RUC: »Det er IKKE en spindoktor-uddannelse«

»En spindoktor forstår jeg som en, der lynhurtigt kan levere et budskab kækt og smart,« siger studieleder for en ny uddannelse på RUC. Med de ord afviser hun, at formålet er at uddanne spindoktorer. De skal være politiske rådgivere i et internationalt miljø

Her til eftermiddag holder Roskilde Universitet (RUC) informationsmøde for studerende, der er interesserede i RUC's nye uddannelse med det mundrette navn International Public Administration and Politics (IPAP).

De studerende på den nye kandidatuddannelse skal med RUC’s egne ord uddannes til at blive »kompetente ledere og politiske rådgivere« – og det har allerede fået flere medier til at beskrive den som en ’spindoktor-uddannelse’. 

Men søger man den nye RUC-uddannelse med en spindoktor-drøm i maven – så er man gået helt forkert. Det fortæller studieleder og lektor Bodil Damgaard. Journalisten har stillet hende ’fem skarpe’ om den nye uddannelse.

I skriver, at I uddanner politiske rådgivere. Så hvorfor er betegnelsen ’spindoktor’ skudt helt ved siden af?

»Det er vigtigt for mig at sige, at det IKKE er en spindoktor-uddannelse. I virkeligheden er det ikke engang en kommunikationsuddannelse, men en forvaltningsuddannelse, så det er simpelthen falsk varebetegnelse at kalde det en spindoktor-uddannelse. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der vil komme spindoktorer ud af den her uddannelse – men det er bestemt ikke sigtet,« siger Bodil Damgaard.

Hvad er så sigtet med uddannelsen?

»Sigtet er at klæde de studerende på til at blive forvaltere og rådgivere i et internationalt arbejdsmiljø og i et krydsfelt mellem flere forskellige ressortområder. Mange problemstillinger krydser i dag landegrænser – og det klæder vores uddannelse de studerende på til. De skal kunne lave solid politisk rådgivning i forhold til politiske beslutninger, der krydser landegrænser og ressortområder.«

Men spiller kommunikation ikke en væsentlig rolle i sådan et job?

»Jo, selvfølgelig gør det dét – og selvfølgelig skal de studerende også kunne kommunikere. I det øjeblik du for eksempel lægger et notat op til den politiske overordnede, du arbejder for, er du da nødt til at kunne kommunikere det klart. Og du skal også kunne give politisk skyts til at argumentere for det. Derfor træner vi også de studerende i at kunne formidle et budskab kort og kontant både skiftligt og mundtligt. Men det gør det ikke til en kommunikationsuddannelse. Og slet ikke til en spindoktor-uddannelse.«

En spindoktor er jo også en politisk rådgiver. Hvordan adskiller jeres uddannelse sig på det punkt? 

»Jeg tænker, at når man er politisk rådgiver, så giver man relevante oplysninger. Også selv om det godt kan koste 100 sider. Men en spindoktor forstår jeg til gengæld som en, der lynhurtigt kan levere et budskab kækt og smart og på den måde få vendt en folkestemning. Vi vil gerne kunne dokumentere det, vi rådgiver til. Det er skåret ud i pap, for selvfølgelig findes der også spindoktorer, som kan det. Men den der konstante vinkling af budskaberne, som jeg forstår som en del af en spindoktors arbejde – dét findes ikke hos os. Vi lader politikerne om at vinkle, så vi selv kan nøjes med at lave de gode analyser.«

Hvad er jobudsigterne for studerende, der kommer ud med en kandidatgrad fra den her uddannelse? 

»Vi håber, at de er gode. Og det er også det, vi hører fra vores aftagere. Hvert eneste ministerium har jo et internationalt kontor, der om nogen arbejder i det krydsfelt, vi sigter mod. Og regional udvikling i en egn som eksempelvis Region Sjælland kræver også, at man samarbejder på tværs af landegrænser i Øresunds-regionen og Femern-regionen. Så sådan nogle steder ville det være oplagt,« siger Bodil Damgaard. 

Kommentarer
13
Christian Barfoed
11.03.14 14:10
RUC-folket kan kunsten med
RUC-folket kan kunsten med smarte, fluffy formuleringer, der får både de penge, myndighederne skal bevilge, og de studerende til at søge mod Roskilde. "Spindoktor" eller "rådgivere i et internationalt arbejdsmiljø", same shit, ikke.....jeg håber virkelig, RUC-folkene har kigget i krystalkuglen for arbejdsmarkedet 2020 og derefter og skønnet, at der er brug for en uddannelse specifikt i det - man skulle jo ellers mene, at man erhverver sig ekspertisen fagligt ved f.eks. andre faglige studier og så knytter en kommunikationsuddannelse dertil.....
vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
11.03.14 17:28
En helt naturlig udvikling. I
En helt naturlig udvikling. I en årrække har man øvet sig i de offentlige forvaltninger og berettet om alt muligt helt fantastisk, som den almindelige borger er stået helt af overfor - men som har fungeret fint ift andre forvaltninger og statsapparatet. Nu er turen kommet til at fortælle historierne til de udenlandske ditto, der også har haft en årrække at øve sig i. At historierne dermed bliver mere og mere verdensfjerne, må vi tage med. Håber bare, der kommer underholdningselementer med - ellers bliver det altså for kvalmt.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
11.03.14 20:42
Sikke noget vrøvl, d'herrer.
Sikke noget vrøvl, d'herrer.

