“Regeringen bør gå af”

"Hvis jeg var forbundsformand og af et ærligt hjerte havde anbefalet et ja til det mæglingsforslag, medlemmerne stemte ned, så var jeg gået af." Sådan sagde Uffe Gardel, da Kreds 1 evaluerede konflikten på DR. Mogens Blicher Bjerregård har dog ikke planer om at gå.

Kreds 1, københavnerkredsen i Dansk Journalistforbund, havde sat scenen.

DR-konflikten skulle evalueres, uanset at Journalistforbundet selv er i gang. Det var mandag den 21. oktober, og forbundsformanden var inviteret.

Uffe Gardel, fællestillidsmand i Det Berlingske Hus, sagde flere gange under mødet, at "regeringen må gå af". Dermed mente han forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård.

Han klandrede forbundsformanden for at have anbefalet et mæglingsforslag, som medlemmerne stemte ned.

Forinden havde kredsformanden, Rene Simmel fra Ekstra Bladet, sagt, at der var store fagpolitiske uoverenstemmelser.

Rene Simmel og Uffe Gardel var enige, når de hver især ridsede sagen op. Ifølge dem er det et problem, at forbundsformanden og hovedbestyrelsen i juni måned sagde, at mæglingsforslaget mellem DR og DJ var godt, fordi det sikrede, at tillidsmændene ville få indflydelse på lønnen. Efter at medlemmerne havde stemt mæglingsforslaget ned, gik forbundsledelsen og hovedbestyrelsen ud og sagde, at nu skulle man kæmpe for tillidsmændenes indflydelse.

"Der må være et flertal i hovedbestyrelsen, der er uenige med sig selv," sagde Rene Simmel.

"Forbundsledelsen skal tænke sig grundigt om og finde ud af, om den var enig med sig selv i juni eller i august. Hvis forbundsledelsen var enig med sig selv i juni, så skal den gå af," sagde Uffe Gardel.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård kalder det en lussing, at 65 procent af DR-journalisterne stemte nej til mæg-lingsforslaget, men at det er det, man har urafstemninger til.

Han synes ikke, der ligger noget skisma i først at anbefale juni-modellen og dernæst at arbejde for en ny model.

Medlemmerne syntes ikke, at tillidsmandens indflydelse var sikret godt nok i første omgang, fordi aftalen byggede på tillid, forklarer han.

"Vi vidste ikke, at medlemmerne ikke syntes, tilliden var god nok – at de ikke troede på den. Strejken og forliget byggede videre på mæglingsforslaget og gav betydningsfulde forbedrin-ger. Der er ikke noget modsætningsfyldt i det, resultatet gik videre i samme retning som mæg-lingsforslaget," sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Bodil Rahbek, formand for DR-journalisterne, støttede Mogens Blicher Bjerregård:

"Forhandlingsmulighederne var udtømte. Senere blev mæg-lingsforslaget trædestenen til at komme videre," forklarede hun.

Bagefter tog hun til genmæle over for Uffe Gardel, der krævede, at regeringen gik af:

"Det handler om en urafstemning. Det er da meningsløst. Vi i DR udgør kun ti procent, vi skal da ikke vælte forbundet."

Uffe Gardel holdt fast i, at forbundsformanden meldte én ting ud efter mæglingsforslaget og en anden ting, da det blev forkastet af medlemmerne.

Skarpt adspurgt af Mette Curdt, freelancer og med i Kreds 1s bestyrelse, indrømmede Uffe Gardel, at han selv havde et medansvar for, at hovedbestyrelsen havde anbefalet mæg-lingsforslaget. Også selv om han ikke var med ved det møde, hvor hovedbestyrelsen havde godkendt mæglingsforslaget.

Uffe Gardel sidder i forbundets forretningsudvalg – sammen med Mogens Blicher Bjerregård, Fred Jacobsen og Kristian Melgaard. Han stillede op til næstformandsvalget ved sidste delegeretmøde, men tabte med ganske få stemmer til Fred Jacobsen.

Manden, det handler om, forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, siger, at han ikke har planer om at gå.

"Jeg synes, der er mange opgaver i Journalistforbundet, der er værd at kæmpe for, og det vil jeg gerne gøre."

 

 

0 Kommentarer