Rene linjer koster

 

 

Det har sin pris, når man som Kreds 1 i en årrække har fungeret som en forening med egne feriehuse og pensionistboliger. Det har ikke alene kostet 800.000 at udskille aktiviteterne fra kredsen. Udgifterne bliver også højere end forventet. Helt præcist 270.000 kroner.

Beløbet er dog ikke større end, at pengene kan tages fra kredsens formue, så medlemskontin-gentet ikke stiger.

De økonomiske konsekvenser af at slanke Kreds 1 var det eneste varme debatpunkt på generalforsamlingen i Arbejdermuseet den 4. marts. Af kredsens 5.800 medlemmer var kun 60 personer dukket op. Heraf kunne medlemmer under 40 år tælles på en hånd.

For fire år siden besluttede generalforsamlingen at bevilge 500.000 kroner til renovering af kredsens pensionistboliger på Peter Rørdamsvej i det københavnske Nordvestkvarter. Boligerne overgik i samme forbindelse til en selvejende fond. Den halve million til istandsættelse var baseret på vurderinger af sagkyndige arkitekter. Siden har det vist sig, at der er brug for yderligere 220.000 til forbedringer af tre køkkener fra 1935.

Kredsformand René Simmel mente, at med nye køkkener var kredsens ansvar over for Journalistgården opfyldt.

"Folk skal bo ordentligt og anstændigt, og nu, hvor vi både har betalt for den udvendige og indvendige vedligeholdelse, er der vist ikke behov for at gøre mere."

En anden aktivitet, som kredsen har brugt penge på at udskille, har været striben af ferieboliger. De hørte tidligere til Kreds 1, men er nu overgået til Journalisternes Feriefond.

Erik Svarre fra Børsen ville vide, hvad det har kostet kredsen i papirarbejde at skille sig af med ferieboligerne. Økonomiansvarlig Torben Kragh (Fagbladet) vurderede, at omkostningerne til omlægninger af skøder lå på 350.000. Det er 50.000 kroner mere end oprindeligt budgetteret.

Erik Svarre, som hele tiden har været modstander af Feriefonden, kunne fortsat ikke se fordelen ved udskillelsen.

"Vi har ikke opnået nogen rationaliseringer. I stedet har vi bare fået en masse hurlumhej," mente han.

René Simmel svarede, at med oprettelsen af Feriefonden har Kreds 1 taget et skridt i retning af at ligne andre kredse i DJ.

"Vi skal holde fagforening og ferieudlejning for sig. Det giver måske nogle udgifter i en periode, men vi har sparet penge på det årlige driftsunderskud, fordi vi ikke skal betale for, at folk holder ferie i vores huse."

Ved valg til bestyrelsen blev Lars-Bo Larsen fra Politiken og Mette Josias fra Ritzau genvalgt, mens freelancer og billedmedie-oversætter Mette Curdt blev valgt som nyt medlem.

Mette Curdt fik suverænt flest stemmer, efter at hun havde argumenteret for flere freelance-repræsentanter i kredsbestyrelsen.

Resten af bestyrelsen består nu af formand René Simmel, Ekstra Bladet, næstformand Uffe Gardel, Berlingske Tidende, Torben Kragh, Fagbladet, Inge Margrethe Madsen, Furesøens Mediecenter, Svend-Erik Hansen, TV 2/Bornholm og Niels O. Hansen fra B.T.

0 Kommentarer