RUC har længe savnet en forvaltningsuddannelse, hvor også det internationale perspektiv blev vægtet. Studerende, der ønskede at opnå kompetencer indenfor EU og overnationale institutioner har derfor været nødsaget til søge fag på Lunds Universitet og Københavns Universitet. En udvikling, som forvaltningsuddannelsen på RUC selvfølgelig ikke er tjent med i længden, derfor dette nye og ganske naturlige tiltag.

Og med hensyn til jobudsigterne, så vil jeg henvise jer begge til at læse dagens aktuelle overskrifter i dagspressen om børnepengesagen, hvor den danske lovgivning atter er i konflikt med EU-retten.

Journalister, suk!
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
12.03.14 05:44
Såvidt jeg lige kan finde
Såvidt jeg lige kan finde frem til, er Mikkel Munck ansat ved RUC - hvor det jo er helt åbenbart, at en uddannelses-institution skal levere kandidater til de dele af samfundet, der efterspørger særlige kompetencer.

Derfor er Mikkel Muncks kommentar fair og i overenstemmelse med det, samfundet forventer af RUC.

At Mikkel Munck ikke forstår hvad der foregår i samfundet, kan man måske klandre ham. Vi ved udmærket, at universiteterne er afhængige af kunder i butikken og de demokratiske kvaliteter, det hele skal virke i, derfor må komme i anden række. Og derfor kan undskyldningen af Mikkel Muncks uvidenhed være, at han har hamrende travlt i sit daglige virke og ikke magter mere end det.

Vi lever i en tid, hvor der skal gode historier til - det får vi hele tiden at vide. Og her vil den nye uddannelse helt sikkert fungere på mesterlig vis i en europæisk kontekst.

Så må journalisternes historier om hvordan det hele ser ud i virkeligheden tages ad notam og i den grad det lader sig gøre: undertrykkes og latterliggøres. Ift Mikkel Munck er der nok ikke tale om noget bevidst - men mere den daglige travlhed på RUC.

Fremhævet af Journalisten
Jens G. Friis
12.03.14 07:52
”En spindoktor forstår jeg
”En spindoktor forstår jeg som en, der lynhurtigt kan levere et budskab kækt og smart,” fortæller studieleder og lektor Bodil Damgaard ved RUC.
Hvis den gode lektor har ret, og det har hun formentlig, så er det da på høje tid, at der er en højere læreranstalt, der gør noget ved det. Så hvorfor ikke lave en egentlig cand. spindoc. uddannelse.
Det kan da kun højne den politiske kommunikation, som efterhånden ikke kan komme længere ned i sølet.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft, journaliststuderende på RUC.
12.03.14 08:19
Jeg synes egentlig, at det er
Jeg synes egentlig, at det er lidt pinligt at se, hvordan mange journalister straks kører på skinger automatpilot, så snart ordet "spindoktor" nævnes. Væk ryger al rationalitet, kritisk sans og objektivitet - både i DR og Berlingskes artikler om uddannelsen og i kommentarfeltet hr.

Vi har her at gøre med en kandidatuddannelse, som skal klæde studerende på til at rådgive, administrere og forvalte i et internationalt miljø. Jeg har noget svært ved at se, hvordan disse tre elementer nødvendigvis bliver til en spindoktoruddannelse. Selvfølgelig kan uddannelsen udklække spindoktorer. Det kan journalistuddannelserne i øvrigt også - sammen med et væld af uddannelser inden for kommunikation, jura, statskundskab, samfundsfag osv.

Men først og fremmest er der altså tale om en uddannelse i rådgivning, forvaltning og administration. Hvis det er noget, vi som journalister skal føle os truet af, så ligger problemet ikke i den eller andre uddannelser - så er det nok snarere vores egen faglighed, den er gal med.

Det er både vigtigt og relevant at diskutere karakteren af politisk kommunikation her i landet - også i forhold til spindoktorer - men uddannelsen her har unægteligt ikke særligt meget med hverken kommunikation, manipulation eller spin at gøre.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
12.03.14 10:04
Tak til Mathias for på dygtig
Tak til Mathias for på dygtig vis, at sætte to streger under fakta i denne sag.

