Ris og ros til DJ-magasiner

Læserne er begejstrede for Journalistforbundets Magasin K, mens freelancerne giver Magasinet Agent den kolde skulder.

Læserne er begejstrede for Journalistforbundets Magasin K, mens freelancerne giver Magasinet Agent den kolde skulder.

De to magasiner, som Journalistforbundet producerer for at give en bedre betjening til kommunikationsfolk og freelancere, bliver modtaget vidt forskelligt.
Mens kommunikationsmedlemmerne er tilfredse med de tre første numre af Magasin K, er læsertilfredsheden med Magasinet Agent meget lav.

Det fremgår af en læserundersøgelse lavet af Kontrabande for DJ med deltagelse af mere end 1.100 DJ-medlemmer.

I rapporten står der om Magasinet Agent, at »det er meget svært at producere et magasin, der for alvor fænger målgruppen«. Og »læsernes loyalitet er ikke overvældende«.
Faktisk har 27 procent slet ikke læst Agent.
»Jeg troede i første omgang, at det var en slags tilbudsavis,« siger en respondent i undersøgelsen.

49 procent af læserne er "enige” eller "meget enige” i, at magasinet rammer relevante problemstillinger. Normalt er 75 procent af læserne af fagblade tilfredse med form og indhold.

Læserundersøgelsen bekræfter, at Magasinet Agent har en meget diffus målgruppe. Det eneste, de har til fælles, er medlemskabet af DJ, og at de arbejder freelance – nogle inden for journalistik, andre med kommunikation, web, radio, tv, visuelle løsninger osv.

Redaktøren af Magasinet Agent, Dorthe Olander Pedersen, skriver i sin selvevaluering, at der er behov for at styrke webdelen, ligesom DJ skal være bedre til at følge op på temaer, Agent behandler journalistisk.
På grund af tidspres har hun skrevet selvevalueringen, før læserundersøgelsen forelå. Hun skriver, at hun er parat til at fortsætte som redaktør af magasinet.

Til sammenligning tegner læserundersøgelsen af Magasinet K et meget mere positivt billede. Undersøgelsen viser, at tilfredsheden blandt læserne er stor. 72 procent er meget tilfredse eller delvist tilfredse med bladet.
Magasin K har således dobbelt så mange »meget tilfredse« læsere som Agent.

Udfordringen for Magasin K ligger især i at give mere inspiration og flere handlingsanvisninger.

Hovedbestyrelsen skal diskutere evalueringerne af de to magasiner på et møde i København i dag. Hvorvidt begge magasiner skal fortsætte, bliver afgjort til oktober 2008.

Fælles for begge magasiner er, at læserne kritiserer magasinernes layout. Læserne er desuden enige om, at de ikke er interesseret i meddelelser fra DJ.

0 Kommentarer