udbredt på skrift.

Så der er ingen grund til at gøre folk, som aldrig har gidet at åbne en bog, til et ideal for god journalistik. Det kan man som bekendt lære på flere måder. Gudskelov for det.

Bedste hilsener fra Jannik 

   

  

Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
28.08.08 05:27
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Jannik,

Du taler godt  for din syge moster,  men kan vi ikke få en begrundelse  for,  hvorfor man skal have et  højt karaktergennemsnit for at blive uddannet  som journalist? Hvad har næse for  nyheder og  evnen til kunne få kilder  i alle miljøer egentlig at gøre med  tyske  verber? 

PS. Gad vide, om Jack London og  Hemingway var blevet så gode journalister/forfattere,  hvis de havde siddet på  skolebænken i stedet for at være  henholdsvis guldgraver i Alaska og ambulancekører ved den italineske  front under 1. verdenskrig? 

 

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
28.08.08 09:32
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Preben,

Du skriver stadigvæk ikke, hvilket rygte om journalistuddannelsen på RUC det er, du tænkte på i dit foregående indlæg? 

Uanset om man kan lide det eller ej, så er journalistik som fag blevet tilført nogle nye komtencer, efter at journaliststuderende er begyndt at blive uddannet på universiteterne. Her lægger man i særlig grad vægt på de studerendes boglige evner. Journalistik anno 2008 er jo meget mere end blot næse for nyheder og gøre sig godt i kildernes miljøer. Uanset om man kan lide det eller ej.

Folk med høje karaktergennemsnit fra gymnasierne må skønnes at være stærkere i de boglige fag. Derfor er det vel meget naturligt at stille sådanne krav, hvis uddannelsen på RUC kræver, at de studerende har disse evner? Profilen på journalister fra RUC er altså anderledes end på de to andre journalistuddannelser. Hvad er der galt i det?

Journalister med en uddannelsesbaggrund inden for Fysik har f.eks. lettere ved at stille begavede spørgsmål til en ekspertkilde, der arbejder med fysik. Journalister med en uddannelsesbaggrund inden for Historie, er bedre til at placere nyheden i et historisk perspektiv. Journalister som har en uddannelsesbaggrund inden for socialvidenskab eller antropologi har lettere ved at sætte sig ind i posedamer eller romaers situation end andre. Du kan selv føje mere til listen.     

Bedste hilsener fra Jannik 

 

Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
28.08.08 11:38
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Jeg har ikke  hørt  nogen rygter om  journalistuddannelsen på RUC, men vi  kender jo alle sammen RUCs almindelige "munkemarxistiske" omdømme.

Vedr.dine eksempler: Naturligvis kan man værebedre stille  spørgsmål  om fysik, hvis man har en uddannelse  i fysik. Men ofte er det de dumme spørgsmål, der giver de bedste historier. Men for at følge din tankegang; Så er man vel også bedre til at stille spørgsmål om, hvad  der foregår ude  i det virkelige liv, hvis man selv har  været en del af det.?

Journalistik handler  meget - ud over at have næse for  nyheder og  den gode historie  -  at kunne omgås folk fra alle miljøer.  Og det kan man ikke  lære ved at  stikke næsen ned  i en bog. Tværtimod lever akademikere ofte afsondret  fra almindelige mennesker, og har derfor svært ved at forstå virkelighedens verden. Læs Information, så forstår du måske, hvad  jeg mener.

Min konklusion er derfor:  Medierne bliver kedelige og kedeligere. Journalisterne bliver  mere og mere ude af trit med  brugerne.  En af årsagerne - bortset fra den skæve politiske tilgang til faget og den tilhørende politiske  korrekthed - er, at  journalisterne ikke  længere er en del af folket, men er  blevet verdensfjerne akademikere. Lad os få fiskeren, soldaten eller mureren, der bliver journalist,  tilbage.     

