Ophavsret

Ret til krydsord udløser strid i Sverige

Mediekoncernen Story House Egmont har opfordret leverandører af krydsord til at give forlaget gratis ret til genudgivelse. ”Ellers får vi ikke lov til at fortsætte arbejdet for dem,” lyder det fra krydsordsforfatter.

Den danske mediekoncern Story House Egmont er havnet i strid med svenske krydsordsforfattere om rettighederne til de krydsord, som forfatterne leverer til koncernens forskellige titler.

I et debatindlæg i svenske Journalisten skriver Ulf Hyltén-Cavallius, tidligere bestyrelsesmedlem i foreningen Sveriges Korsordsmakare, at Marianne Gram, publishing director i Story House Egmont, ”for nylig” har sendt et nyt kontraktudkast til krydsordsforfattere, der leverer til mediekoncernen.

”Vi blev opfordret til at give forlaget gratis ret til genudgivelse – for evigt. Ellers får vi ikke lov til at fortsætte arbejdet for dem,” skriver Ulf Hyltén-Cavallius.

Ulf Hyltén-Cavallius mener, at Story House Egmont ingen forståelse har for det svenske mediemarked, og den rolle som krydsordsforfatterne ifølge Hyltén-Cavallius spiller i både branchen og blandt de menige svenskere. Han kalder videre kontraktudspillet for urimeligt.

”Det ville desuden åbne sluserne. Straks ville de andre opdragsgivere ønske den samme kontrakt som Egmont,” siger Ulf Hyltén-Cavallius.

Bevidste om ændringer

I en replik på Journalisten.se skriver Marianne Gram, publishing director i Story House Egmont, at virksomheden er bevidst om, ”at ændringer af denne art kan opleves som svære og negative”. Hun tilføjer, at ændringer ikke bliver gennemført uden ”betænkeligheder”. Marianne Gram mener, at Ulf Hyltén-Cavallius glemmer nuancer i sin fremstilling.

”Denne ændring er ikke rodfæstet i nogen kulturkollision eller mangel på forståelse for svenske tidsskrifter. I stedet er det et af mange svar på de hårde udfordringer, som vi og hele vores branche står over for i den pressede medieindustri,” skriver Marianne Gram.

De senere år har stigende priser på papir, tryk og distribution ramt mediebranchen hårdt. I Danmark skilte Story House Egmont sig i 2022 af med et tocifret antal medarbejdere, mens det i september 2023 blev meldt ud, at den norske gren af forretningen skulle spare 70 millioner kroner.

”For at fortsætte som en konkurrencedygtig aktør, må vi konstant revidere og effektivisere vores processer og gennemgå vores omkostninger. (…) Som en af Nordens førende medievirksomheder, med hundreder af udgivne tidsskrifter, er det helt afgørende, at vi kan være fleksible og tilpasse os ændringerne i markedet,” skriver Marianne Gram.

Ifølge hende vil fornyelsen af aftalerne med krydsordsforfatterne være med til at sikre en økonomisk bæredygtig forretning.

”På tilsvarende måde har vi tidligere haft behov for at opdatere vores freelanceaftaler, når det gælder genudgivelse af redaktionel tekst og billede. Vi deler ikke opfattelsen af, at krydsord markant adskiller sig fra dette indhold,” skriver Marianne Gram.

Freelancere mistede kontrol

Freelancejournalister, der leverer til Story House Egmont, blev i 2016 nødsaget til at acceptere, at ”Egmont uden Freelancerens godkendelse” kan overdrage journalisternes produkter til andre i Egmont”.

I kontrakten stod det videre, at det rettighederne også kunne overdrages til medier, som Egmont også gjaldt ”helt eller delvis” har et redaktionelt samarbejde med.

At mediehuse overtager freelanceres rettigheder til redaktionelt materiale, er ikke en ny problematik.

Tilbage i 2007 forlangte Aller, at freelancere, der leverede til koncernens udgivelser, uden ekstra betaling skulle afgive alle rettigheder til leveret materiale. Ved samme lejlighed lød det, at freelanceren også ville miste kontrollen over, hvor vedkommendes produkt ville kunne blive bragt.

0 Kommentarer