Og til Michael Bjørnbak Martensen kan jeg oplyse, at jeg er uddannet på RUC (Forvaltning), hvilket jeg kan oplyse, ikke er helt det samme, som at være ansat.

Men sådan er der jo så meget, os 'spindoktorer' ikke forstår.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
12.03.14 10:10
Mathias Svane: Problemet er
Mathias Svane: Problemet er jo ikke at der tilbydes en "kandidatuddannelse som klæder studerende på til at rådgive, administrere og forvalte i et internationalt miljø".
Problemet er at man udbyder uddannelsen som et akademisk tilbud. Med andre ord tillægger man folk med uddannelsen en videnskabelig kompentence som der ikke er videnskabeligt belæg for at tildele. Som journaliststuderende burde du du rette bager for bager og ikke smed for bager!

C :-)
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
12.03.14 10:12
Mikkel Munck: Mener du helt
Mikkel Munck: Mener du helt oprigtigt at kandidatuddannelsen er videnskabelig? Eller synes du at kursusmuligheden er relevant men ligeså godt kunne udbydes af en privat kursusarrangør?
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
12.03.14 11:18
Ser man på en hjemlig artikel
Ser man på en hjemlig artikel, så mener Brian Mikkelsen (K), at der kan spares en masse penge på at privatisere inden for daginstitutionsområdet. Det er faktisk meget nemt, i følge den konservative minister. http://www.bt.dk/politik/haardt-pres-paa-corydon-her-skal-han-finde-12-milliarder-kroner Og til støtte for sin påstand henvises til Danske Erhverv, der har brugt udbudsportalens undersøgelser som kildemateriale.
Hos Udbudscentralen foreligger, der ikke undersøgelser af denne karakter.

Lidt smart, at gøre tingene lidt kringlede, for journalister i dag har hamrende travlt, så man bruger kun sjældent tid på at tjekke lødigheden.

Sådanne eksempler flyder det over med på hjemlig grund, og i international sammenhæng vil det blive endnu mere sofistikeret.

Man kan kalde det rådgivning og andre spændende vellydende ting - mens vi bare står der og slår kors for panden med konstateringen: Fup og fiduser.

Hvis vi kunne få Jer til at bruge tiden til gavn for det samfund, vi alle er forpligtede af - også med venlig tanke for de internationale samarbejder - ville det være rigtigt fint.

Vi har fået rigeligt med alt dette Waterfront!
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
12.03.14 14:15
Det er en engelsksproget
Det er en engelsksproget forvaltningsuddannelse på kandidatniveau rettet mod krydsfeltet mellem den nationale forvaltning og overnationale og internationale instutioner.

Læs eventuelt mere om kandidatuddannelsen på Roskilde Universitets hjemmeside via nedenstående link.

http://www.ruc.dk/om-universitetet/nyhedsportal/ruc-nyheder/vis/article/ruc-faar-ny-international-uddannelse-i-politik-og-offentlig-forvaltning/back/roskilde-universitet/

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
13.03.14 01:55
Bodil Damgaard har
Bodil Damgaard har tilsyneladende betonet spindoktorerne http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/03/10/111558.htm i de første interviews, som man nu forsøger at lægge afstand til. Journalisten - Johan Blem Larsen - har også følt sig kaldet til at linke til en ritzau-artikel om kampen på RUC for at få studerende.

Hvis jeg var et ungt menneske, der gerne vil have et meget spændende liv med en god løn i udsigt, ville jeg klart tage denne uddannelse - for top-embedsmændene vil gerne have magt og mer-magt, hvor problemerne for journalisterne så herefter er offentlighed og mer-offentlighed. Men alt sammen med borgerne og vores demokrati som tabere.

En 1864-krig i moderne klæder.
Fremhævet af Journalisten
Michael Martensen
15.03.14 20:36
På RUCs site definerer Bodil
På RUCs site definerer Bodil Damgaard en spindoktor: "En spindoktor forstår jeg som en, der lynhurtigt kan levere et budskab kækt og smart."

Det er nu ikke sådan jeg oplever problemet. Som journalist får man en masse spændende historier, der affærdiger enhver problemstilling fordi tingene skal ses i en større sammenhæng og er en del af en udvikling.
Hvis problemerne langsom begynder at blive taget alvorligt, står den på alt fra chikane, henvendelser til ens redaktør, spot og spe. DR har oplevet trusler fra Jyske Bank - og DSB har i en årrække haft en overordentlig syg kultur, hvor der røg en chef i svinget. De slemme historier går hånd i hånd med den almindelige selvforståelse: Vi har magten - og kan journalisterne ikke forstå det, får de med krabasken.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right