REJSELEGAT

Dansk Journalistforbund har modtaget en bevilling på 40.000 kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal anvendes som studierejselegater for journalister til erhvervsmæssige, politiske eller økonomiske studier i udlandet i 2001. Bladtegnere og pressefotografer kan få dispensation med hensyn til studieturens formål.

Dansk Journalistforbund har modtaget en bevilling på 40.000 kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal anvendes som studierejselegater for journalister til erhvervsmæssige, politiske eller økonomiske studier i udlandet i 2001. Bladtegnere og pressefotografer kan få dispensation med hensyn til studieturens formål.

Ansøgninger med udførlig redegørelse for rejsens formål skal være Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K. i hænde senest fredag den 22. december.

Rejsens formål er forpligtende, og rejsen skal være foretaget inden et år fra bevillingsdagen. DJ-medlemmer, der tidligere har modtaget legat fra Tuborgfondet, kan ikke komme i betragtning. Legatmodtagerne er forpligtet til at sende en redegørelse for studierejsen og dens faglige udbytte til bestyrelsen for Tuborgfondet.

0 Kommentarer