Ritzau-ledelse har afvist konfliktmægling

Måneders frustrationer og et ønske om bedre vejledning fra ledelsen samt en mediator til at mægle er fulgt i kølvandet på nedskæringer på Ritzaus udlandsredaktion.

Måneders frustrationer og et ønske om bedre vejledning fra ledelsen samt en mediator til at mægle er fulgt i kølvandet på nedskæringer på Ritzaus udlandsredaktion.

NEDSKÆRINGER. Medarbejderne på Ritzaus udlandsredaktion har i længere tid klaget over stramme og usammenhængende vagtplaner, hvor praktikanten eksempelvis kan være den eneste skrivende medarbejder ud over udlands-redaktionssekretæren. Og så er de utilfredse med kommunikationen fra ledelsen. I løbet af foråret spidsede situationen så meget til, at tillidsmand Mette Josias i en mail til alle medarbejdere beskrev situationen som 'uholdbar'. Medarbejderne bad om at få en konfliktmægler – en såkaldt mediator – ind for at løse op for konflikten mellem udlandsredaktionen og ledelsen, men ledelsen har sagt nej.

Til Journalisten siger nyhedschef på Ritzau Erik Berg, at mediation ikke er nødvendigt.

»Medarbejderne kan ikke lide, at der er sket en nedskæring på redaktionen, og det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis vi tager en mægler ind, så har vi også erkendt, at der er noget at forhandle om, og det er der ikke. Opgaven er at finde nogle arbejdsmåder, som er i orden for alle parter, og det arbejder vi på,« siger Erik Berg.

Tillidsmand Mette Josias har forståelse for klagerne fra medarbejderne på udlandsredaktionen.

»Der har været stor utilfredshed og frustration, efter at udlandsredaktionen blev beskåret med tre stillinger. Medarbejderne synes, de har manglet signaler fra ledelsen om, hvordan udlandsstoffet skulle prioriteres, og de har givet udtryk for, at vagtplanen ikke hænger sammen,« siger Mette Josias.

Sikkerhedsrepræsentant Bodil Morgenstern og Mette Josias drøftede i løbet af foråret mulighederne for at gøre arbejdsklimaet mellem udlandsredaktionen og ledelsen bedre.

»Vi syntes, at klimaet mellem parterne var dårligt, og mediation kunne være en måde at komme videre på,« siger Mette Josias.

Så Bodil Morgenstern og Mette Josias henvendte sig til faglig konsulent Lone Amtrup fra Dansk Journalistforbund.

 

LONE AMTRUP VIL IKKE forholde sig til den konkrete sag, men siger til Journalisten, at konflikter ofte kan være udviklende for en arbejdsplads, men det kræver erkendelse af parterne, ellers kan konflikten være usund, mener hun.
»Mediation er mere end konfliktløsning, nemlig en form for styret kommunikation. Det er ikke mediators opgave at give nogle ret og andre uret, men at få parterne til at snakke sammen.«

Nyhedschef Erik Berg forklarer, at nedskæringen på udlandsredaktionen er sket, fordi Ritzaus kunder giver udtryk for, at de hellere vil have mere indlandsstof og mindre udlandsstof fremover.

»Vi producerede for meget udlandsstof. Kvaliteten var god, men meget omfattende, og vi har nu indrettet vores produktion efter, hvad medierne har givet udtryk for, at de havde brug for,« siger Erik Berg.

 

ERIK BERG OPLYSER ENDVIDERE, at Ritzau har satset på andre områder med en redaktion i Odense og desuden skruet op for radio- og videoproduktionen.
Endvidere er meldingen til medarbejderne fra Erik Berg, at den nuværende bemanding på udlandsredaktionen er den, de må regne med. Han siger til Journalisten, at vagtplanen hænger sammen, men at der selvfølgelig altid løbende vil være en diskussion om prioriteringerne.

Erik Berg stiller sig uforstående overfor, at medarbejderne siger, at de ikke har fået ordentlig besked om prioriteringen af udlandsstoffet.

»De har fået besked både på skrift og i tale. Den prioritering er formuleret til dem, og den har de fået for flere måneder siden i en revideret handlingsplan,« siger Erik Berg.

Tirsdag den 22. maj var der møde mellem medarbejderne på udlandsredaktionen, tillidsrepræsentanter og ledelsen på Ritzaus Bureau. Men mødet gav ikke yderligere retningslinjer for prioriteringen af udlandsstoffet. Ledelsen fastholdt, at de allerede eksisterende retningslinjer er tilstrækkelige, oplyser tillidsmand Mette Josias til Journalisten.

Ingen af de medarbejdere fra udlandsredaktionen på Ritzau, som Journalisten har talt med, ønsker at medvirke i artiklen.

 

HVAD ER MEDIATION?
Frivillig konfliktløsningsmetode, hvor en neutral part hjælper parterne med at forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning.

Mediator træffer ikke afgørelse. Mediator forholder sig ikke til, hvem der har ret/uret.

Mediator styrer processen og sørger for, at alle involverede får lov til at tale.
Det er frivilligt fra start til slut at deltage.
Ansvaret for en eventuel aftale ligger hos parterne selv.
Alt, hvad der foregår under mediationen, er fortroligt.
(Kilde: Lone Amtrup, DJ)

 

0 Kommentarer