Regeringen vil skjule kommunikation fra spindoktorer

Ad bagvejen forsøger Lars Barfoed nu at liste en ny lov igennem, der undtager dele af spindoktorers kommunikation fra aktindsigt. Sådan lyder den hårde anklage fra pressejurist og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen. 

Ad bagvejen forsøger Lars Barfoed nu at liste en ny lov igennem, der undtager dele af spindoktorers kommunikation fra aktindsigt. Sådan lyder den hårde anklage fra pressejurist og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen. 

Han rejser kritikken, efter at Folketinget forleden førstebehandlede Barfoeds forslag om en ny offentlighedslov.

Og Oluf Jørgensens påstand støttes af professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet dr.jur. Carsten Henrichsen og af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der har udformet reglerne for spindoktorer. Det skriver Politiken.dk.

Ifølge den nuværende offentlighedslov er ministrene omfattet af reglerne om aktindsigt. De er dog ifølge Oluf Jørgensen undtaget, hvis ministeren kan siges at modtage eller skrive som partipolitiker og ikke i sin egenskab af regeringsmedlem eller som øverste administrative chef for ministeriet.

Det er denne undtagelse, som ifølge bemærkningerne til det nye lovforslag også skal gælde spindoktorernes kommunikation, når disse altså arbejder for ministeren i partipolitisk sammenhæng. Og ministeriet hævder desuden i bemærkningerne, at reglerne allerede i dag er sådan.
Men det afviser Oluf Jørgensen og de andre eksperter.

»Justitsministeriet er på tynd is. Man slår flot ud med armene og påstår, at det er gældende ret i dag og vil så have Folketinget til at blåstemple det i den nye lov. Men det er blot en praksis, de selv har skabt, og der er ikke noget lovgrundlag for det i dag,« siger Oluf Jørgensen til Politiken.dk.

Hans pointe bakkes op af professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet dr.jur. Carsten Henrichsen, selv om han dog ikke vil tolke på ministeriets motiver.

Ifølge Carsten Henrichsen er en spindoktor underlagt de samme regler som andre embedsmænd. Også selv om det hævdes, at arbejdet er udført for ministerens parti. Han undrer sig derfor også over lovforslaget.

»Jeg er i det hele taget uforstående over for lovforslagets skelnen mellem almindelige politiske og administrative funktioner og så partipolitiske funktioner. I praksis er der så tæt en sammenhæng mellem disse funktioner, at der normalt ikke vil være grundlag for at udskille en spindoktors dokumenter som noget, der udelukkende kan tilskrives partipolitiske formål,« siger han til Politiken.dk.

Lars Barfoed har ifølge Politiken.dk ikke ønsket at kommentere anklagerne.

0 Kommentarer