Risiko for retssag mod Post Danmark

Dansk Fagpresse overvejer at trække Post Danmark i retten som følge af portostøttens ophævelse. PORTOSTØTTE. Dansk Fagpresse overvejer at trække Post Danmark i retten som følge af portostøttens ophævelse.Fagbladenes brancheforening har bedt en advokat undersøge, om Post Danmark har juridisk ret til at ændre vilkårene for distribution af fagblade og tidsskrifter med et varsel på under tre måneder.

Dansk Fagpresse overvejer at trække Post Danmark i retten som følge af portostøttens ophævelse.

 

PORTOSTØTTE. Dansk Fagpresse overvejer at trække Post Danmark i retten som følge af portostøttens ophævelse.

Fagbladenes brancheforening har bedt en advokat undersøge, om Post Danmark har juridisk ret til at ændre vilkårene for distribution af fagblade og tidsskrifter med et varsel på under tre måneder.

Færdselsstyrelsen og Post Danmark opsagde kort før jul aftalerne om portostøtten med fagbladene med virkning fra den 1. marts – den dato, Folketinget har besluttet at ophæve portostøtten fra. I fagbladenes og tidsskrifternes aftaler med Post Danmark står der i §10:

»Denne aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Der kan med 3 måneders varsel foretages de nødvendige ændringer i aftalen, som ændringer i bestemmelserne for bladbefordring måtte betinge«.

Post Danmark mener dog ikke, at de er bundet af opsigelsesfristen på tre måneder. Postvæsenet henviser til, at hele grundlaget for portostøtten nu er bortfaldet.

Men ifølge Dansk Fagpresse er der ikke taget forbehold for eventuelle politiske ændringer af bladtilskudsordningen.

»Vi har foreløbig bedt Post Danmark forholde sig til kontrakterne. Hvis Post Danmark ikke vedstår kontraktens ordlyd, vil vi i samarbejde med vores juridiske rådgivere vurdere, om der er grundlag for retsligt at kræve varslet overholdt,« oplyser Dansk Fagpresse i sit nyhedsbrev.

0 Kommentarer