Rettelse

I Journalisten nummer 06/2009 bragte vi en lille DJ-parlør om indforstået sprogbrug. Her løb vi selv sur i begreberne og blandede specialgrupper og specialforeninger sammen.

I Journalisten nummer 06/2009 bragte vi en lille DJ-parlør om indforstået sprogbrug. Her løb vi selv sur i begreberne og blandede specialgrupper og specialforeninger sammen. En specialgruppe har samme status som en medarbejderforening. Medlemmer, der ikke er eller kan være medlemmer i en medarbejderforening, er i stedet med i en specialgruppe. Fælles for medarbejderforeninger og specialgrupper er blandt andet, at de begge vælger delegerede til delegeretmødet. En specialforening er uafhængig af medarbejderforeninger og specialgrupper og kan ikke vælge delegerede. Historisk har DJ to specialforeninger: Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere. Ny specialforening er DJiAC. Vi fik også kaldt Visuelt Forum for en specialforening, hvor det rettelig er en specialgruppe. Redaktionen beklager.

0 Kommentarer