Ros til DJs 2011-regnskab

Både statsautoriseret og faglig revisor roser DJs 2011-regnskab. Faglig revisor efterlyser dog klare tanker om hvordan efteruddannelsen kan styrkes for medlemmer, der ikke umiddelbart har adgang til efteruddannelse.

Både statsautoriseret og faglig revisor roser DJs 2011-regnskab. Faglig revisor efterlyser dog klare tanker om hvordan efteruddannelsen kan styrkes for medlemmer, der ikke umiddelbart har adgang til efteruddannelse.Dansk Journalistforbund fik en såkaldt "blank" godkendelse af sit 2011-regnskab fra statsautoriseret revisor KPMG på dagens hovedbestyrelsesmøde – "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold," lyder det i årsrapporten.

Også faglig revisor Carsten Lorenzen er overordnet tilfreds:

"Det er en fornøjelse endnu en gang at gennemgå et flot regnskab for DJ," noterer han – og fortsætter:
"En kombination af gode investeringer, flere medlemmer og stram styring af omkostningerne," skriver han – og påpeger, at DJs økonomi i det kommende år primært afhænger af en eneste ting:
"Om medlemsfremgangen fortsætter," som det markeres.
Faglig revisor noterer også, at nedsættelsen af udgivelsesfrekvensen fra 20 til 15 numre på Journalisten fra og med 2012 er en "nænsom måde at tilpasse sig ændrede forbrugs- og læsevaner hos medlemmerne."
Carsten Lorenzen udtrykker tilfredshed med at Dansk Journalistforbund har "klare planer for, hvordan man fremover vil arbejde med kommunikationsområdet."
Og i forlængelse heraf kommer en af de få kritiske kommentarer fra Carsten Lorenzen:
"Desværre er tankerne om, hvordan man hjælper de medlemmer, der ikke længere kan bruge uddannelsespuljen, noget vagere."
De ord skyldes, at DJs hovedbestyrelse af økonomiske grunde har besluttet ikke at forlænge en forsøgspulje for efteruddannelse, der især er blevet brugt af freelancere.
Carsten Lorenzen ser positivt på fremtiden for Dansk Journalistforbunds økonomi, ikke mindst på grund af det voksende medlemstal:
"Da kontingentindtægterne ser ud til fortsat at vokse, lykkes det såmænd nok også at få et pænt resultat for 2012."

0 Kommentarer