Ringe vilkår for efteruddannelse

ULIGE. Det er prisværdigt, at DJ's ny næstformand, Lars Werge, straks tager fat på et så vigtigt spørgsmål som efteruddannelse. Det er et fagpolitisk emne, der bør prioriteres højt.

ULIGE. Det er prisværdigt, at DJ's ny næstformand, Lars Werge, straks tager fat på et så vigtigt spørgsmål som efteruddannelse. Det er et fagpolitisk emne, der bør prioriteres højt.

Det er også opløftende med en klar melding om, at efteruddannelse ved overenskomstforhandlingerne ikke bare kan veksles til løn.

Lidt mere problematisk bliver diskussionen om pligten til efteruddannelse. Selvfølgelig bakker jeg op om opfordringer til, at alle bør udnytte muligheden for efteruddannelse. Men der er ofte gode forklaringer på, at DJ-medlemmer i nogle situationer fravælger efteruddannelse.

Der kan være perioder i ens livsforløb, hvor for eksempel børn eller hensynet til ægtefællen gør det svært at tage efteruddannelse. Men her er det jo glædeligt med en fleksibel ordning, hvor man kan spare uger op, til det er mere belejligt.

Det største problem lige nu er den ulige adgang til efteruddannelse. For kolleger i den østlige udkant af Danmark er det åbenbart bekvemt med eksternat-kurser, der holdes i hovedstadsområdet. Men gang på gang hører jeg mine nordjyske kolleger beklage sig over de praktiske problemer blandt andet med overnatning, der er knyttet til eksternat-kurserne. Oven i det kommer så, at det kan være svært at få virkeligheden til at passe til den økonomiske ramme.

Jeg ser frem til, at Update måske i næste efteruddannelseskatalog har gjort noget ved den sag, men det ville jo også være fint, hvis DJ presser på for gode løsninger for os, der bor vest for Lillebælt.

Det vil også være tiltrængt med en debat om, hvilke efteruddannelsestilbud det er, DJ-medlemmerne efterspørger.

– Torben Duch Holm, tillidsmand, Nordjyske

0 Kommentarer