Retspleje: Dansk foto-model

»Ingen ønsker ‘amerikanske tilstande' i dansk retsreportage. Heller ikke Dansk Journalistforbund. Men ingen havde læst lovforslaget, der end ikke var fremsat,« sagde formand Lars Poulsen i sin mundtlige beretning og langede ud efter den debat i medierne, som lovforslaget om fotografering i retssalene rejste for et par måneder siden.

»Ingen ønsker ‘amerikanske tilstande' i dansk retsreportage. Heller ikke Dansk Journalistforbund. Men ingen havde læst lovforslaget, der end ikke var fremsat,« sagde formand Lars Poulsen i sin mundtlige beretning og langede ud efter den debat i medierne, som lovforslaget om fotografering i retssalene rejste for et par måneder siden.

»Alligevel kunne mediernes reportager tale om ‘amerikanske tilstande'. Nogle var for – de fleste imod. Naturligvis. Lad mig derfor afsløre teksten her i dag: ‘Fotografering og optagelser i retten er ikke tilladt, medmindre den enkelte dommer giver sin tilladelse'. Så få er ordene,« sagde Lars Poulsen og uddybede, at der alene skal være tale om genrebilleder, som er optaget før vidner, tiltalte og tilhørere kommer ind i retssalen – samt optagelser fra historiske sager. Et kompromis som dommerforening, journalistforbund, mange medier og Justitsministeriet er enige om at anbefale.

»Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det skabe ‘danske tilstande'. Men det forudsætter en omtanke og et ansvar, som vi naturligvis kan leve op til. Dermed bliver forslaget endnu en påmindelse om, hvor det presseetiske ansvar ligger, når alt kommer til alt. Nemlig hos os selv,« sagde Lars Poulsen.

Thomas Szlavik, Ekstra Bladet, så gerne, at DJ arbejdede mere aktivt for en større åbenhed på alle fronter. Alligevel ville han ikke genfremsætte sidste års forslag om en mere offensiv forbundspolitik på området.

»Vi har ikke lyst til endnu en gang at udstille forbundets impotente holdning på dette område. Så kan vi jo bare glæde os over, at lovgiverne er mere fremsynede end DJs medlemmer og åbenbart tør sætte en lille smule i gang på dette område,« sagde Szlavik og tilføjede: »Måske bliver denne forsamling på et tidspunkt også i stand til at indtage en professionel holdning til spørgsmålet og vurdere det journalistisk i stedet for følelsesladet.«

0 Kommentarer