Ros til DJ’s regnskab

Revisor har stor tillid til DJ's organisation, og økonomien ser god ud, selv om overskuddet skyldes investeringer. Ros til DJ's regnskabsafdeling.

Revisor har stor tillid til DJ's organisation, og økonomien ser god ud, selv om overskuddet skyldes investeringer. Ros til DJ's regnskabsafdeling.

»Kører forretningen dårligt?!«

Spørgsmålet fra formand for DJfotograferne Peter Thornvig, medlem af hovedbestyrelsen, fik lov at hænge et par sekunder i luften på hovedbestyrelsens møde onsdag. Baggrunden for spørgsmålet er, at DJ's regnskab for 2010 viser, at DJ har underskud på driften, men går hjem med sorte tal på grund af solide investeringer.

Dansk Journalistforbunds revisor, David Olafsson fra KPMG, kunne berolige forsamlingen. Største afvigelse fra det budgetterede er fagbladet Journalistens tab på annonceindtjeningen.

»Men det er vel et gængs problem i alle former for trykning,« markerede revisor.

Hans opfattelse er, at DJ har en stor grad af budgetopfølgning og er en organisation, »som vi har stor tillid til«.

Og omkring DJ's obligationer og bankindeståender, der sikrer gode afkast, sagde han betryggende:
»DJ følger den investeringspolitik, der er lagt.«

Medlem af forretningsudvalget Lars Lindskov roste DJ's økonomiafdeling, der i øvrigt var til stede på mødet.

»Det er betryggende at vide, at der er styr på det,« sagde han. En ros, revisoren straks tilsluttede sig.

0 Kommentarer