Rejser for de få

Over halvdelen af de knap 150.000 kroner, medlemmerne i Kreds 3 lagde i kredskassen i 1998, er blevet brugt på at styre en lille gruppes rejselyst. Og selv om der var indlagt faglige besøg i turene til både Berlin og Alsace, så var det i Alsace nok så meget smagsprøverne hos de lokale vinbønder, der lokkede de 24 deltagere.
  • Over halvdelen af de knap 150.000 kroner, medlemmerne i Kreds 3 lagde i kredskassen i 1998, er blevet brugt på at styre en lille gruppes rejselyst. Og selv om der var indlagt faglige besøg i turene til både Berlin og Alsace, så var det i Alsace nok så meget smagsprøverne hos de lokale vinbønder, der lokkede de 24 deltagere.

»Folk betaler selv 500 kroner, men vi har brugt 80.000 kroner på de to rejser. Det har der været heftig debat om. Også fordi vi har
måttet sige nej til nogen. En rejse pr. år er måske også nok,« mener kredsformand Bjarne Lampe.
Han kan forsvare sig med, at kredsen gennem de seneste tre et halvt år har høstet 65.000 kroner i renter på statsobligationer – ellers var underskuddet for 1998 blevet større end de aktuelle 35.000 kroner.
De fjerne himmelstrøg kalder – men turen til kredsens lokale arrangementer føles tungere. Et Internet-kursus blev aflyst, og kun 20 ville høre på DJ-formand Lars Poulsen. Hvert tredje Kreds 3-medlem har aldrig deltaget i et kredsarrangement.
»Det er meget svært at finde kandidater til bestyrelsen. Og hvis vi endelig får folk med, så laver flertallet ingenting – de er passive,« siger Bjarne Lampe, der selv har besluttet at trække sig og overgå til de passives rækker.

0 Kommentarer