Rigsrevisionen sår tvivl om Club Lorry

Club Lorry, hvor TV 2 Lorrys direktør guider seere rundt i Paris og vælger månedens vin, er muligvis ulovlig. ”Støtteforeningen” har i mange år givet underskud, som dækkes af public service-midler. Rigsrevisionen har bedt Kulturministeriet tage stilling til, om det er lovligt

Sidste søndag vendte en gruppe Club Lorry-medlemmer hjem fra en af seerklubbens to årlige udflugter til Paris. Direktøren for TV 2 Lorry, Dan Tschernia, guidede vanen tro medlemmerne rundt i Byernes By. På et skrivebord i Kulturministeriet tilbage i København lå der samtidig en forespørgsel fra Rigsrevisionen, der problematiserer, om den slags Paris-ture overhovedet er lovlige.

Sagen er, at Paris-turen indgår i Club Lorrys aktiviter, som giver underskud og dermed bliver dækket af public service-midler. Efter at Journalisten sidste sommer satte spørgsmålstegn ved lovligheden af medlemsklubbens aktiviteter, har Rigsrevisionen revideret seerklubbens regnskaber. I rapporten fremgår det blandt andet, at klubbens underskud de seneste fem år lyder på 177.000 kroner. Underskuddet er blevet dækket af ”midler, der alene kan anvendes til public service-aktiviteter”.

Rigsrevisionen vil derfor have Kulturministeriet til at vurdere, ”om ministeriet finder underskudsdækningen forenelig med lovgivningen, og om Club Lorrys aktiviteter er en del af public service-forpligtigelsen”.

Professor i medievidenskab på Aarhus Universitet Frands Mortensen er ikke i tvivl om, hvad Kulturministeriet vil svare:

»Det er klokkeklart, at Club Lorrys aktiviteter intet har med public service at gøre. Ministeriet vil svare, at det ikke er i orden. Hvad de vil gøre ved det, er anderledes svært at forudsige,« siger Frands Mortensen, der mener, at Club Lorry driver forretning med statens midler:

»Ud fra det her ligner det ulovlig statsstøtte.«

Ud over de årlige ture til Paris, hvor tre ansatte på Lorry tager med på tv-stationens regning for at guide og have kontakt med medlemmerne, tilbyder Club Lorry en række andre rejser og rabat på kulturtilbud og forbrugsgoder – heriblandt vin udvalgt af Dan Tschernia og en vindistributør. Det er direktørens eget initiativ at sælge månedens vin som en del af Club Lorrys medlemsaktiviteter. Da Journalisten skrev om klubben i forbindelse med et portræt af Dan Tschernia for et år siden, sloges juraprofessor Søren Sandfeld Jakobsen fra Aalborg Universitet ligeledes med at forstå sammenhængen mellem vinsalg, Paris-ture og public service.

Han er glad for, at Rigsrevisionen har taget emnet op:

»Det er positivt, at Rigsrevisionen forelægger spørgsmålet for ressortministeriet. Det her trænger til afklaring,« mener juraprofessoren.

Bestyrelsesformanden for TV 2 Lorry, Frede Jørgensen, og direktør Dan Tschernia har tidligere udtalt, at Club Lorry varetager en del af tv-stationens public service-forpligtigelser – og fungerer som markedsføring for kanalen:

”Ved at der f.eks. i mange, mange hjem står flasker med Lorrys navn på bagetiketten, gør vi opmærksom på os selv,” skrev Dan Tschernia blandt andet til Journalisten.

Frede Jørgensen fremhævede i 2013, at Club Lorry er TV 2 Lorrys version af de støtteforeninger, som blev oprettet sammen med TV 2-regionerne, og at Club Lorry ”finansieres ved medlemskontingenter og andre indtægter, klubben kan generere”.

Journalisten ville gerne have haft bestyrelsesformandens forklaring på, hvordan det stemmer overens med, at Club Lorry giver underskud, som dækkes af public service-midler. Men han har ikke ønsket at kommentere. Ikke ud over følgende:

”Rigsrevisionen har ønsket Kulturministeriets holdning til forskellige forhold omkring Club Lorry. Før Kulturministeriets svar har vi ingen kommentarer. Er der ting, der skal justeres i forhold til Club Lorry, gør vi naturligvis det. Det er der ikke den store dramatik i.”

Rigsrevisionen har bedt Kulturministeriet om et svar inden 16. juni.

1 Kommentar

Peter Hansen
21. MAJ 2014
Nu må Solkongen fra Lorry
Nu må Solkongen fra Lorry altså abdicere!