Regionale mediehuse: Vi laver kun indholdet én gang

De regionale og lokale aviser bløder ansatte i nyhedsproduktionen. Ligesom på de landsdækkende dagblade er der blevet væsentligt færre hænder til at producere nyhedsstof. Ifølge Sjællandske Mediers direktør er man blevet bedre til at undgå dobbeltarbejde  

Regionale aviser bløder DJ-job. Men tallene afspejler fusioner og mere fællesproduktion af indhold, mener mediecheferne:
»Vi har ikke grundlæggende skåret på bemandingen, men vi løser nogle opgaver i fællesskab,« forklarer chefen for Sjællandske Medier.

På Midtjyske Medier er der også fokus på at »arbejde smartere«.

Fra 2007 til 2014 er der samlet tabt godt 200 stillinger i nyhedsproduktionen på lokal- og regionalaviserne. Tallet omfatter faste stillinger i mediernes nyhedsmuskel – altså journalister, fotografer, tegnere, redaktionssekretærer og layoutere, som alle bidrager til nyhedsstrømmen, og som alle er medlemmer af DJ.

Mere fællesstof

Men hvis man spørger cheferne på to af landets største regionale mediehuse, er det en helt anden tendens, der afspejles i statistikken. Mange af mediehusene er fusioneret i løbet af de senere år, og derfor laves der nu mere fællesstof til lokalaviserne.

Og det er dén strukturelle omlægning, tallene viser, mener Torben Dalby Larsen, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør i Sjællandske Medier.

»Hvis nu du tager dækningen af en fodboldkamp i Holbæk, så sender vi ikke længere en mand ned fra Sjællandske, en fra DAGBLADET og en fra Nordvestnyt. Nu sender vi én derned. Vi har ikke grundlæggende skåret på bemandingen, men vi løser nogle opgaver i fællesskab. Så det er den slags besparelser, der ligger i tallene,« siger Torben Dalby Larsen.

Større udbud end før fusionerne

Sjællandske og DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis fusionerede i 2008 til mediehuset Sjællandske Medier, og i 2013 kom også Nordvestnyt med ind i folden.

Siden har man blandt andet lavet et fælles weekendtillæg, og den nye mængde fællesproduktion er årsag til, at der ifølge tallene er 20 færre ansatte, der bidrager til nyhedsproduktionen i mediehuset, vurderer Torben Dalby Larsen.

»Det antal folk, der sidder på de enkelte redaktioner, kan godt være rykket en mand op eller ned siden 2007, men grundlæggende er vi stadig en af landets største redaktioner med 168 medarbejdere, 10 praktikanter og seks chefer. Det synes jeg er en flot bemanding til fire mindre lokale dagblade,« siger han.

Torben Dalby Larsen mener, at omstruktureringer og fællesstof er en nødvendighed, der kommer læserne til gode og i sidste ende har højnet kvaliteten i de lokale aviser.

»Det, vi havde kræfter til hver især tidligere, var groft sagt det, der foregik inden for kommunegrænsen. Nu kan vi tilbyde læserne noget stof oveni. Vi dyrker stadig det nære lokalstof, men har fået et udbud, der er større, end vi havde før fusionerne,« forklarer Torben Dalby Larsen.

Brug lokale kræfter til lokalt indhold

Også i Midtjyske Medier afspejler tallene en lang række nye tiltag og omlægninger i huset, forklarer ansvarshavende chefredaktør Dorthe Carlsen. Midtjyske Medier er sammenlagt blevet 75 færre ansatte siden 2007.

Dorthe Carlsen har selv været med siden 2008 og har derfor ikke haft indflydelse på den fusion, hvor  Midtjyske Medier i 2007 opstod ved at sammenlægge Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis og De Bergske Blade. Men siden hun tiltrådte, er der sket mange andre omlægninger i mediehuset, forklarer hun.

»Hver gang vi har lavet nedbemandingsrunder, har det været bundet op på nye projekter eller en omlægning af produktionen, for at gøre det mere effektivt og arbejde smartere. Jeg er meget optaget af, at vi bruger vores kræfter på at lave lokalt indhold lokalt, og ikke noget bagvedliggende produktion for eksempel,« understreger Dorthe Carlsen.

Skal finde smarte løsninger

Dorthe Carlsen har blandt andet været med til at oprette en fællesredaktion for alle titlerne i Midtjyske Medier. Redaktionen sørger for at lave fælles indlands- og udlandsstof og regionale historier, som har interesse på tværs af Midtjylland. På den måde kan lokalredaktionerne fokusere på deres egne lokalområder.

»Hvis der for eksempel er mangel på sygeplejesker, laver vi baggrundshistorien på fællesredaktionen og så laver de enkelte redaktioner selv den lokale historie med udgangspunkt i deres eget område. På den måde kan vi være lokale og samtidig give baggrund og perspektiv,« forklarer Dorthe Carlsen.

Der er også oprettet et fælles notebureau for pressemeddelelser, læserbreve og notestof, og til sidst har man omlagt produktionen, så der i dag er væsentligt færre om at producere aviserne end tidligere.

»Markedet er presset både på oplag og annonceomsætning på print. Så vi må sikre, at så meget indhold som muligt kan produceres lokalt. Hvis vi skal sikre det, er vi nødt til at tænke på, om vi kan gøre nogle af de bagvedliggende ting fælles. Det giver rigtig god mening at blive ved med at udfordre sig selv på, om tingene kan gøres på en smartere måde,« mener Dorthe Carlsen. 

I denne serie skildrer Journalisten både det pressede liv på aviserne, hvor der skæres stillinger, og de nye jobmuligheder for uddannede journalister i kommunikationsbranchen. Dette er fjerde artikel i serien.

0 Kommentarer