RUC: Dumpe-kandidater

60 procent af de RUC-studerende, der udgør pionerholdet på 25 på universitetets nye journalistuddannelse, dumpede til »optagelsesprøven«.

60 procent af de RUC-studerende, der udgør pionerholdet på 25 på universitetets nye journalistuddannelse, dumpede til »optagelsesprøven«.

Prøven varede i alt seks timer. Første del var en én time lang test i blandt andet retskrivning og tegnsætning. Her dumpede 15 af 25 studerende. Anden del af prøven varede fem timer og handlede om blandt andet genrebevidsthed og skriveevner. Det gik noget bedre – her dumpede 5.

I alt 15 ud af 25 af de studerende er dumpet i enten den ene, den anden eller begge prøver. Alligevel er alle 25 påbegyndt journaliststudiet. De studerende får yderligere to chancer til at bestå prøven, der i den interne RUC-jargon har navnet en »normalforudsætningsprøve«. Prøven skal bestås, før de studerende får lov at gå til eksamen efter første modul.

»Normalforudsætningsprøven« er et led i et internt kompromis på RUC. En fløj på centret ønskede en egentlig optagelsesprøve, der blandt andet kunne berolige aftagerne af kandidaterne. En anden fløj er hårde modstandere af optagelsesprøver.

For mange dumpekandidater kan blive en dyr fornøjelse for RUC. Centret får først penge fra Undervisningsministeriet, når de studerende består eksamenen – selv om de er begyndt på studiet.

0 Kommentarer