search

Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

»Han skal lade være med at forære de studerendes arbejde væk«, siger Lars Werge, der kritiserer rektor for at godkende opslag med gratis arbejde på DMJX. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer er dog enige med Werge (rettet 12:24)

»Han skal lade være med at forære de studerendes arbejde væk«, siger Lars Werge, der kritiserer rektor for at godkende opslag med gratis arbejde på DMJX. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer er dog enige med Werge (rettet 12:24)

Lars Werge kritiserer nu, at DMJX rektor Jens Otto Kjær Hansen tillader, at eleverne tilbydes opslag om gratis, journalistisk arbejde.

»Han skulle nok koncentrere sig om at være rektor på en uddannelsesinstitution i stedet for at være arbejdsformidler. Det skulle han overlade til kompetente folk,« siger Lars Werge, der ud over at være næstformand i DJ også sidder i DMJX bestyrelse.

Onsdag beskrev journalisten.dk hvordan de studerende på DMJX med skolens hjælp flere gange ugentligt bliver tilbudt gratis arbejde. Jens Otto Kjær Hansen, rektor på DMJX, ser ikke grund til at stoppe med at videreformidle tilbud om ulønnet arbejde:

»Der er masser af uddannelser – jeg har også været på andre uddannelsesinstitutioner – hvor det er helt selvfølgeligt, og hvor det har været sådan i årevis. Verden er ufatteligt meget andet end det, der kan ses og høres i det journalistiske perspektiv,« siger han til journalisten.dk.

Mærkeligt signal 

Lars Werge mener, at det er et mærkeligt at signalere til de studerende, at deres arbejde ikke behøver at koste penge:

»Jeg går ud fra, at arbejdsgiverne ikke beder teknisk skole om at sætte vinduer i eller montere varmeanlæg gratis, så det er en underkendelse af faget og dets kvalitet. Og jeg skal da hilse og sige, at Jens Otto Kjær Hansens arbejde bestemt ikke er gratis, så jeg synes, han skulle lade være at forære de studerendes væk,« siger han til journalisten.dk.

Lars Werge får opbakning fra et andet medlem af DMJX bestyrelse, Mona Juul, der kritiserer rektor Jens Otto Kjær Hansen for at sige, at gratis arbejde ikke underminerer arbejdsmarkedet:

»Jeg er ikke enig i, at ulønnet arbejde ikke er skadeligt, og jeg synes, at det er en uskik ikke at betale hinanden for det arbejde man laver,« siger Mona Juul.

Ikke alle bag kritik 

De studerendes repræsentant i bestyrelsen, Christopher Bering Baden, mener, at man bør forholde sig nuanceret, men med en sund skepsis:

»Vores grundholdning er jo, at vi ikke vil have, at folk kommer ulønnede ind og tager journalistisk arbejde, men det er heller ikke alle opslag, der hører til i den kategori. Så langt er jeg enig med Jens Kjær Hansen, men jeg er da bekymret, hvis det er sådan, at journalisthøjskolen formidler kontakt for folk, der skal bruge folk til stillinger, der ellers skulle besættes af lønnede medarbejdere.«

Det er ikke hele bestyrelsen, der står bag kritikken af rektors udmelding.

Lisbeth Knudsen er formand for DMJX's bestyrelse, og hun skriver i en sms til journalisten.dk, at hun ikke mener, at det er skolens opgave at sortere i opslagene, og at hun er enig i rektors holdning til, at det er op til den enkelte studerende at vælge til og fra.

Det samme mener bestyrelsesmedlemmerne Karsten Vestergaard og Christian Kierkegaard.

Debat blusset op 

Kierkegaard understreger, at det vigtigste er, at de studerende har tid til at passe deres studier, og der ville det alligevel ikke hjælpe, at stoppe jobopslagene på skolens interne maillister:

»Der er mange måder at formidle jobs på i dag, så hvis skolen ikke gør det, så ville de blive formidlet alligevel,« siger Christian Kierkegaard.

Debatten om ulønnet arbejde er blusset op efter at freelancejournalist Signe Wenneberg i sidste uge på Facebook protesterede over, at hun på samme formiddag havde fået fire opfordringer til gratis arbejde.

Dengang skrev Lars Werge i en kommentar til debatten:

"At kræve, at professionelle arbejder gratis, er dårlig stil. At nogen tilbyder dig, at du kan profilere dig ved ikke-betalt arbejde behøver ikke kun være dårlig stil. Under alle omstændigheder bør man tænke sig godt om, før man gør det – og træffe klare aftaler."

Citat rettet: Jens Otto Kjær Hansen har ikke været rektor adskillige steder, som der stod i den oprindelige udgave af artiklen.

