ROJ TV-kanaler idømt sendestop

ROJ TV-kanaler skal nu trække stikket i to måneder. Radio- og Tv-nævnet har ikke fundet hadefulde programmer, men folkene bag ROJ TV straffes med sendestop for ikke at gemme alle udsendelser

ROJ TV-kanaler skal nu trække stikket i to måneder. Radio- og Tv-nævnet har ikke fundet hadefulde programmer, men folkene bag ROJ TV straffes med sendestop for ikke at gemme alle udsendelser

Radio- og Tv-nævnet pålægger nu tv-kanalen ROJ TV sendestop i to måneder. Den kurdiske tv-kanal har været voldsomt i vælten, fordi den beskyldes for at støtte PKK-bevægelsen – der er på flere terrorlister.

I januar blev ROJ TV dømt ved byretten for at fungere som talerør for PKK. På baggrund af dommen har Radio- og Tv-nævnet undersøgt kanalen og gennemset programmer for at fastslå, om ROJ TV skulle miste sendetilladelsen i Danmark.

Nu har nævnet så afgjort, at selskabet bag ROJ TV – Mesopotamia Broadcasts – mister sendetilladelsen i to måneder. Men det sker ikke, fordi nævnet har fundet programmer, der opfordrer til terror.

"Ud af de programmer, Nævnet har haft mulighed for at gennemgå, har Nævnet ikke fundet eksempler på direkte tilskyndelse til had, som kan tilregnes ROJ TV," lyder det i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at ROJ TV ifølge nævnet ikke har levet op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle sendte programmer. Derfor har nævnet ikke kunnet gennemse programmer systematisk.

"Nævnet har dog på grund af de manglende optagelser ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere, hvorvidt andre programmer på kanalen har tilskyndet til had," lyder det i meddelelsen.

Formanden for Radio- og Tv-nævnet, Christian Scherfig, udtaler:

"For at kunne føre tilsyn med Mesopotamia Broadcasts kanaler, har vi i Nævnet bedt om optagelser af den samlede sendeflade på selskabets kanaler. Men da selskabet ikke, som det ellers er forpligtet til, optager hele fladen, har Nævnet ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere den samlede sendeflade, og dermed vanskeliggøres Nævnets tilsyn."

Han fortsætter i meddelelsen: 

"At Nævnet pålægger sendestop på selskabets registreringer i 2 måneder skyldes derfor dels, at tilsidesættelsen er meget omfattende og vedvarende, dels at Nævnet herved reelt ikke har nogen mulighed for at konstatere, hvorvidt andre programmer end de sete tilskynder til had."

Mesopotamia Broadcast skal indstille al programvirksomhed i to måneder på alle sine fire registrerede kanaler: ROJ TV (som ikke sender længere), NUCE TV (nyhedskanal), MMC (musikvideokanal) og METV (som ikke har sendt siden 2004).

Dommen ved byretten er i øvrigt anket, ligesom Dansk Journalistforbund i januar gik ud og anbefalede.