Regnskab: Overskud på 12 mio.

32,3 mio. kr. fik Journalistforbundet ind i pengekassen sidste år. Og forbundet nøjedes med at bruge 31,1 mio. kr. Det blev altså til et overskud på 1,2 mio. kr.

32,3 mio. kr. fik Journalistforbundet ind i pengekassen sidste år. Og forbundet nøjedes med at bruge 31,1 mio. kr. Det blev altså til et overskud på 1,2 mio. kr.

Journalistforbundet tjente en million mere end budgetteret.

»Den store fremgang i forhold til budgettet var vedrørende JOURNALISTEN, som har haft en kraftig vækst i
annonceindtægterne, der blev 436.000 kr. større end budgetteret,« sagde DJs næstformand, Christian Kierkegaard, i sin fremlæggelse af regnskabet.

Langt den største indtægtspost er naturligvis kontingentet, her havde DJ en indtægt på 25,4 mio. kr., mod 24 mio. året før. Journalistforbundet fik nemlig i løbet af sidste år 633 nye medlemmer. Den næststørste indtægtskilde er JOURNALISTEN, som tjente 2,9 mio. kr.

DJs store udgiftsposter: 3 mio. kr. til mødeaktiviteter, heraf går 1 mio. til delegeretmødet. 4,9 mio. kr. til JOURNALISTEN (nettoudgift 2 mio.). 1,9 mio. kr. til forbundsledelsen. 6 mio. til faglig afdeling. 4,4 mio. kr. til sekretariatet i lønninger. 3,7 mio. kr. til administration i København. 2,1 mio. kr. til edb-afskrivninger. (DJ har udsendt regnskabet som indstik i JOURNALISTEN nr. 6).

Delegeretmødet godkendte uden kommentarer regnskabet.

0 Kommentarer