Regeringen: Klassisk afledningsstrategi

Regeringen havde ikke dokumentation for • at soldaterne i Afghanistan ikke bar dannebrogsflag • at Enhedslistens Frank Aaen havde været med til at lave filmen

Regeringen havde ikke dokumentation for

• at soldaterne i Afghanistan ikke bar dannebrogsflag

• at Enhedslistens Frank Aaen havde været med til at lave filmen

SPIN. Ren propaganda lavet af en instruktør, som har mistet jordforbindelsen.

Regeringens kritik af »Den Hemmelige Krig« var en klassisk afledningsmanøvre. Ved at angribe et par detaljer i filmen blev der sået tvivl om dens lødighed – og dermed Christoffer Guldbrandsens troværdighed, lyder det i rapporten.

Det gælder for eksempel spørgsmålet om den amerikanske forhørsleder Chris Hogan rent faktisk havde set danske specialstyrker med ‚The unique Danish flag' på uniformen.

Igen og igen fik medierne og dermed offentligheden at vide, at danske jægersoldater ikke bærer flag, når de er på operation. Og når Christoffer Guldbrandsen kan begå en så banal fodfejl – hvor mange fejl rummer resten af filmen så ikke?

Forsvarsministeren og især den konservative forsvarsordfører og tidligere jægersoldat Helge Adam Møller stod som troværdige afsendere af historien om dannebrogsflagene.

Senere viste det sig, at de danske jægersoldater rent faktisk bar flag i felten, står der i rapporten.

Ifølge rapporten bestod næste spinbølge i, at regeringens ordførere udråbte Enhedslistens Frank Aaen til ‚konsulent' på filmen – en afsløring, som også blev bragt i Nyhedsavisen, og som understøttede fornemmelsen af, at »Den Hemmelige Krig« var venstreorienteret propaganda.

Da Anders Fogh Rasmussen i Folketingets spørgetid den 31. januar blev udspurgt om sagen, kaldte han konsekvent filmen for ‚Frank Aaen-filmen'.

»Jeg må også sige, at hr. Frank Aaens meget tætte medarbejderskab i fremstillingen af denne film understreger, at det er ren politisk propaganda,« sagde statsministeren.

Det er ifølge rapporten aldrig blevet dokumenteret, at Frank Aaen havde nogen som helst særstatus. Frank Aaen stillede ganske vist § 20 spørgsmål til ministeren i sagen, hvilket i rapporten kaldes ‚en fastforankret arbejdsmetode for mange journalister og et anerkendt redskab til at skaffe oplysninger frem i lyset.‘

Samlet set viser rapporten om »Den Hemmelige Krig«, at det lykkedes regeringen at aflede opmærksomheden fra filmens hovedanklage. Selv om det senere viste sig, at der ikke var hold i historien om dannebrogsflagene eller Frank Aaen, skabte det ifølge rapporten ikke nævneværdig kritik i medierne af regeringen. /

1 Kommentar

Jens Danielsen
18. AUGUST 2007
Konspirationsteorier

Den Hemmelige Krig bygger på den gode gamle konspirationsformel: Fogh & Co har lavet noget bag vores ryg og de ved noget som de ikke vil fortælle os. De forsøger med spin og manipulation at dække over sandheden og det er lykkes. Tror man på denne konspirationsteori tror, man også på påstandene i DHK.

Jeg har da også en konspirationsmodel i denne sag: DR og Journalistforbundet arbejder sammen om at vælte regeringen for at få en ny Socialdemokratisk regering. Hvorfor? Jo - Socialdemokraterne har lovet en pose penge til at dække DR-hullet på Amager. Så står Journalistforbundet ikke ikke med 3-400 arbejdsløse medlemmer.

Det er da klart at de begge vil arbejde på at få en ny regering.

Der er bare det aber dabei ved min konspirationsteori: Den er ligeså svagt underbygget, som påstandene i DHK!