Regionen valgte modangrebet

Da mediestormen truede efter den hårde dom i Dagens Medicin, valgte regionen at gå i modoffensiv. Det handler blandt andet om at vise medarbejderne, at man støtter dem.

"Danmarks værste region – Ikke det der ligner!”
Sådan lyder det i en intern evaluering, som Region Sjælland udarbejdede, efter at Dagens Medicin i januar udbasunerede: ”Region Sjælland: Danmarks værste region”.

Det var en historie, der allerede fra morgenstunden blev sat stort op i regionale medier og begyndte at røre på sig i de landsdækkende medier.
”Region Sjællands politiske ledelse har ikke magtet at udvikle et velfungerende hospitalsvæsen. Overalt leveres dårlig kvalitet. Mange steder så ringe, at det er direkte patientfjendsk. Det skriver det højt respekterede fagblad Dagens Medicin i et særtillæg om regionens sundhedsvæsen,” skriver for eksempel dr.dk klokken 07.05.

Det udløste med få timers varsel kommunikationsberedskabet over for de op mod 18.000 ansatte samt borgerne i regionen.
»Det første, vi gjorde den onsdag, hvor vi hørte, at historien var på vej, var at beslutte, om vi gik med eller imod historien. At gå med ville sige, at vi indrømmede, at Dagens Medicin havde ret, at vi rettede ind og forbedrede os,« forklarer administrerende direktør i Region Sjælland Jens Andersen.

Den strategi blev dog hurtigt fejet af bordet.
»Vi valgte med det samme at gå imod – vi kunne ikke andet, da historien var totalt skæv,« forklarer Jens Andersen.
»Vi refererede kort over for medarbejderne, hvad Dagens Medicin havde konkluderet, og hvorfor det metodemæssigt var ude i hampen og ikke svarede til virkeligheden. Det her handler jo ikke bare om virksomhedens ledelse, men om den enkelte medarbejders faglighed. Det er vigtigt at kunne afkode, om ledelsen er med medarbejderne. Det handler også om, at regionens mange borgere skal have den sande version af forholdene på vores sygehuse.«

»Vi er som virksomhed utroligt tæt på patienterne, borgerne – vores kunder. De får i høj grad deres information fra medierne. Kræftpatienterne vil blive unødigt ængstelige. Vi har en opgave i at få givet lægerne grundlaget til at sige, hvad der er op og ned.«

Hvordan lykkedes I med den interne kommunikation?
»På den ene side er vi lykkedes med at sige til medarbejderne, at vi er uforstående over for kritikken, og at vi bakker fuldt ud op om vores sundhedspersonale. Det har personalet hørt og taget til sig. På den anden side er der en lang eftervirkning, som vi stadig mærker: Vores fagfolk på sygehusene er fortørnede og frustrerede over, at Dagens Medicin satte det mærkat på ryggen af os.«
Redaktør på Dagens Medicin Kristian Lund er uenig i kritikken fra Region Sjælland. Han fortæller, at Dagens Medicin i sin artikel har brugt de seneste tal, man kan finde i videnskabelige databaser. Det er de eneste tal, der er sammenlignelige med andre hospitaler – også selv om de er et par år gamle, påpeger han.

Hvad har organisationen lært af det her?
»Selv om Dagens Medicin ikke havde ret i deres sundhedsfaglige angreb på hele regionen, så viste artiklerne, at vi ikke er gode nok til at få registreret vores såkaldt kliniske data hurtigt nok. Dagens Medicin fik fat i tal, der ikke holder, fordi vi ikke havde fået indkodet de nyeste tal i de officielle nationale databaser, selv om tallene var tilgængelige og blev tilbudt Dagens Medicin. Det er papirarbejde og nødvendigt bureaukrati, som vi skal blive bedre til,« siger Jens Andersen.

0 Kommentarer