Kommentarer
11
Michael Bjørnbak Martensen
20.09.12 13:11
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

Godt Werge:

<cite>»Han skulle nok koncentrere sig om at være rektor på en uddannelsesinstitution i stedet for at være arbejdsformidler. Det skulle han overlade til kompetente folk,« siger Lars Werge, der ud over at være næstformand i DJ også sidder i DMJX bestyrelse.</cite>

Fremhævet af Journalisten
Jens Otto Kjær Hansen
20.09.12 14:05
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

Det er interessant at følge hvordan retorikken udvikler sig i denne debat, som f.eks. "at forære de studerendes arbejde væk" eller  "at være arbejdsformidler".  At bruge sådanne vendinger er ret forbløffende i relation til hvad vi her taler om, nemlig at sætte opslag på manuelle eller elektroniske opslagtavler uden forudgående kontrol eller censur, idet vi overlader det til voksne studerendes sunde dømmekraft at vurdere, om et givet job, med eller uden løn, er noget de ønsker at involvere sig i. At et bestyrelsesmedlem så foretager en kobling mellem min løn og det principielle spørgsmål, der er til debat, finder jeg ærlig talt helt uden for skalaen. 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
20.09.12 16:06
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge
<strong>Jobcentrene er blevet kritiseret for at formidle ulønnede jobs, hvad der burde gøre indtryk hos rektor Jens Otto Kjær Hansen. Når man er en offentlig virksomhed er der ligeledes en særlig forpligtelse til at holde sig til sin metier, og respektere andre myndigheder, der har denne særlige opgave. Det burde være barnelærdom. 
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
20.09.12 18:22
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge
Det er sjovt, at det her skal være grund til stor ståhej. Men det er forståeligt, at det er sådan, det er. For ledelsen på DMJX vil åbenbart ikke lytte. Hverken til DJ - hvilket de er i deres gode ret til - eller til de studerende. Det er nemlig ikke kun her på journalisten.dk, at der har lydt kritik fra de studerende af disse "tilbud." På KaJ's seneste generalforsamling, hvor omtrent 100 studerende var til stede, vedtog vi - med et overordentligt stort flertal - at vi som studerende ikke ønsker at blive spammet med tilbud om at arbejde gratis. De studerende har altså ingen interesse i den "service," som Jens Otto Kjær Hansen tilbyder. At han hverken vil lytte til DJ eller de studerende, som modtager tilbudene, er da forundrende.
Man kan konkludere, at de eneste, Jens Otto Kjær Hansen er interesseret i at lytte til, er de medier, der ikke ønsker at give en øre for vores arbejde.
Det er sgu for sært.
 
Venlig hilsen Mathias Bay Lynggaard, medlem af KaJ's bestyrelse og tidligere formand for De Studerendes Råd på DMJX
På vegne af KaJ's bestyrelse.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
20.09.12 18:35
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge
Jeg vil blot kort henvise til min egen kommentar kort længere nede.
Men de voksne studerende har med deres sunde dømmekraft på KaJ's generalforsamling frabedt sig at modtage de opslag, du står som videreformidler af. Jeg håber, du kan se det fornuftige i at lytte til de studerende.
Fremhævet af Journalisten
Karsten Vestergaard
20.09.12 19:17
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

I min optik er det ikke op til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole at kuratere jobopslag. Så snart du åbner for det, vil antallet af parametre der vurderes efter, være oppe til diskussion. Hvis det alene er fordi der skal være en udbetaling, hvad bør prisen så være? Ville du ikke blive mere fornærmet over 30,- kroner i timen end et opslag der melder rent ud. Det er ugennemtænkt bare at kræve at der skal være betaling.

Studerende såvel som udlærte har forskellige forventninger til udbytte - fagligt såvel som økonomisk - og jeg synes egentlig at den ufiltrerede løsning er mest reel. Hvis vægtningen af det faglige udbytte opvejer økonomien kan det være interessant for nogen. Hvis jeg blev bedt om at udstille på Lousiana ville mit første spørgsmål ikke være: "Hvad får jeg for det?" (så skal jeg efterfølgende lige finde ud af, hvad jeg kan udstille).

Nogle frivillige organisationer, opstartsvirksomheder og mindre "eksperimenter" der ikke har den store kommercielle interesse vil, hvis det blev ændret, være udelukket fra talentfulde og nytænkende unge, der vil prøve deres kræfter med et projekt og derved få noget i "mappen", for at have hjulpet andre i en given situation. En ufiltreret tilgang ser jeg umiddelbart som en refleksion af virkelighedens behov.

Endelig er der, så vidt jeg er informeret, ingen der bliver bedt om at udføre jobbene - de bliver tilbudt. Jeg ved godt at debatten næsten med "søg og erstat" lignende sikkerhed fokuserer på at det er "gratis" arbejdskraft og i mindre grad "frivillig" arbejdskraft. I opslagene kan det at tilbyde en løn modtages som en konkurrenceparameter. Når der vises to opslag, hvor den ene tilbyder en økonomisk modydelse, har den ene allerede i nogles øjne en større værdi end den der virker fagligt interessant.

