Rigsadvokat vurderer journalister

SIGTELSE. Sagen mod to journalister fra Berlingske Tidende, Michael Bjerre og Jesper Larsen, er nu på vej til anklagemyndigheden, oplyser politiadvokat Michael Jørgensen. Det er anklagemyndigheden, der afgør, om der skal rejses tiltale mod de to, eller om sagen bliver frafaldet.

SIGTELSE. Sagen mod to journalister fra Berlingske Tidende, Michael Bjerre og Jesper Larsen, er nu på vej til anklagemyndigheden, oplyser politiadvokat Michael Jørgensen. Det er anklagemyndigheden, der afgør, om der skal rejses tiltale mod de to, eller om sagen bliver frafaldet.

De to journalister er sigtet for at have viderebragt oplysninger om baggrunden for Irak-krigen. Oplysningerne har de fået fra en læk i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor deres kilde brød sin tavshedspligt. I jurist-sprog hedder det »meddelelseshæleri« efter straffelovens artikel 152d og kan give op til seks måneders fængsel.

Sagen mod de to journalister er tæt knyttet til sagen mod kilden, Frank Grevil, som efter sin afsløring trådte frem i medierne og sagde, at han lækkede dokumenterne af hensyn til den offentlige interesse. Dermed kan han påberåbe sig et andet afsnit i loven, artikel 152e. Den siger, at man ikke skal straffes, hvis man »handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.«

Grevils sag har allerede været hos anklagemyndigheden, men efter at Grevil i interview har redegjort for sine hensigter med at lække oplysningerne, er sagen sendt tilbage til politiet til yderligere efterforskning.

Mens Grevil-sagen går videre til Statsadvokaten for København, går journalisternes sag direkte til Rigsadvokaten, den højeste anklagemyndighed.
»Det er, fordi de er journalister,« forklarer politiadvokat Michael Jørgensen.

Så snart medieansvarsloven eller ytringsfriheden er berørt, havner sagen på Rigsadvokatens bord.

Der er ingen tidsplan på det videre forløb, men »man må forvente, at sagen mod Frank Grevil kommer først,« siger Michael Jørgensen.

Dansk Journalistforbund (DJ) kræver, at sigtelsen mod de to Berlingske-journalister straks bliver trukket tilbage.

Som begrundelse for kravet, der er formuleret i en udtalelse og vedtaget på DJs delegeretmøde, anføres blandt andet:

»Hensynet til pressefriheden vejer i en sag som den foreliggende tungere end hensynet til hemmeligstemplingen af papirerne. Et professionelt medie har pligt til at bringe sådanne oplysninger, så snart det kommer i besiddelse af dem.«

Hvis sigtelserne opretholdes, er det en krænkelse af den grundlovssikrede ytringsfrihed, hvilket må bekymre enhver demokrat, hedder det i udtalelsen.

 

0 Kommentarer