Regeringen vil flytte mediestøtte til lokale medier udenfor de store byer

Omfordelingen af midler skal ske sådan, at pengene fra de landsdækkende medier rykkes ud til regionale og lokale medier

Regeringen vil styrke de lokale og regionale medier ved at flytte redaktionel produktionsstøtte fra de landsdækkende medier ud til de lokale medier.

Det fremgår af regeringens medieudspil ‘Den demokratiske samtale skal styrkes’, som kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) nu præsenterer på et pressemøde i Ringsted.

Samtidig foreslår regeringen udviklingsstøtte til de lokale og regionale nyhedsmedier, så de kan omstille sig digitalt og tilbyde formater, der er både relevante og tilgængelige for borgerne.

“Vi skal ruste medierne til at håndtere den digitale udvikling, der skyller ind over os med stadig større styrke. Det gælder ikke mindst lokale og regionale medier, der både binder mennesker sammen lokalt og er med til at skabe sammenhængskraft nationalt,” siger hun på pressemødet.

Der bliver i udspillet lagt vægt på, at omfordelingen af produktionsstøtte sker på en måde, så der ikke bliver flere centraliserede lokal- og regionalmedier med base i landets fire store byer, men at de også placeres andre steder.

Regeringen lægger samtidig også op til, at der oprettes en ny pulje til distriktsblade og ugeaviser for at sikre mere lokaljournalistik.

Derudover foreslås der en pulje til samarbejdsprojekter mellem public service-medier og lokale og regionale medier.

“Med medieaftalen vil regeringen sikre, at den lokale journalistik får bedre vilkår i en tid, hvor ikke mindst de regionale medier har mistet læsere, og deres annonceindtægter i stor stil er flyttet til internationale tech-giganters platforme,” står der i udspillet.

0 Kommentarer