search

Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Kommercielle interesser bliver konstant blandet med journalistik. Sammenblandingen ødelægger journalistikkens troværdighed, mener tidligere professor på RUC Roy Langer.

Kommercielle interesser bliver konstant blandet med journalistik. Sammenblandingen ødelægger journalistikkens troværdighed, mener tidligere professor på RUC Roy Langer.

Den uhellige sammenblanding af kommercielle interesser og journalistik kan betyde enden for journalistikkens troværdighed.

Det siger tidligere professor på RUC og nuværende associate partner i Nordic Consulting Group, Roy Langer, til Mediawatch.

Han kritiserer blandt andet Berlingske, der har lanceret Business Direct, hvor journalistik optræder side om side med pressemeddelelser.

»Avisen (får) på den korte bane godt nok nogle nye indtægter. Men på den lange bane snylter de på deres egen troværdighed. Jeg synes virkelig, at journalistfaget skal tænke sig omkring den her udvikling. Alle målinger viser, at journalisters troværdighed falder, og det her gør det bestemt ikke bedre,« siger Langer, der kun kan gisne om konsekvenserne.

»Der har været undersøgelser, der viser, at mediebrugere typisk ikke er opmærksomme på forskellen, når journalistik og kommercielt indhold blandes sammen. Brugeren tror automatisk, at det, der står i avisen, er noget journalisterne har produceret,« siger han til Mediawatch.

Kommentarer
16
Kresten Roland Johansen
24.05.12 12:01
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

"Alle målinger viser, at journalisters troværdighed falder" - ifølge Roy Langer. Hmm. Det lyder jo overbevisende. Alle målinger. Punktum.

I 2010 gennemføret Catinet IFKA (for Journalisten) en måling, som viste, at journalisters troværdighed i befolkningen var steget markant over en 10-års periode.

I 2009, 2010 og 2011 har Radius Kommunikation på tilsvarende vis undersøgt faggruppers troværdighed. Journalister ligger langt nede i alle tre undersøgelser. Old news. Men deres troværdighed er ikke faldet signifikant fra 2010 til 2011. 

Måske burde Detektor interessere sig lidt for, hvilke "alle målinger" Roy Langer har i tankerne?Jeg glæder mig til at få min horisont udvidet - og se de rigtige undersøgelser.

Fremhævet af Journalisten
Roy Langer
24.05.12 15:42
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Kresten Roland Johansen; Jeg ser i den grad frem til at underbygge min argumentation over for detektors Thomas Buch eller andetsteds. At så tvivl på denne måde trænger i dén grad til gensvar. Jeg kender naturligvis til de nævne målinger. Målingers hovedproblem er i øvrigt en klar skelnen melllem journalister som professionsgruppe og medier som journalisterns arbejdsplads. Samt, hvilken score man synes er god, når det gælder troværdighed. Set i lyset af journalisternes egne idealer som fjerde statsmagt m.m. fasholder jeg kritikken. Punktum.

Fremhævet af Journalisten
Kresten Roland Johansen
24.05.12 18:37
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed
Roy Langer: hvis du er så ivrig efter at underbygge din påstand, så kunne du jo passende starte her. Indtil videre er vi kun blevet enige om, at vi hver især kender til flere målinger, som ikke understøtter din påstand. Differentieringen mellem journalister som faggruppe og medierne er bestemt interessant, men dels findes der jo masser af aktuelle mediemålinger, og dels argumenterer du specifikt vedr. Journalister. Og netop derfor henviser jeg til undersøgelser om ... Ja, journalister. Det er i denne sammenhæng ikke relevant, hvilken score man synes er god, da du alene taler om udviklingen i journalistens troværdighed. Det er netop også udviklingen jeg taler om. Dit afsluttende punktum er god humor. Og ironisk går jeg ud fra? Eftersom du er lykkedes med at levere et gensvar uden et eneste sagligt argument. 
Fremhævet af Journalisten
Roy Langer
25.05.12 10:52
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Om journalisters og mediers troværdighed ift. andre faggrupper:

 Kresten Roland Johansen (KRJ) hævder, at journalisternes troværdighed ikke er faldet. Jeg er ikke ivrig efter at underbygge mine udsagn - men pirret sådan i min egen troværdighed, må jeg desværre brug tid på elementær hjælpeundervisning i matematik.

