Rorskifte

  I seks af Journalistforbundets kredse og specialgrupper er der kommet nye formænd inden for de seneste måneder. Alle ved fredsvalg. To af de gamle formænd gik af i utide, de fire andre forlod posten på de netop afholdte generalforsamlinger Selvstændige glemt

  I seks af Journalistforbundets kredse og specialgrupper er der kommet nye formænd inden for de seneste måneder. Alle ved fredsvalg. To af de gamle formænd gik af i utide, de fire andre forlod posten på de netop afholdte generalforsamlinger

Selvstændige glemt

SYNLIGHED. Den 38-årige Kenneth Wöhlisfelt er valgt som ny formand for FreelanceGruppen (FLG). Han afløser Helle Jørgensen, der har siddet som formand i to år.

Kenneth Wöhlisfelt, der har været freelancer siden 1997, har en baggrund i Distriktsbladsgruppen, mens hans senere erfaringer stammer fra arbejde på tv- og web-området. Han har i den forgange periode været FLGs holdleder for elektroniske medier.

»Vi har et hængeparti med de selvstændige freelancere. De selvstændige er ved at blive klemt i forhandlingerne med TV 2. De halter efter lønmodtagerne i forhold til de sociale sikringsordninger, og jeg vil arbejde for, at de selvstændige får større synlighed i FLG og DJ,« sagde Kenneth Wöhlisfelt, der som formand også vil have et skarpt fokus på det internationale og nordiske samarbejde. /mhj

Mere efteruddannelse

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN. Karin Sloth har efter seks år overdraget rorpinden i DJs største specialgruppe, Kommunikationsgruppen med små 900 medlemmer, til Martin K.I. Christensen, der har været medlem af bestyrelsen i fire år.

»Ved generalforsamlingen sidste år havde vi en workshop, hvor medlemmerne kunne komme med ønsker til noget, der kunne være anderledes i deres arbejdsliv. Det er vigtigt, at vi i Kommunikationsgruppen tager hånd om de ting. For eksempel efterlyste mange efteruddannelse, som vi har arbejdet med de senere år. En ændring kunne være at
arrangere flere korte kurser, som små arbejdspladser kan sende deres kommunikationsfolk på uden at skulle undvære dem for længe,« mener den nye formand, der er redaktør i Dansk Byggeri. /hille

Alle skal med

NÆRHED. I Kreds 4 har Lars Stadsholt sat sig til rette i formandsstolen efter Erik Vohnsen. Den nye formand vil knytte DJs medlemmer i Østjylland tættere til deres kreds, der er forbundets næststørste.

»Vi skal have større kontakt med medlemmerne, så alle er med til mindst ét af kredsens arrangementer i løbet af et år. Med forskellige arrangementer kan vi også få en større kontakt til specialgrupperne – såsom fotografer, distriktsblads-journalister, kommunikationsfolk og tv-medarbejdere,« siger Lars Stadsholt, der er jobsøgende.

Efter to år som suppleant og kredsbestyrelsesmedlem har han fået blod på fagforening-standen.

»Med min status af observatør i hovedbestyrelsen (HB) kan jeg påvirke HBs politik. Som formand er jeg kredsens talerør og et vigtigt led i den korte demokratiske proces i DJ. Jeg har ind til videre været med til et HB-møde. Jeg sagde ikke så meget, men lyttede og sugede til mig,« fortæller Lars Stadsholt. /hille

Socialrådgiver

KREDS 2. Det er slut med at sidde med hænderne i skødet i Kreds 2, hvis det står til den nye formand, Torben Espensen.

»Der skal gang i Kreds 2. Jeg er træt af, at vi er en stille kreds, som kun arrangerer en hyggelig tur en gang om året,« siger han.

Formanden har allerede sat sit mærke med forskellige arrangementer, blandt andet et digitalfoto-kursus på Nikon for alle kredsens medlemmer, og der er mere på vej.

»Hvis du bliver ledig, mister du dit netværk. Vi vil derfor lave arrangementer for de ledige. Blandt andet vil vi helt konkret lønne en socialrådgiver en-to timer om ugen til at give gode råd til ledige medlemmer om deres praktiske og personlige problemer – det kan være, at familielivet er gået i stykker, eller at a-kassen er besværlig.«

Torben Espensen er mediekoordinator på freelancebasis. Han afløste ved en ekstraordinær generalforsamling i oktober sidste år Arne Gamst som formand, idet Gamst ønskede at gå af før tid. /hille

Alliance med offentligt ansatte

OVERENSKOMSTER. Den nye formand på DJs nordligste forpost, Kreds 7 (Grønland), vil have det store lands DJ-medlemmer til at rykke tættere sammen med offentligt ansatte, så de står bedre ved de næste overenskomst-forhandlinger.

»Vi har fået en god overenskomst, men jeg vil gerne styrke arbejdet, så vi får en endnu bedre næste gang. Næsten alle journalister er på offentlig overenskomst, og Hjemmestyret har været meget svært at forhandle med. Ved at danne alliancer med andre offentligt ansatte vil vi stå stærkere og få et bedre resultat næste gang,« mener den nye formand, Jesper Hansen, der er informationschef i Nuuk Kommune.

Han vil fortsætte den linje – også hvad angår overenskomster – som den tidligere formand, Erik Holmsgaard, lagde i sit formandskab. /hille

Ordnede forhold

HJERTEBARN. TVGRUPPEN har haft vagtskifte. Helle Hansen er gået fra borde og har overladt roret til Sven Bloch, der er tv-fotograf på freelance-basis – ligesom en meget stor del af gruppens medlemmer.

»Mit hjertebarn er at skabe ordnede forhold for freelancere, så vi bliver vurderet på vores faglige kunnen og ikke på økonomi. Det svageste punkt er overenskomsten med producenterne, men også de kommende overenskomster med TV 2 og DR skal være bedre – og ikke længere ligne et direktiv fra DRs ledelse, men en reel overenskomst,« mener Sven Bloch, der tidligere har været næstformand og menigt bestyrelsesmedlem i Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF).

»Når vi har konsolideret os, skal gruppen være mere synlig i forbundet og lave flere arrangementer for vores medlemmer. Ved at gøre opmærksom på os selv står vi stærkere, når vi forsøger at løse problemerne i tv-branchen,« siger han. /hille

0 Kommentarer