Ritzau: Kunder vil ikke have dybe links

Citathistorier bør linke dybt, har Danske Medier vedtaget. Men reglen nyder ikke opbakning blandt foreningens egne medlemmer. Ritzau linker ikke til kilden i deres telegrammer, fordi kunderne har bedt dem lade være. DR er dukse i Journalistens undersøgelse

Danske Medier vedtog i februar i sine vejledende regler for god citatskik, at digitale nyhedshistorier, der citerer andre mediekilder, skal linke direkte til kilden, hvis det kan lade sig gøre.

Men noget tyder på, at bestyrelsen i Danske Medier har vedtaget en regel, som i realiteten har svært ved at få opbakning blandt foreningens egne medlemmer.

Journalisten har foretaget en stikprøveundersøgelse af, hvorvidt nyhedsmedierne lever op til Danske Mediers citatregler. Og her det først og fremmest reglen om de dybe links, der på negativ vis falder i øjnene. Af de 135 citathistorier, der i løbet af døgnet 24/4 blev bragt på henholdsvis DR.dk, TV2.dk og B.dk, var der kun linket dybt i 20 af artiklerne – svarende til 15 procent.

Deles tallene op på de tre medier, ser man, at det i realiteten kun er DR.dk, der forsøger at efterleve reglen. Ud af 39 artikler, var der dybe links i 17. Her er primært tale om citathistorier skrevet af DR-journalister, men også i 6 ud af 23 Ritzau-telegrammer, som er bragt på DR.dk, har DR-redaktionen selv indsat links til originalkilden. Tallene skal læses med det forbehold, at der kun kan linkes, hvis kilden findes på nettet.

På TV2.dk er der dybe links i 3 ud af 50 citathistorier, og på B.dk er der ingen links i de 46 citathistorier.

Berlingske tror på det, men gør det ikke

Berlingskes chefredaktør Tom Jensen var ellers selv med i den arbejdsgruppe, der formulerede citatreglerne og herunder reglen om at indsætte dybe links.

»Det er en ny ting at etablere dybe links til originalhistorier. Det er noget, der skal implementeres. Men vi vil rigtig gerne gøre det mere og opfordre medarbejderne til at gøre det,« siger han.

Han tror på, at reglen om dybe links med tiden vil kunne danne præcedens i branchen, selvom den altså endnu ikke praktiseres på Berlingske.

»Reglen er et forsøg på at sige, at det vil være en fornuftig praksis. Man kan håbe, at det kan skubbe i en retning, hvor det bliver normalt at linke – også selvom det er til en konkurrent. Jeg er forholdsvis optimistisk om, at det vil blive mere almindeligt over tid,« siger Tom Jensen.

Ritzau anbefaler, men gør det ikke

Men måske er tiden endnu ikke helt moden til links, der sender brugere over til konkurrenterne. Ritzaus chefredaktør Lars Vesterløkke sad også i arbejdsgruppen, der formulerede reglen om dybe links. Men heller ikke på Ritzau er der en praksis om at linke til originalkilden. Det har kunderne nemlig frabedt sig, fortæller han.

»Vi har godt nok anbefalet det, men vi er også tilbageholdende med at bruge det, for vi har en del kunder, der ikke vil have det. Nogle af de tilkendegivelser, vi har fået, siger, at hvis der er dybe links, sender det brugerne andre steder hen, og det ønsker man ikke. Vores telegrammer ryger jo ofte direkte ind på kundernes sites i ubehandlet form,« fortæller Lars Vesterløkke.

Har I været for tidligt ude med reglen om dybe links?

»Ja, det kunne godt tyde på, at vi har været for kvikke på aftrækkeren. Ideen var jo, at vi skulle lave nogle citatregler, så man havde noget, man kunne holde sig til. Det med de dybe links var en biting, vi var inde over. Det var det andet, vi brugte mest tid på. Min og udvalgets tanke var, at det ville være en fin måde at vise respekt for ophavsretten, og for læserne kan det være vejen til flere informationer. Det er jo ikke noget, man skal, men mere et godt råd.«

Er det ikke mærkeligt at have regler, man ikke behøver følge?

»Det kan da godt være. Men vi vil ikke gøre mere, før vi har vendt det med vores kunder. Det vil vi gøre over en tid, og så må vi se, om vi skal til at indføre det,« siger Lars Vesterløkke.

Medier vil ikke dele trafikken

At nogle medier har en uvilje mod reglen om dybe links kommer ikke bag på Christian Kierkegaard, journalistisk direktør i Danske Medier og sekretær for arbejdsudvalget omkring citatregler.

»Jeg tror, du vil se meget stor forskel på viljen til at bruge dybe links. Altinget.dk lægger for eksempel stor vægt på at linke ud, men nogen vil helst ikke flytte trafikken væk fra eget site,« siger Kierkegaard.

Hvorfor indgår folk en aftale, når de ikke har lyst til at holde den?

»Det tager noget tid, og der skal måske tages nogle diskussioner mellem de redaktionelle og de kommercielle afdelinger. Men jeg tror, tiden vil ændre sig hen imod det bedre.«

DR prøver

Duksen i Journalistens lille stikprøve-undersøgelse, når det gælder dybe links, er som sagt DR, der med dybe links i 17 ud af 39 citathistorier nærmer sig noget, der ligner en praksis på området.

»Det er både af hensyn til dem, der læser historien hos os, og for at vise fairness over for kollegerne, at vi gerne vil hjælpe læserne videre. Så sender vi godt nok folk videre til andre, men det har vi ikke noget imod,« siger DR’s nyhedsdirektør Ulrik Haagerup.

Er du skuffet over, at nogle af de andre medier ikke i større grad bruger dybe links?

»Reglen er jo forholdsvis ny, og det kan måske være lettere for os at leve op til det, end det er for eksempelvis benhårde konkurrenter på avisområdet. Men vi har aftalt, at sådan skal det være, og skal vi så ikke sige, at det er noget, vi alle sammen skal vænne os til?«

Fokus på DR-citering

Lektor på RUC’s journalistuddannelse Mark Ørsten, der tidligere har undersøgt citatbrugen blandt medier, tror ikke det er tilfældigt, at DR skiller sig positivt ud.

»Politisk har der været stort fokus på netop DR’s citering af andre medier. Så jeg gætter på, at det har et højere redaktionelt fokus på DR, at man skal leve op til citatreglerne, end for eksempel på Berlingske,« siger Mark Ørsten.

Selv om reglen om dybe links ikke møder den store velvilje i branchen, tror Ørsten på, at den kan have en fremtid.

»Alle medier har sådan set et incitament til at følge op på det. Alle er jo mere eller mindre ved at indføre betalingsmure, så de har de en økonomisk interesse i en model, der skaber trafik på tværs af medierne.«

Journalisten sætter i en artikelserie fokus på, hvor gode de danske medier er til at overholde deres egne citatregler. Dette er anden artikel i serien. Første artikel kan læses her: Medier overholder ikke deres egne citatregler

Herunder kan du selv gå på opdagelse i Journalistens stikprøve-resultater hos DR, TV2 og Berlingske

1 Kommentar

Michael Arreboe, dr.dk
6. MAJ 2014
Mark Ørsten har helt ret i,
Mark Ørsten har helt ret i, at han gætter, når han siger, at DR linker af politiske årsager. Det har længe før Danske Medier lavede retningslinjer været en intern retningslinje i DR, at der i citathistorier linkes til originalartiklen. Ikke af politiske årsager men for brugerens skyld og for at kreditere mediet bag historien behørigt.