Meget belejlighet glemmer KRJ nemlig at referere de faktiske og konkrete tal fra de undersøgelser, både han og jeg refererer til. Lad os derfor se nærmere på disse:

II de årlige målinger fra userneeds/Radius-Kommunikation måles journalisters og andre faggruppers troværdighed på en skala fra 1 til 5 (hvor sidstnævnte naturllivis er højeste troværdighed). Her kommer de faktiske tal for journalister som faggruppe:

2009: 2,6

2010: 2,5

2011: 2,4

Med disse troværdighedstal ligger journalister nede i bunden blandt de undersøgte faggrupper. I 2009 er det kun ejendomsmæglere, reklamefolk og bookmakere, der har lavere troværdighed. I 2010 er det kun politikere, i 2011 er det kun spindoktorer, der har lavere troværdighed end journalister som faggruppe.

Ifølge min egen matematiklærer er 2,6 et højere tal end 2,5 og 2,5 er et højere tal end 2,4 - men det kan være, at KRJ har pjækket disse matemnatiktimer.

Så kan man naturligvis diskutere, om faldet fra 2,6 til 2,4 over tre år er et signifikant fald. Hvis vi nu er enige om, at journalister som faggruppe i forvejen rangerer blandt de laveste faggrupper, når det gælder troværdighed - dvs. at udgangspunktet er lavt og at der er er en naturlig grænse for, hvor lav troværdigheden kan være (med undersøgelsens præmis ligger denne grænse ved 1,0) - så er faldet fra 2,6 til 2,4 rent faktisk signifiikant.

Jeg refererer her af pladsgrunde blot til Radius-undersøgelserne. Der findes andre og internationale undersøgelser i lande, som vi normalt sammenligner os med, og der viser samme tendens.

Summa summarum: Kresten Roland Johansen burde måske snarere bruge sin tid på at efteruddanne sig indenfor elementær algebra frem for at skrive debatindlæg. For mig er debatten hermed afsluttet.

Fremhævet af Journalisten
Kresten Roland Johansen
02.06.12 19:11
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Roy Langer forsøger at latterliggøre mig og mine tilsyneladende basale mangler i matematik på folkeskoleniveau. Det er på jysk lidt træls, jeg efterlyser jo bare dokumentation for Roys påstand. Nu har Roy så læst nogle af undersøgelserne og ignorerer af en eller anden grund den statistiske usikkerhed og dermed manglende signifikans, som jeg ellers ret tydeligt henviser til. Det må stå for hans egen regning. 

Alle mine udsagn og henvisninger i indlæggene holder vand. Men jeg tvivler på, at det trænger ind.  

Fremhævet af Journalisten
Tommy Kaas
03.06.12 05:47
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Roy Langer har endnu ikke forholdt sig til det, Kresten Roland Johansen indledningsvist påpegede: At virkeligheden ikke stemmer overens med Roy Langers påstand, nemlig, at "alle målinger viser, at journalisters troværdighed falder". 

At Roy Langer vælger at blive perfid i stedet for at argumentere sagligt, siger jo også en del i sig selv. 

Fremhævet af Journalisten
Katrine Sørensen
03.06.12 21:17
Jeg forstår ikke debatten?

Jeg har hverken lavet undersøgelser eller skrevet en bog om undersøgelser, som Kresten eller Tommy vist har gjort. Jeg har heller ikke en ph.d.-grad fra en business school, som Roy Langer vist har. Men jeg forstår ikke denne debat.

Jeg læser følgende:

1. Roy Langer (RL) hævder at journalisters troværdighed er i bund og fortsat er faldende.

2. Kresten Roland Johansen (KRJ) vil se dokumentation og drager RL's troværdighed direkte i tvivl ved at opfordre "Detektor" til at se på "de rigtige undersøgelser".

