search

Ro på i DR

Når der skal ansættes en ny generaldirektør i DR er det naturligt at se på, hvilken profil vedkommende skal have og hvad der skal være de vigtigste opgaver de kommende år.

Når der skal ansættes en ny generaldirektør i DR er det naturligt at se på, hvilken profil vedkommende skal have og hvad der skal være de vigtigste opgaver de kommende år. Fra DJ skal der lyde et simpelt råd: DR er i forholdsvis god gænge, lad nu organisationen være i fred uden store strukturforandringer.

En ny leder et hvilket som helst sted i det offentlige eller i det private vil gerne lave tingene på sin måde og sætte sine præg på udviklingen af den organisation, man er sat til at lede. Det er godt at have visioner og en klar strategi for, hvordan fremtiden skal se ud.

Og derfor er det heller ikke let at finde en ny generaldirektør i DR, der anerkender, at organisationen og medarbejderne i gennem de sidste år har været trukket i gennem en endeløs række af strukturforandringer og fyringsrunder blandt medarbejdere og chefer, og at der derfor på dette tidspunkt ikke er behov for flere større ændringer i, hvordan tingene gøres i DR. Men det er vigtigt, at netop dette bliver en del af stillingsbeskrivelsen.

DR har brug for arbejdsro og til for alvor at finde sine ben efter flere turbulente år, og man har brug for at kunne koncentrere sig om de rammer, der gennem flere år endelig ser ud til at være faldet på plads med overskud på betalingsbalancen og tilfredse medarbejdere og brugere af DR.

Selvfølgelig skal den nye ledelse kunne udfylde sit ledelsesrum og sætte gang i initiativer, der ligger vedkommende stærkt på sinde. Men nye projekter og nye omvæltninger i organisationen bør holdes på et niveau, hvor medarbejdere på alle niveauer i DR kan følge med, og hvor medarbejderrepræsentanterne inddrages. Sker det ikke risikerer læsset at vælte med utilfredse medarbejdere, dårligere medieprodukter og uro hele vejen i gennem systemet til følge.

DR skal naturligvis hele tiden udvikle sig. Det er hele organisationens ansvar – både topledelse, mellemledere og menige medarbejdere. Men det må ikke blive sådan, at alt går op i udvikling og innovation uden, at der også er kræfter til at føre tingene ud i livet. I øjeblikket vil mange DR-medarbejdere nikke genkendende til, at de idéudviklende lag i DR bliver tykkere og tykkere, mens de der skal forsøge at føre ideerne ud i livet, bliver hårdere og hårdere spændt for. Der har den nye generaldirektør et ansvar for at se på den udviklende organisation med kritiske briller og fordele sol og vind lige, så DR ikke havne i en negativ udviklingsspiral.

Det er efter min mening samtidig generaldirektøren i DR´s- sammen med bestyrelsesformanden – klare opgave at holde fast i og værne om armslængdeprincippet. Her skal vedkommende være stærk som en okse i at holde politikerne fra at blande sig i de redaktionelle prioriteringer og modstå politisk pression, så den redaktionelle proces ikke lider skade til skade for pressefriheden i landet.

Jeg håber samtidig, at den nye generaldirektør vil fortsætte det gode samarbejde med de faglige organisationer. Det er til glæder for alle involverede parter.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen