Reklamefotografer på vej i DJ

Fotograferne i Grafisk Forbund banker på DJs dør. Aftalen er på plads - nu skal delegeretmødet afgøre, om de hører hjemme i DJ. Der lyder kritik fra både FreelanceGruppen og PF.

Fotograferne i Grafisk Forbund banker på DJs dør. Aftalen er på plads – nu skal delegeretmødet afgøre, om de hører hjemme i DJ. Der lyder kritik fra både FreelanceGruppen og PF.

539 fotografer. 70 lærlinge. Så mange nye medlemmer kan Dansk Journalistforbund hilse velkommen per 1. januar 2000. Den mulige DJ-udvidelse sker efter, at DJ medio februar indgik aftale med Grafisk Forbund (GF) om overflytningen af de godt 600 fotografer.
»GF-fotograferne har fælles interesser med vores medlemmer. Deres optagelse vil styrke DJ,« siger næstformand i DJ, Christian Kierkegaard (se faglig kommentar side 17).
Ventemusikken på telefonsystemet hos Grafisk Forbund er en forpint synthesizer-udgave af Lars Lilholts landeplage »Kald det kærlighed« – og formanden for Mediefaggruppen i GF, der i dag organiserer fotograferne, Hans Jørgen Dybro, er da også meget glad for aftalen med DJ:
»Vi ønsker de billedskabende fag samlet i DJ. Det vil give store fordele med ophavsretten, uddannelse, det faglige arbejde og overenskomster,« siger han.

Stemmegyser
Inden udvidelsen bliver en realitet, skal både DJs delegeretmøde og en afstemning i GF i løbet af maj sige god for aftalen.
Det kan siges meget kort – hvis GF-fotograferne selv må bestemme, stemmer de for DJ-medlemskab. Men GF er under afvikling. Og hvis et flertal beslutter, at alle medlemmer skal søge optagelse i HK/Industri, og at fotograferne ikke må stemme for sig selv, så bliver DJ-medlemskabet næppe til noget.
»Min anbefaling er, at hver enkelt gruppe i GF skal have lov at afgøre organiseringen for sig selv,« siger Hans Jørgen Dybro. »Og så stemmer de sig ind i DJ.«

Årets brækkede arm
Mens GFs reportage- og portrætfotografer har deres naturlige plads i DJs rækker, er de klinisk/medicinske fotografer og reklamefotograferne en noget større udfordring for vogterne af DJs bukseelastik.
»Jeg synes umiddelbart ikke, det er relevant, at DJ optager alle GF-fotograferne. Nogle af dem laver reklame, andre tager skolefotos – det har jo ikke så meget med DJ at gøre. Og så er der røntgen-fotograferne: Skal PF oprette en kategori i næste års udgave af Årets Pressefoto, som vi kalder »Årets brækkede arm«,« siger formand for Pressefotografforbundet (PF) Lars Lindskov. PFs bestyrelse er endnu ikke færdige med at diskutere optagelsen af GF-fotograferne.
Næstformand Christian Kierkegaard erkender, at nogle af de klinisk/medicinske fotografer ligger perifert i DJs interessesfære:
»De er kun kommet med, fordi de er en del af en helhedsløsning,« siger han. Der er cirka 100 klinisk/medicinske fotografer, hvoraf cirka 20 er røntgen-fotografer.
De cirka 350 reklamefotografer, mener Kierkegaard, hører hjemme i DJ.
»Reklamefotografer laver reklame. Det er helt i orden. Der, hvor det er problematisk, er, hvis man ikke kan gennemskue, om der er tale om journalistik eller reklame,« siger næstformanden.

Struktur-diskussion
FreelanceGruppens formand Kristian Melgaard er imod, at de godt 600 GF-fotografer – som det ligger i forslaget – skal organiseres i en specialgruppe i DJ.
»De er så forskellige, at de ikke hører hjemme i samme specialgruppe. Gruppen består af både freelancere og fastansatte fra små og store arbejdspladser. DJ kan ikke servicere dem ordentligt, hvis de er i samme gruppe,« siger Kristian Melgaard, der mener, at GF-fotograferne skal spredes ud over forskellige eksisterende specialgrupper – blandt andet FreelanceGruppen.
Kristian Melgaard har i freelancernes blad Frie Nyheder hilst GFerne velkomne – med samtidig skrevet, at forslagets udformning gør, at FreelanceGruppens bestyrelse er »tvunget til at arbejde imod optagelsen«.
»Vi har endnu ikke afgjort, om vi vil stemme for forslaget. Foreløbig vil vi prøve at få det lavet om,« modererer Melgaard.
Næstformand i DJ, Christian Kierkegaard afviser kritikken:
»Specialgruppen er et led i vores valgsystem, og jeg mener ikke, GFerne er så forskellige – tværtimod har de en række fælles interesser, som gør, at de skal i samme gruppe,« siger han.
Samme holdning har Hans Jørgen Dybro!

0 Kommentarer