Debat

Rød og blå blok er enige om at støtte lokale medier – det skal være nu, for branchen bløder

”Kære politikere: Hvis I ønsker, at private lokale medier fortsat skal løfte deres opgave med at støtte demokrati og sammenhængskraft, skal I straks beslutte, at puljen med støtte til ugeaviser og omfordelingen af produktionsstøtten til mere støtte til de lokale medier og mindre til de landsdækkende gennemføres nu,” lyder et opråb fra tillidsfolk, mediedirektører og DJ

Vores politikere taler rigtig meget om demokrati. De bruger store og fine ord, når de gør det. Det lyder godt og rigtigt, og vi tror bestemt på, at de mener det. Dog er vi knap så imponerede, når det gælder deres evne til at omsætte de fine ord til konkret handling på medieområdet.

De mange danske lokalmedier sætter med kvalitetsjournalistik og debat danskerne i stand til at tage del i folkestyret på et oplyst grundlag. De har ventet siden 2018 på at se dét gennemført, som politikerne på tværs af partier er enige om og to gange har indgået medieforlig om. Men intet er sket, selv om et flertal begge gange har været enige om at styrke de lokale medier. Imens bløder branchen. Krisen koster medier livet og journalister jobbet.

Vi har haft to regeringer siden 2015, og begges kulturministre indgik i deres tredje leveår medieforlig med et flertal i Folketinget. I 2018 var det Mette Bocks forlig med et blåt flertal, som ikke nåede at blive stemt igennem Folketinget inden valget i 2019. Og nu er det Ane Halsboe Jørgensens aftale fra maj i år med et rødt flertal, som heller ikke ser ud til at blive vedtaget, inden vi formentlig skal i stemmeboksene inden længe.

Begge medieaftaler rummede mange elementer, som man kan være enig eller uenig i, men begge havde også to helt afgørende punkter, som partierne på tværs er enige om, og som hele den private mediebranche organiseret i Danske Medier sammen med Dansk Journalistforbund bakker op. Derfor er det dybt kritisk for medierne, for journalistikken og dermed demokratiet og sammenhængskraften, at politikerne ikke får taget sig sammen til at gennemføre, hvad de har aftalt.

Det haster med politisk handling, hvis ikke lokale medier skal bukke under eller igennem massive sparerunder med afskedigelser i stor skala.

Det første element alle er enige om, er en pulje til at styrke de lokale ugeaviser, og det andet element er en omfordeling af produktionsstøtten, så de landsdækkende medier får mindre og de lokale og regionale mere. Begge dele er både de landsdækkende og de lokale medier enige om. Det haster med politisk handling, hvis ikke lokale medier skal bukke under eller igennem massive sparerunder med afskedigelser i stor skala.

Vi er nødt til at gøre det klart for politikerne, at de lokale mediers situation er voldsomt forværret siden forårets medieaftale. Inflation og skyhøje energipriser har gjort alle danskere fattigere, forbrugertilliden er i bund, og derfor opsiger mange deres abonnementer på medier. Virksomhederne oplever også danskernes manglende købekraft, og de annoncerer derfor markant mindre, og en del af dem vil desværre nok gå konkurs som følge af krisen, de øgede omkostninger og eftervirkninger fra corona. Det annoncemarked, der er tilbage, æder udenlandske techgiganter en stadig større del af. Og medievirksomhederne er som alle andre hårdt ramt af øgede omkostninger og ser eksempelvis ind i fordoblede papirpriser – mindst.

Derfor er de første ugeaviser bukket under. Derfor er de første sparerunder med fyringer af journalister i gang. Mere vil følge af begge dele, og der vil blive mindre journalistik til danskerne. Det rammer især de lokale medier. Det er nemlig dyrt for dem at betjene deres læsere og brugere, fordi de løfter en demokratisk forpligtelse ved at have mange journalister placeret også dér, hvor de skriver til et mindre publikum.

Derfor, kære politikere: Hvis I ønsker, at private lokale medier fortsat skal løfte deres opgave med at støtte demokrati og sammenhængskraft – og det er i dag en vigtigere opgave end nogensinde – og hvis I vil bevare journalistiske arbejdspladser, skal I straks beslutte, at puljen med støtte til ugeaviser og omfordelingen af produktionsstøtten til mere støtte til de lokale medier og mindre til de landsdækkende gennemføres nu og får virkning fra 1. januar 2023.

Alternativet er dårligt for demokratiet og for antallet af medier og journalister i Danmark.

Underskrevet af:

Formand for Dansk Journalistforbund

 Tine Johansen

 

Administrerende direktører i følgende medievirksomheder:

Alex Nielsen, Mediehusene Midtjylland

Morten Vinther Jensen, Det Nordjyske Mediehus

Kristoffer Gravgaard, Bornholms Tidende

Jørgen Møllekær, Flensborg Avis

Ole Sloth, Lolland-Falsters Folketidende

Jens Nicolaisen, Sjællandske Medier

Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger

Jesper Rosener, Jysk Fynske Medier

 

Journalistiske tillidsrepræsentanter i følgende medievirksomheder:

Hans Christian Davidsen, fællestillidsmand, Flensborg Avis

Merete Ejsing Horn, tillidsrepræsentant, Det Nordjyske Mediehus

Thomas Damm, tillidsrepræsentant Herning Folkeblad

Niels R. Hansen, tillidsrepræsentant Midtjyllands Avis

Asmus Søgaard Jørgensen, tillidsrepræsentant Skive Folkeblad

Jakob Marschner, tillidsmand, Bornholms Tidende

Bjarne Arildsen, tillidsrepræsentant, Lolland-Falsters Folketidende

Nina Lise, fælles-TR, Sjællandske Medier

Jesper Sabroe, tillidsmand, Frederiksborg Amts Avis

Ann-Sofie Guldbæk, tillidsmand, Dagbladet Ringsted/Roskilde/Køge

Palle Mogensen, tillidsmand, Nordvestnyt
Jesper Kappel, tillidsmand, De nordsjællandske ugeaviser

Ilse Jakobsen, Der Nordschleswiger

Lene Sarup, tillidsrepræsentant, Jysk Fynske Medier

Per Schultz-Knudsen, tillidsrepræsentant, Jysk Fynske Medier

Mie Sparre, tillidsrepræsentant, Jysk Fynske Medier

Connie Bøgwad Schmidt, tillidsrepræsentant, Jysk Fynske Medier

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
3. OKTOBER 2022
Det er slet ikke nok med en lappeløsning. Al statsstøtte til medierne skal genovervejes.
data_usage
chevron_left
chevron_right