Rettelse

I Journalisten nummer 8 skriver vi, at Henrik Simonsen er tidligere kredsformand i Kreds 6. Der skulle have stået, at han var tidligere næstformand i kredsen.

I Journalisten nummer 8 skriver vi, at Henrik Simonsen er tidligere kredsformand i Kreds 6. Der skulle have stået, at han var tidligere næstformand i kredsen.

0 Kommentarer