Rift om kurser

Gennem mange år var det et hedt ønske for DR-journalister at komme på mere efteruddannelse. I år 2000 lykkedes det endelig at få en aftale, som forpligter DR til at give journalisterne mulighed for uddannelse, som opfylder den enkeltes behov for både faglig og personlig udvikling, og som ifølge aftalen også styrker den enkeltes mulighed for job både inden for og uden for DR. Man kan søge efteruddannelse på DjE, CFJE, RUC, SDU, Filmskolen,

Medieskolerne og flere andre steder. Man kan endda arrangere sine egne efteruddannelsesforløb og studierejser. Der er godt 900 journalister på DR. Sidste år blev der bevilget penge til 500 kurser og studieture. Det betyder ikke, at 500 journalister var på efteruddannelse, idet det lykkedes for nogle at komme af sted flere gange. "Der er fire ansøgningsrunder om året. Sidste gang søgte 140, men 35 fik afslag," siger formanden for journali-sterne i Danmarks Radio,

Bodil Rahbek og tilføjer: "Der er en kæmpe interesse, folk står i kø for at komme af sted. Jeg tror, det skyldes, at kompetenceudvikling er i centrum. Folk har fattet, at det er den største sikkerhed for at bevare jobbet." Læs også: Værktøjet skal slibes og Efteruddannelse er vitalt

0 Kommentarer