Regeringen foreslår flere undtagelser fra åbenhed

En række havne og lufthavne skal føjes til listen med undtagelser fra den nye offentlighedslov, mener transportminister Magnus Heunicke. »I strid med lovens intention,« mener DJ-formand. Mediejurist kan ikke se nogen saglige argumenter

Det var et stærkt argument for den nye offentlighedslov, at der skulle være åbenhed om offentligt ejede selskaber.

Men i december kunne Jyllands-Posten fortælle, at regeringen fremsatte forslag om at undtage 87 af de 144 offentligt ejede selskaber fra aktindsigt.

Nu vil regeringen forlænge listen over undtagelser fra den nye regel. Transportministeriet har fremsat forslag om at pille flere offentligt ejede selskaber af listen. Det drejer sig blandt andet om Frederikshavn Havn, Grenaa Havn, Fredericia Havn, Nyborg Havn og lufthavnene i Billund og Aarhus, fremgår det af bekendtgørelsen.

Forslaget har høringsfrist om otte dage.

»Meningen med loven var, at offentligt ejede selskaber skulle ind under offentlighedsloven. Men det har en række ministerier valgt at sætte sig ud over, og her er så endnu en undtagelse i den lange række af selskaber,« siger afdelingschef og mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han sad selv med i det årelange arbejde i Offentlighedskommissionen, der lå til grund for den nye lov.

»Undtagelsen går på, at selskaberne altovervejende er i konkurrence med selskaber, som ikke er omfattede af offentlighedsloven. Men det giver ikke mening. De nævner blandt andet konkurrence fra havne i andre lande, men hvis vi tager den største havn i Kattegat-området – Göteborg – så er det et kommunalt ejet selskab, som længe har været omfattet af de svenske offentlighedsregler.«

Mediejurist: Ingen saglige argumenter

I høringspapiret nævner Transportministeriet blandt andet konkurrencehensyn som årsag til, at der nu skal undtages flere selskaber. Men det er Oluf Jørgensen uenig i.

Kan du se saglige argumenter for de her undtagelser?

»Nej, det kan jeg ikke. Vi har jo allerede undtagelser i offentlighedsloven for eksempelvis forretningshemmeligheder. Men her er tale om generelle undtagelser.«

Oluf Jørgensen fortæller, at Offentlighedskommissionen helt konkret diskuterede havne, da de drøftede de nye regler om offentlige virksomheder.

»Vi formulerede med vilje undtagelsen meget snævert. Vi talte faktisk om havne, fordi jeg trak eksemplet Aalborg Havn ind i drøftelserne. Så det her kommer ikke fra Offentlighedskommissionen. Men det har præget arbejdet i ministerierne, at hvis der overhovedet er mulighed for at undtage noget, så skal det undtages. Det er sørgeligt, at det skal præge udviklingen i Danmark.«

DJ: Det er helt forkert

Også Dansk Journalistforbund tager skarpt afstand fra de nye undtagelser.

”Det er helt forkert og i strid med lovens intention, at der laves alle disse undtagelser for virksomheder,” skriver Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, i en mail.

”På transportministeriets område gælder det i vid udstrækning samfundets infrastruktur, og der bør man altså som offentlighed kunne følge med i, hvilke beslutninger der tages,” tilføjer han.

Formanden for Offentlighedskommissionen – tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen – kritiserede i Jyllands-Posten søndag også den tendens, der har været til at undtage offentlige selskaber fra aktindsigt.

Det var første gang, Gammeltoft-Hansen forholdt sig til den nye lov, der altså bunder i det udvalgsarbejde, han var formand for. Han fastslog, at det ikke var hensigten, at så mange selskaber skulle undtages.

»Så vidt jeg husker, var det i hvert fald ikke under udvalgsarbejdet oplyst, at det ville dreje sig om et så forholdsvist stort antal virksomheder,« udtalte Hans Gammeltoft-Hansen til Jyllands-Posten.

Også Konservative er kritiske

Jyllands-Posten har også beskrevet de nye undtagelser. Her tager både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der begge var modstandere af loven, afstand fra dem. Men også Konservative, der stemte for loven, er kritiske.

»Jeg synes, det er problematisk, at man misbruger offentlighedslovens undtagelsesbestemmelse,« siger retsordfører Tom Behnke.

Journalisten har siden tirsdag afventet en kommentar fra transportminister Magnus Heunicke (S).

0 Kommentarer