Retningslinjer for debat

Kommentarer

Som medlem af Dansk Journalistforbund kan du kommentere artikler, der publiceres på journalisten.dk. Det gælder dog ikke nyhedsnoter.

Vi opfordrer til, at kommentarerne holdes i en god tone og begrænset længde, og at antallet af eksterne links og citater holdes på et minimum.

For at sikre en god og saglig debat har vi nedenstående retningslinjer. Vi fjerner kommentarer, der ikke lever op til dem.

Kommentarer på journalisten.dk:

  • Skal holdes i en god tone.
  • Må ikke indeholde injurier, trusler, sexistisk eller racistisk indhold eller grove nedsættende angreb.
  • Skal forholde sig til indholdet og ikke afspore debatten.
  • Må ikke indeholde personfølsomme oplysninger om andre.
  • Må ikke bryde ophavsretten.
  • Må ikke have karakter af reklame.
  • Skal overholde dansk lovgivning.
  • Må ikke bare bestå af henvisninger til andre hjemmesider eller et link.

Ved gentagne eller særligt grove overtrædelser af reglerne forbeholder vi os ret til helt at udelukke brugere fra at skrive kommentarer.

Hvis vi har overset en kommentar, der overtræder ovenstående retningslinjer, er du velkommen til at tippe os på journalisten@journalisten.dk.

Ønsker du at klage over at være blevet udelukket, kan du skrive til journalisten@journalisten.dk.

Debatindlæg

Vi modtager meget gerne debatindlæg på journalisten.dk om emner, der er relevante for DJ’s medlemmer. Du kan sende det til journalisten@journalisten.dk.

Debatindlæg vil primært blive bragt på journalisten.dk, men kan også bringes i magasinet.

Vi bringer debatindlæg, hvis indholdet er relevant for DJ’s medlemmer, det er skrevet i god tone, overholder lovgivningen og ikke er injurierende. Desuden vil vi altid forelægge og give mulighed for replik, hvis debatindlægget indeholder kritik af konkrete personer, organisationer eller virksomheder.

Skriv gerne debatindlæg så kort som muligt og helst ikke over 2.000 anslag.

Journalisten betaler ikke honorar for debatindlæg.