Det er ret svære valg, og det er efter min mening ikke noget som skolen kan eller bør. Det svære valg ligger hos den studerende, der skal veje fordelene op mod ulemperne ved et givent projekt. Hvis den eneste motivationsfaktor er økonomien, så har maan tabt på forhånd.

Når det så er sagt, så er jeg principielt modstander af at man udbyder gratis arbejdskraft til reelle kommercielle aktiviteter, men de ansøgninger er næsten selvlysende når man ser dem og der er ikke det sekretariat der kan sondre bedre mellem dem og de reelle end den studerende selv.

Med venlig hilsen
Karsten Vestergaard 

Fremhævet af Journalisten
Claus Jensen
20.09.12 20:17
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge
Vil I så også "sætte opslag på manuelle og elektroniske opslagstavler" fra KaJ/DJ, der gratis fortæller om de ulemper, der er forbundet med at tage gratis arbejde? Eller er det kun arbejdsgiverside, der her må tilgodeses?
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
21.09.12 13:21
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

Kære Jens Otto Kjær Hansen

Jeg er fuldstændig enig med Lars Werge i, at du bedriver jobformidling, som jeg også har skrevet om i et tidligere indlæg på denne tråd:

https://journalisten.dk/journalistrektor-ul-nnede-jobs-skader-ikke#comment-15041

Og det er altså ikke retorikken, der bør stå i centrum her. Det er de handlinger, som folk, der sidder på centrale poster, foretager til skade for hele medie- og kommunikationsområdet - dvs. til skade for samtlige fastansatte, freelancere og studerende, til gengæld!

Som jeg forstår indlæggene fra de studerende på DMJX, så frabeder de sig opslag med gratis arbejde. Hvorfor lytter du ikke til din målgruppe her?

Når jeg går ind og ser på DMJX's målsætning og strategi, kan jeg heller ikke se, at formidling af gratis arbejde - altså videreformidling af opslag om gratis arbejde - indgår heri:

http://www.dmjx.dk/om-os/organisation/maalsaetning-og-strategi

Så hvorfor er det egentlig, at du som rektor holder fast i, at du har til opgave at formidle gratis arbejde til de studerende til skade for os alle?

Med venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard

Fremhævet af Journalisten
Peter Andreas
21.09.12 13:49
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

 

 

"Som jeg forstår indlæggene fra de studerende på DMJX, så frabeder de sig opslag med gratis arbejde. Hvorfor lytter du ikke til din målgruppe her?"

Nej, et flertal af de 100 fremmødte ved KaJs generalforsamling har frabedt sig jobopslag. Vi ved intet om, hvad de mere end 1400 andre studerendes indstilling er.  

Tilslutter mig i øvrigt ivrigt Karstens Vestergaards begavede indlæg. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Mona Juul
21.09.12 16:01
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge
Hov hov journalist Lasse Lindquist. Der blev min principielle holdning da vist bragt lige lovlig belejligt for artiklens vinkel! Jeg bryder mig - som helt korrekt citeret - absolut ikke om ulønnet arbejde. Jeg føler mig dog samtidig helt overbevist om, at de studerende selv er i stand til at træffe beslutninger herom.  
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
22.09.12 09:22
Re: Rektor skal ikke formidle arbejde, siger Lars Werge

Kære Jens Otto Kjær Hansen, Karsten Vestergaard og Mona Juul

Jeg forstår godt, at I - Mona Juul og Jens Otto Kjær Hansen - ikke bryder jer om at blive fejlciteret eller skarpvinklet hverken i denne eller andre artikler, men det er så små justeringer, at man kan få det indtryk, at jeres eneste formål er at forsøge at flytte fokus over på budbringeren - Lasse Lindquist og Journalisten - og væk fra den problemstilling, som I selv er midtpunkt for lige nu - nemlig at DMJX som uddannelsesinstitution ser det som sin opgave at formidle gratis arbejde, og at rektor og en række bestyrelsesmedlemmer bakker op om den åbenbart meget bevidste praksis.

Et af de medlemmer af bestyrelsen, der efter sigende bakker op, er formand Lisbeth Knudsen. Hun er som bekendt også direktør for Berlingske Media A/S, og mon ikke hun på den baggrund kan have en vis interesse i, at prisen på arbejde presses alle steder?

Bestyrelsesmedlem Christian Kierkegaard siger i øvrigt: »Der er mange måder at formidle jobs på i dag, så hvis skolen ikke gør det, så ville de blive formidlet alligevel«.

Hvis det forholder sig sådan, er det så ikke bare endnu et godt argument for, at I som uddannelsesinstitution ikke skal lege jobformidling?

Og sidst - men ikke mindst - så er det da, som Lars Werge også hentyder til, både relevant og tankevækkende, at mennesker, der sidder på centrale poster i samfundet til en løn, der ligger væsentligt over gennemsnittet, synes, at det er i orden at videreformidle gratis arbejde til studerende, velvidende at I jo på den måde blåstempler gratis arbejde til skade for både studerende, freelancere og fastansatte!

Med venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen