Rektor efterlyser våbenhvile mellem journalister og kommunikationsfolk

Frem for våbenoptrapning imellem journalister og kommunikatører, er der brug for respekt og dialog. Modsætningsforholdet er kunstigt, mener Journalisthøjskolens rektor.

Frem for våbenoptrapning imellem journalister og kommunikatører, er der brug for respekt og dialog. Modsætningsforholdet er kunstigt, mener Journalisthøjskolens rektor.

I det seneste nummer af Journalisten udtalte direktør i Kommunikationsbureauet København, Sune Bang at kommunikationsfolk er castet som bad guys, mens journalister er castet som good guys.

I en klumme følger rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Anne-Marie Dohm nu op på udsagnet. Hun mener, at tiden er inde til mindre våbenoptrapning og mere dialog mellem kommunikatører og journalister.

»Sune Bangs udtalelser om, at kommunikatørernes opgave er at lave modkommunikation til alle de ulykker, som kilderne tilsyneladende mener, at journalister laver, er udtryk for en fejlagtig opfattelse af kommunikatørens rolle,« skriver hun på Mediawatch.dk

Mens den tidligere rektor for Journalisthøjskolen, Kim Minke, i sin tid blankt afviste, at skolen skulle uddanne kommunikationsfolk, anlægger Anne-Marie Dohm samme rummelige konsensuslinje, som Dansk Journalistforbund også har fulgt de seneste år. For eksempel begynder Journalisthøjskolen til efteråret at uddanne kommunikatører og journalister under samme tag. Og det glæder vi os til, skriver Anne-Marie Dohm.

»For det modsætningsforhold, der i dag er imellem journalister og kommunikatører, er kunstigt og bidrager kun til en oprustning, som ikke er til gavn for en demokratisk og fri debat. Og det er slet ikke til gavn for de læsere, lyttere og seere, som skal lægge øre og øjne til kampen imellem de to faggrupper. De to faggrupper skal i vid udstrækning forstå hinandens forskellige roller. De skal have respekt for denne forskellighed.«

Ifølge Anne-Marie Dohm benytter kommunikatører og journalister et langt stykke hen ad vejen de samme redskaber og trækker på de samme kompetencer.

»Men kun et stykke ad vejen. For deres roller og opgaver er vidt forskellige – og i nogle tilfælde modsætningsfyldte. Journalistikken skal være uafhængig af kilder eller andre interesser. Kommunikationen tjener et særligt formål, hvad end dette er kommercielt eller ej.«

Hun peger på, at hvis journalister og kommunikatører begynder at udvikle særlige teknikker og taktikker til at snyde hinanden og afmontere hinandens arbejde, bliver det til ulempe for læserne, lytterne og seerne.

»Der er derimod brug for åbenhed og forståelse for de forskellige roller i en mediesektor, som i fremtiden vil være præget af professionelle aktører, som netop skifter roller i løbet af deres arbejdsliv.«

1 Kommentar

Lars Elmsted
26. APRIL 2011
Re: Rektor efterlyser våbenhvile

Efter 20 år i kommunikationsbranchen undrer det mig, hvor mange myter der stadig er omkring faget.

Kommunikation handler dybest set om, at fortælle en målgruppe af borgere, med-lemmer, kunder, hvad en bestemt offentlig eller privat virksomhed har af ydelser og holdninger.

Af og til synes vi, at pressen kan være et godt sted at forklare dette, mens vi de fleste gange bruger kanaler, der ikke har mediejournalister ind over.

Betragt os dog kritisk som enhver anden kilde, når vi bruger pressen - længere er den ikke!

Lars Elmsted, formand for DJ Kommunikation