3. RL svarer ved at invitere "Detektor". Han fastholder sine synspunkter, peger på de samme undersøgelser som KRJ og på forskellen mellem målinger af journalisters og mediers troværdighed.

4. KRJ understreger, at han taler om udviklingen i journalisters troværdighed. Og han kritiserer, at RL ikke fremlægger tal - nu ikke i "Detektor", men her på siden.

5. RL refererer som svar på denne opfordring tal fra en undersøgelse, der dokumenterer hans udsagn, fordi han føler sig angrebet i sin egen troværdighed. Han argumenterer endvidere for relevans og signifikans af disse tal og peger på andre danske og internationale undersøgelser, der støtter hans udsagn - men som han af pladsgrunde ikke refererer til.

6. Først KRJ, så Tommy Kaas (TK), afviser dokumentationen og kalder den ikke signifikant og irrelevant. Begge hævder fortsat, at RL har uret - uden dog at underbygge eller dokumentere deres kritik.

Mit indtryk er, at RL som den eneste i denne meningsudveksling fremlægger klare tal og argumenter. KRJ og TK går for mig at se derimod direkte efter manden, ikke efter bolden. Sådan læser jeg altså de forskellige indlæg. Og når det gælder personlig troværdighed, så ved jeg: RL har i halvandet årti fremstået som en af landets dygtigste forskere og mest seriøse og troværdige ekspertkilder, når det gælder emner indenfor medier, kommunikation og organisationsudvikling.

Til sidst min personlige oplevelse fra hverdagen - uden tal, blot kvalitative indtryk: Jeg er ikke i tvivl om, at vores troværdighed som journalister ikke er høj. Den er heller ikke blevet højere de senere år, men snarere lavere. Når man beder folk om et interview eller blot en voxpop får man direkte feedback (underforstået: det er ikke altid lige sjovt). Dette burde KRJ og TK måske prøve en dag, fremfor at gemme sig bag flotte fremmedord som "signifikans" og "statistisk usikkerhed", som jeg altså stadigvæk ikke forstår.

Fremhævet af Journalisten
Tommy Kaas
04.06.12 04:48
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Fagbladet Journalisten 8. april 2010:

"Journalisters troværdighed drøner frem" 

https://journalisten.dk/node/16139

 

Fremhævet af Journalisten
Kresten Roland Johansen
04.06.12 07:30
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Jeg nævner i mit første indlæg konkret 2 eksempler på undersøgelser, som viser noget andet end Roys påstand og stiller i forlængelse heraf spørgsmålstegn ved, om han har ret.

Lad mig blive endnu mere konkret: Roy skriver i sit modsvar, at 2,5 (2010) er et højere tal end 2,4 (2011). Men pointen er, at tallet ikke er signifikant højere, hvis man vil generalisere til befolkningen som helhed. Det fremgår af undersøgelsen, hvis man læser den. Det betyder på almindeligt dansk, at undersøgelsen IKKE dokumenterer et fald i troværdighed fra 2010 til 2011.

Sådan er det. Og det var såmænd bare det, jeg påpegede. Konkret og velunderbygget hele vejen igennem.

Og så er det altså sagen uvedkommende, hvor estimeret og respekteret man i øvrigt måtte være. 

Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
04.06.12 11:27
Re: Journalisters troværdighed ikke ligefrem stigende

Vi manipuleres konstant af journalisterne. Internettet hjælper os til en dybere forståelse af fænomenet.

K Roland Johansen skrev:  ”I 2009, 2010 og 2011 har Radius Kommunikation  undersøgt faggruppers troværdighed. Journalister ligger langt nede i alle tre undersøgelser. Old news. Men deres troværdighed er ikke faldet signifikant fra 2010 til 2011”.

Jeg kigger efter hos Radius og ser:

2009: Taxachauffører 2,7, journalister 2,6, politikere 2,6, ejendomsmæglere 2,4.

2010: Taxachauffører 2,8, journalister 2,5, ejendomsmæglere 2,5, politikere 2,2.

2011: Taxachauffører 2,7, ejendomsmæglere 2,5, journalister 2,4, politikere 2,4.

1000 mennesker i alderen 18-65 år er spurgt.  Har DJ-medlemmet da ret i, at troværdigheden ikke er faldet signifikant (et udtryk fra statistisk sandsynlighed)  fra 2010 til 2011? Kan faldet i troværdighedsbedømmelse da skyldes en tilfældighed? Svaret er nok, at det regnestykke kan en journalist ikke klare. Kan en journalist i løbet af 10 minutter mon finde svaret i undersøgelsen?

K Roland Johansen skrev også: ”I 2010 gennemførte Catinet IFKA (for Journalisten) en måling, som viste, at journalisters troværdighed i befolkningen var steget markant over en 10-års periode”.

Jeg kigger efter hos Catinet/Institut for Konjunkturanalyse: Jo, journalisternes troværdighed drønede rigtigt nok op fra minus 31 i 1999 til minus 14 i 2005, men i 2010 valgte  Catinet en anden opgørelsesmetode og når frem til tallet 2,90 i troværdighed efter at have spurgt 1083 mennesker. Er en journalist i stand til i løbet af en time at sammenligne disse Catinet-opgørelser og derpå nå frem til en sandfærdig konklusion?

Næppe, mon ikke vi igen manipuleres?

Ved at studere sidstnævnte undersøgelse ser vi i øvrigt, at det typiske par, mand og kone, i dagens Danmark mener, at journalisternes egen personlige holdning i høj grad eller endda i meget høj grad påvirker fremførelsen af deres historier. Det mener journalisterne vist ikke selv, i alt fald ikke de gamle røde lejesvende i Danmarks Radio, og nok heller ikke Svenning Dalgaard og Jesper Steinmetz fra TV2.

Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
04.06.12 12:10
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed

Tilføjelse. Jeg troede, at K Roland Johansen var ung student på Journalisthøjskolen.

Han er meget mere, og det bliver historien ikke dårligere af. Kresten Roland Johansen er cand.mag. i idéhistorie og samfundsfag, og underviser i kvantitativ metode på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

En idéhistoriker, der underviser i kvantitative metoder? Jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt udtrykket før, men ifølge Gyldendals Åbne Encyklopædi, så indebærer det, "at der ved brug af kvantitative metoder nødvendigvis er tale om envejskommunikation, og at undersøgelsen foregår på forskerens betingelser".

Så vær på vagt, I studerende.

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
04.06.12 13:39
Re: Roy Langer: Penge presser journalisters troværdighed
Jeg er ikke statistiker, men jeg kender Kresten som en særdeles grundig underviser, der ikke er bleg for at banke til journaliststanden, når den drager tvivlsomme konklusioner på tvivlsomme grundlag. Så det er helt sikkert ikke Krestens motiv at hvidvaske journalisterne i denne sag, men at sætte spørgsmålstegn ved dokumentationen for en påstand.

Personligt er jeg overbevist om, at Roy Langer har ret i, at sammenblandingen af pressemeddelelser og journalistik er et problem for troværdigheden. Det er en farlig bane at bevæge sig ud på, fordi det bliver svært at se forskel på, om man læser en annonce eller selvstændig og kritisk journalistik. 

Det er bare ikke dokumenteret, at sammenblandingen har haft konsekvenser endnu. Kresten har ret i, at faldet i journalisternes unægtelig blakkede omdømme ikke er signifikant. 

Tilbage står, at det vel er mere interessant at drøfte, hvordan vi løfter troværdigheden, end at skyde hinanden alle mulige dunkle motiver i skoene?
 
Fremhævet af Journalisten
Kresten Roland Johansen
04.06.12 14:14
Re: Journalisters troværdighed ikke ligefrem stigende

 @Jens Yde:

 Hej Jens

Du skriver: Har DJ-medlemmet da ret i, at troværdigheden ikke er faldet signifikant (et udtryk fra statistisk sandsynlighed)  fra 2010 til 2011? Kan faldet i troværdighedsbedømmelse da skyldes en tilfældighed? Svaret er nok, at det regnestykke kan en journalist ikke klare. Kan en journalist i løbet af 10 minutter mon finde svaret i undersøgelsen?

Du har faktisk ret i, at en journalist ikke kan klare dette regnestykke. Det kan en fagstatistiker imidlertid heller ikke. Hvorfor ikke? Fordi undersøgelsen ikke oplyser noget om standardafvigelsen i de pågældende målinger. Ellers kunne statistikeren godt. Og undertegnede. Og faktisk også flere journalister - blot de har adgang til et regneark, og har 10 minutter.

Men de kloge har regnet for os og oplyser heldigvis klart og tydeligt i undersøgelsen om signifikans og mangel på samme. 

Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
04.06.12 16:07
Re: Journalisters troværdighed ikke ligefrem stigende

Tak for svaret, Kresten Roland Johansen.

Ordet signifikant kan have flere betydninger. I fagområdet sandsynlighedsregning kan det oversættes med ”sandsynligvis sandt”. Den ene skribent i denne tråd, Roy, siger, at journalisters troværdighed er faldet fra 2,6 i 2009 til 2,4 i 2011, og at det er signifikant.  Den anden, Kresten, konstaterer, at troværdigheden er faldet fra 2,5 i 2010 til 2,4 i 2011, og at dette fald ikke er signifikant.

Standardafvigelsen er altså ikke kendt, forstår man nu, men hvordan kan Roy og Kresten så udtale sig om signifikansen? Hvorfor har videnskabsmændene ikke offentliggjort standardafvigelsen? Hvilket konfidensniveau opereres der med? Jeg har kigget efter hos Radius Kommunikation og kan ikke finde særlig dokumentation ud over, at de har spurgt ikke mindre end tusind mennesker om, hvad de synes om journalisters troværdighed.

Mit udgangspunkt er efterhånden, at jeg er mildt sagt skeptisk over for videnskab og journalistik. For eksempel nægter jeg at tro, at man ved hjælp af matematik er i stand til at rangordne banker og sparekasser efter risiko – sådan som det skete for 14 dage siden, så de fire mindst risikable var 1. Rønde og Omegns Sparekasse med ”kvotienten” 227,5, 2. Langå Sparekasse 235, 3. Vinderup Bank 242,5, 4. Svendborg Sparekasse 252,5 – og hvor ingen journalister syntes, at det var relevant at spørge efter, hvorfor de fire største banker ikke var med på Top 20, altså de banker der altid skal beskyttes, og hvor alle mulige politikere, økonomer og redaktører jo uhindret får lov at udtale, at underskoven af små banker og sparekasser skal udryddes.

Fremhævet af Journalisten
kresten roland johansen
04.06.12 16:27
Re: Journalisters troværdighed ikke ligefrem stigende

Hej Jens

 Det er faktisk helt normalt ikke at oplyse standardafvigelsen, men blot oplyse, hvilke forskelle der måtte være signifikante.Så fremgangsmåden og formidlingen af denne undersøgelse er standard.

Jeg ved ikke, hvordan Roy kommer frem til, at forskellen mellem 2009 og 2011 er signifikant. Det kan ikke konkluderes ud fra rapporten fra Radius og de foreliggende oplysninger, men måske ved Roy noget, jeg ikke ved. Det er muligt. Jeg vil ikke tærske mere langhalm på det, men blot konstatere, at mit udsagn om den ikke signifikante forskel mellem 2010 og 2011 er taget direkte fra rapporten.

 

Fremhævet af Journalisten
Roy Langer
21.10.12 08:10
PS

Apropos, de Herrer:

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/trovaerdighedsanalysen-2012

!!! - Det gaar rigtigt godt, vel?

Vh,

Roy

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen