Reimer Bo bliver ny formand i Publicistklubben

Efter kritik af formanden skulle Publicistklubben i går finde en ny formand. Valget faldt på Reimer Bo, som lovede nye tider med masser af aktivitet. Afgående formand Per Mikael Jensen undskyldte forløbet: ”Det er en plet på mit virke og mit liv”

Journalisten fortalte i december om en skrantende Publicistklub, hvis formand, Per Mikael Jensen, havde problemer med at varetage sin formandsopgave. 

Kort efter artiklens publicering indkaldte Per Mikael Jensen på vegne af bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ”valg af ny formand” blandt andet stod på programmet. Indkaldelsen var en konsekvens af, at 25 medlemmer havde udtrykt utilfredshed over det manglende aktivitetsniveau i klubben.

I går samledes klubben i København for at finde den ny formand og en ny bestyrelse. Efter mindre end 30 minutter var det hele afgjort. Journalisten var med på sidelinjen.

”Udelukkende mit ansvar”

Ubbes Vinhandel i Indre København var fyldt til bristepunktet, og klokken nærmede sig 17, starttidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling. Per Mikael Jensen stod foran de omkring 60 medlemmer og ventede på at sætte mødet i gang. En forbipasserende nikkede til ham med ordene:

”Der er da virkelig godt fremmøde.”

”Ja, så sker der endelig noget i klubben,” svarede Per Mikael Jensen med et smil og en tydelig reference til klubbens manglende aktivitet og arrangementer den seneste tid.

Da Per Mikael Jensen tog ordet, stod det hurtigt klart, at hans tilgang til situationen var præget af ydmyghed.

”Der har aldrig været større grund til at indkalde til en ekstra generalforsamling,” startede han.

”Jeg har ikke været i stand til at drive klubben. Det er udelukkende mit ansvar og min skyld. Jeg er personligt meget ked af, at det er gået sådan, og det er en plet på mit virke og mit liv,” sagde han og udtrykte derudover stor forståelse for, at 25 medlemmer havde ønsket den ekstraordinære generalforsamling.

Flere forklaringer ville lyde som dårlige undskyldninger

Hans beretning blev kort, og han sagde, at han ikke ville gå meget mere i detaljer om, hvorfor tingene var gået, som de var. Han uddybede, at forklaringer hurtigt ville lyde som dårlige undskyldninger.

De fremmødte lod til at godtage denne korte, men samvittighedsfulde beretning. Dog ønskede Peter Hertz en uddybning.

”Kunne en af de 25, der har ønsket denne ekstraordinære generalforsamling, ikke tænke sig at fortælle hvorfor?” sagde han.

Aftenens dirigent, Anders Krarup, bad dog denne opfordring vente til det punkt på dagsordenen, hvor den ny formand skulle vælges.

Reimer Bo Christensen foreslået som formand

Således nåede Publicistklubben hurtigt til dagens hovedoverskrift, og herfra blev det tydeligt, at dagens samling mest bar præg af en proforma forestilling.

Anders Krarup spurgte ud i lokalet, om der var nogen kandidater til formandsposten.

Erik Schnettler tog ordet:

”Jeg vil gerne foreslå Reimer Bo Christensen. Selv om det selvfølgelig er en stor overraskelse,” sagde han sarkastisk.

Reimer Bo Christensen rømmede sig og takkede efter et enkelt sekund for indstillingen.

Kandidaterne til bestyrelsen blev fundet lige så hurtigt. Erik Schnettler tog igen ordet og indstillede syv kandidater til bestyrelsen. Således manglede der kun ét bestyrelsesmedlem plus en suppleant, og dem sørgede Per Mikael Jensen for at sætte navne på.

De indstillede til bestyrelsen var:

Anja Bo, Nynne Bjerre Christensen, Andreas Kraul, Karl Kühlmann Selliken, Anders-Peter Mathiasen, Mette Vibe Utzon og Palle Weis, Louise Stigsgaard og Peter Christensen som suppleant. 

Famler i blinde

Peter Hertz prøvede dog igen at sænke det høje tempo.

”Jeg synes, det er fuldstændigt åndssvagt at sidde her og famle i blinde. Vi skal da vide, hvorfor vi er her. Der må være en af de 25, der har bedt om dette møde, der kan forklare, hvorfor vi skal have en ny formand og bestyrelse,” prøvede han igen.

Det fik flere til at rejse sig og irettesætte ham. Blandt andet lød det fra dirigenten Anders Krarup, at han ikke mente, der var grund til mere forklaring.

”Jeg synes, formanden ydmygt og undskyldende har forklaret, hvorfor det er på tide med et skifte,” forklarede Anders Krarup.

Erik Schnettler bød ind med en forklaring:

”Jeg begyndte i efteråret at spørge, hvad der egentlig skete i klubben. Og så var der flere, der bakkede op om, at der skulle nyt vand i vaserne. Længere er den sådan set ikke.”

Erik Schnettler beskriver dette forløb i flere detaljer i Journalistens artikel fra december

Også Ole Poulsen ville understrege, at der ikke var behov for at snakke mere om, hvorfor klubben var samlet.

”Hvis man har en forening, der ikke holder møder, ikke skriver et referat fra generalforsamling, og man har en spærret bankkonto, så er det altså ret naturligt, at vi sidder her i dag,” sagde han.

Lad Per Mikael Jensen være i fred

Jette Sachs rundede irettesættelserne af Peter Hertz af med ordene:

”Per Mikael Jensen har sagt, at han føler sig utilstrækkelig. Og han har sagt det på en meget ydmyg måde. Jeg synes, vi skal lade ham være i fred.”

Anders Krarup læste derefter navnene op på den indstillede formand og de ni bestyrelsesmedlemmer og spurgte uformelt, om de skulle vedtage, at de var valgt. Forsamlingen klappede som et ja.

Seks-syv andre var først blevet spurgt

I Reimer Bo Christensens takketale blev det hurtigt tydeligt, at hvervet som formand ikke har været overrendt af bejlere.

”Vi har spurgt seks-syv andre, om de havde lyst. Det havde de ikke. Og hvis der ikke er andre kandidater, så er det jo den eneste, der kan overtales, der må stille op,” sagde han med et efterfølgende grin.

Også forhenværende formand Jacob Mollerup indikerede til Journalisten i december, at formandskabet ikke var et drømmejob.

”Det har jeg været, og det kommer ikke til at gentage sig. Jeg føler en forpligtelse til at bidrage til at få klubben tilbage på sporet, men ikke som formand. Jeg har taget min tur,” sagde Jacob Mollerup til Journalisten. 

Reimer Bo Christensen understregede dog, at han glædede sig til arbejdet som formand.

Moderne tider

Reimer Bo Christensen lagde meget vægt på, at foreningen skal tilbage til et højt aktivitetsniveau med mange arrangementer.

Og også de digitale aktiviteter skal fremover have en overhaling.

”Vi skal have en opdateret hjemmeside, så de seneste nyheder ikke er fra 1972,” grinede han.

”Vi skal have mere liv på Facebook, og vi overvejer sågar at komme på Instagram. Fra mine børn ved jeg, at der kun er gamle mænd tilbage på Facebook,” sagde han.

”Der er nu også gamle damer,” indskød en af de få kvinder, der var til stede. Langt de fleste, der sad bænket i Ubbes vinklub, var mænd med grå hårtoppe.

Ord som digital, Instagram og Facebook udtalte Reimer Bo Christensen ekstra tydeligt, som var det fremmedord for de fremmødte. Hver gang kvitterede de grå hårtoppe med et grin.

Et leve for Publicistklubben

Klokken nærmede sig 17.30, og dirigenten Anders Krarup tog igen ordet:

”Efter mindre end 30 minutter er det nu dokumenteret, at en krise er et vendepunkt. Skal vi ikke slutte lidt patetisk og råbe et leve for Publicistklubben?”

1 Kommentar

Finn Gerner
11. JANUAR 2019
Tillykke til Publicistklubben
Tillykke til Publicistklubben med den nye formand. Hvis han lever op til de evner han fremviste tilbage i firserne som arrangør af julefrokoster i Arbejdsmankedsjournalisternes Forening, går publicisterne en glotværdig fremtid i møde