 

Fremhævet af Journalisten
Jakob Dahl Klausen
28.08.08 12:44
Re: RUC kræver tårnhøjt snit
Man kan til hver en tid diskutere, hvorvidt det er retfærdigt at kræve et snit på 9,6 for læse journalistik på RUC. Flere har i diskussion talt om akademisering og at uddannelsen bliver forbeholdt elite-studerende med gode karakterer fra gymnasiet. Jeg vil lige minde om, at man - også inden optagelsesprøven blev afskaffet til fordel for karaktersnit - skulle have et vist snit for at kunne komme ind på Roskilde Universitet. Skønt dette ikke er lige så højt som det der er for at komme ind på et basisstudium, så er RUC altså for nogle mennesker i forvejen lukket land.Jeg mener til gengæld, det er relevant at se på det problematiske i det signal man sender om at uddannelsen "kun" kræver gode studenterkarakterer for at komme ind på. I en tid, hvor der aldrig har været så mange ansøgere til journalistik som der er nu, så er det efter min mening vigtig at vise at uddannelsen ikke er noget man vælger i samme grad som man vælger at tage en studentereksamen. At signalere, at kravet for journalistik på RUC er 9,6 er efter min overbevisning det samme som at sige at faget kun kræver, at man var dygtig på skolebænken. En optagelsesprøve rummer både gode og dårlige ting, hvor de dårlige kan nævnes at afgøre menneskers fremtidige uddannelse på én enkelt test. Man skal på samme måde ikke gøre det til et spørgsmål om, at dem, som skal skrive fremtidens aviser kun er dem der ved hvordan man førhen har skrevet dem. Jeg mener med andre ord, at kommende journalister skal bedømmes på flere områder og først og fremmest ikke bør tro, at journalistik er en universitetsuddannelse på lige fod med samfundsfag på Københavns Universitet (ikke et ondt ord om det studie). At RUC så går efter de bevidst bogligt stærke studerende er så noget andet man måske burde studse over.
Fremhævet af Journalisten
Preben Nielsen
28.08.08 15:26
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

@Jakob

Det siger sig selv, at når kravet er  et  højt karakter-gennemsnit, så tiltrækker man alle de ulidelige  dukse-typer. Og det er netop dem,  vores fag IKKE har brug for.

 

Fremhævet af Journalisten
Jannik Roos Jacobsen
28.08.08 22:56
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Jacob Dahl Klausen,

Jeg synes det er nogle gode, sunde overvejelser, du gør dig. Et højt karaktergennemsnittet gør naturligvis ikke automatisk en god journalist. Derfor bør det heller ikke stå alene.  

Jeg er tilgengæld lodret uenig med Preben, der kalder folk med høje karakterer er "ulidelige dukse-typer." Det samme gælder hans/din påstand om, at akademikere lever i en afsondret verden fra almindelige menner.

Akademikere er jo også "almindelige mennesker", så selv hvis de/vi kun omgås hinanden holder den påstand ikke (læg dertil at der aldrig er blevet uddannet så mange akademikere i Danmark som i dag, efter at arbejderklassens børn er rykket ind på universiteterne).

Som nævnt tidligere i debatten mener jeg ikke at problemstillingen med journalister kontra andre faggrupper i befolkningen har noget at gøre med, hvordan journalister bliver rekruteret eller optaget på, men nok nærmere den livsstil, vi tillægger os, efter at vi er blevet færdiguddannet.

Læs evt. Niels Krogh Søndergaards indlæg ovenfor. Han har forklaret det fornemt.

Bedste hilsener fra Jannik

 

 

 

 

  

 

  

Fremhævet af Journalisten
Thomas Jensen
10.09.08 06:19
Re: RUC kræver tårnhøjt snit

Kære Chris.

Argumentationen halter. For, hvis romaer bor ved siden af romaer og akademikere det samme, hvor bor journalister så. I Taastrupgård og Gjellurupparken? Eller på gaden. Journalistik på "gadeplan" kræver vel indlevelsesevne om empati.

Desuden synes jeg, som håbefuld RUCj ournalist-studerende, at nedgørelsen af akademiseringen er skudt forbi. For en forfladigelse kan vel ikke være målet. På RUC er vi specialister i at tilegne os viden og store stofmængder på kort tid. Grundig research med andre ord. Og det er da ikke helt ved siden af, hvad man som journalist bør kunne?

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen