Ris og ros til ny overenkomst for 2.000 mediefolk

Mandag aften blev DJ og cheferne enige om en overenskomst for 2.000 DJ-medlemmer de næste tre år. Der er mest ros, men også ris, fra to tillidsfolk. Freelancerne jubler. Her er tre reaktioner på aftalen

Mandag aften blev DJ enig med arbejdsgiverne på især de store dagblade om en ny overenskomst. Aftalen vil gælde de næste tre år for 2.000 DJ-medlemmer.

Kort fortalt betyder aftalen en lønstigning på 2,2 procent over de næste to år. DJ forventer, at det sikrer reallønnen frem til 2015, mens der skal lokale forhandlinger til i 2016.

Journalisten har spurgt tre kilder, hvad de mener om den nye aftale. Og der er både ris og ros.

Freelancerne er glade

For FreelanceGruppen er den nye aftale en klar forbedring, især på Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten, fortæller formand Sus Falch. En væsentlig del af aftalen er, at tillidsfolkene på de tre aviser nu kan kræve at se de aftaler, cheferne har indgået med selvstændige. Hidtil har aftalen kun dækket lønmodtager-freelancere. Det kan lyde teknisk, men betyder kort fortalt, at aftaler med mange selvstændige mediefolk har været skjulte.

Det har ærgret både FreelanceGruppen og tillidsfolkene, fordi det åbnede for, at selvstændige med eget firma kunne underbyde priser og lønninger.

»Det er en klar forbedring af freelanceres vilkår, som er helt i tråd med DJ's freelancestrategi og Freelancegruppens arbejdsprogram. Og det er til glæde for både fastansatte og selvstændige DJ-medlemmer. Ved at aftalerne kommer frem i lyset, kan man som skattemæssigt selvstændig også selv finde ud af, om man bliver for lavt betalt,« siger Sus Falch.

Glæder sig over fast lønstigning i to år

Overenskomsten landede i den såkaldte Forligsinstitution. Det skete, fordi forhandlingerne på en række medier brød sammen. Et af dem er Kristeligt Dagblad, fortæller tillidsrepræsentant Dorte Remar.

Nu er aftalen så på plads, og hun hæfter sig ved, at den garanterer en lønstigning på 2,2 procent over de næste to år. Det betyder, at tillidsfolkene lokalt ikke skal slås med cheferne om lønnen. Det skal de til gengæld i 2016, det tredje år aftalen dækker. Her er de kun garanteret en lønstigning på 0,75 procent, resten skal forhandles lokalt.

»Som branchen ser ud i dag, er det svært at forhandle særligt meget hjem lokalt, men nu er vi garanteret noget. 2016 står stadig åben, det skal vi selv forhandle hjem. Det synes vi er fint, for en treårig overenskomst er lang tid. Ingen ved, hvordan verden ser ud i 2016. Men lønstigningerne måtte da gerne have været højere,« siger Dorte Remar.
 
Berlingske: 2016 hænger og flagrer

På Berlingske er der både ris og ros til aftalen. Ligesom på Kristeligt Dagblad er man glade for, at der er garanteret en lønstigning i de første to år. Men tillidsrepræsentant Marianne Fajstrup er utilfreds med, at 2016 er overladt til tillidsfolkene.

»Vi er ikke tilfredse med, at vi stadig har det tredje år, 2016, der hænger og flagrer. Der er vi meget langt fra at sikre vores realløn. Vi mangler også at forhandle fordelingen af en del af stigningerne i år og til næste år, og vi ville gerne have sikret en solidarisk model,« siger hun.

Marianne Fajstrup skal mødes med Berlingskes bestyrelse på torsdag og diskutere den nye overenskomstaftale med repræsentanter fra BT, Scanpix og Weekendavisen, som alle er på Berlingskes overenskomst.

Kristeligt Dagblad savner arbejdsmiljøet

På Kristeligt Dagblad savner Dorte Remar en sikring af, at arbejdsgiverne vil indgå samarbejdsaftaler med de ansatte for at se på arbejdsmiljøet.

»Der var nogle centrale krav, som ikke kom med. Blandt andet er det ærgerligt, at vi ikke har fået en aftale om samarbejde om bedre arbejdsmiljø med arbejdsgiverne. Det er åbenbart svært at få igennem. Vi prøvede også i 2012,« siger hun.
Overordnet er Dorte Remar dog tilfreds med den nye aftale.

»Alt i alt er det meget glædeligt. Det er altid bedst at lave vores egen aftale med arbejdsgiverne. DJ’s forhandlere har gjort et kæmpestort stykke arbejde, og det skal de have cadeau for. Det har været to seje måneder.«

Næste skridt er, at overenskomsten sendes ud til alle de medlemmer, den berører. De kan så stemme ja eller nej til aftalen. Det forventes, at afstemningen sker senest i april.

Aftalen gælder for: Fællesoverenskomsten, Berlingske, Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Dagbladenes Bureau, Ritzaus Bureau og praktikantaftalen.

0 Kommentarer