Redningsaktion

Feriefonden har valgt at løse et økonomisk problem ved at sætte sit svenske klenodie Villa Bjärbo på Havsbaden i Ängelholm til salg hos en lokal ejendomsmægler.Jeg vil gerne forsøge at hindre, at dette vidunderlige stykke DJ-historie kommer på svenske hænder og forgår. Der er tale om en hastesag.

Feriefonden har valgt at løse et økonomisk problem ved at sætte sit svenske klenodie Villa Bjärbo på Havsbaden i Ängelholm til salg hos en lokal ejendomsmægler.
Jeg vil gerne forsøge at hindre, at dette vidunderlige stykke DJ-historie kommer på svenske hænder og forgår. Der er tale om en hastesag.

Der er faktisk tale om historie: Om otte år ville Villa Bjärbo have været et fristed for danske journalister i et helt århundrede. På facaden blev der for lang tid siden skrevet KJØBENHAVNS JOURNALISTFORBUND, og det står der stadig. Vejen, huset ligger på, fik navnet Danska Stigen, og det hedder den stadig. Alle i området kender det danske hus, ikke mindst efter det regionale dagblad for år tilbage gjorde Villa Bjärbo til genstand for en stor billed-og tekstreportage. Generation efter generation af danske journalister, kendte som ukendte, har fyldt et voksende antal gæstebøger, der fortæller en del om danske journalister før og nu.

Når man spørger, hvorfor det pludselig er blevet så nødvendigt at sende Villa Bjärbo over i historien, er svarene forskellige. Officielt henvises til mindsket udlejning, men også til planer om at investere i et andet mere "ferieattraktivt" hus i Sverige. Det kommer også frem, at det slet ikke var Villa Bjärbo, der skulle sælges, men fondens hus i Italien. Dette blev imidlertid fundet for besværligt. I forbindelse med salget er der også blevet talt om krydsbelåninger af fondens ejendomme som et problem.
Om Bjärbos låneforhold vides dog intet. Endelig nævnes, at det hele har at gøre med ønsket om at undgå udgifter til vedligeholdelse.

Og Villa Bjärbo? Der er ikke tale om ødegårdsromantik, men om et smukt og bekvemt hus, der kan benyttes året rundt. Beliggenheden forbinder nærhed til en livlig by, Ängelholm, med adgangen til fantastiske naturområder, inklusive flere kilometers badestrand med udsigt til Kullen, og for den sags skyld tennisbaner, fiskeri i Rönne Å, cykelruter og Hallandsåsen lige om hjørnet. Huset er omgivet af en vidunderlig have med fyr, gran og birk.

For Feriefonden synes villaen at udgøre lidt af et guldæg, idet udbudsprisen lyder på 3,5 millioner kroner, men Havsbaden er også et helt utroligt attraktivt område, også for svenske købere. Det er med andre ord ikke billigt, men kunne man ikke forestille sig, at det unikke hus kunne sikres, ved at flere går sammen om at holde svenskerne stangen ved et køb i fællesskab? Sonderinger gør det klart, at der ikke kan forventes aktiv interesse fra fonden, der ikke specifikt eller effektivt har udbudt huset til medlemskredsen. DJ's holdning er ikke undersøgt.

Et mere detaljeret forslag har der simpelthen ikke været tid eller mulighed for lige nu, hvor det drejer sig om at konstatere, om nogen kunne tænke sig at være med til at redde et klenodie og få del i et fantastisk dejligt feriested kun en halv times kørsel fra Helsingborg.
Desværre haster det!

– Ole Duus, pensionist, tidligere associated press

2 Kommentarer

Claus Jensen
19. OKTOBER 2012
Re: Redningsaktion

"...senere vil blive gjort tilgængelige for interesserede.."

 Hvorfor ikke bare lægge den online?

Villy Dall
19. OKTOBER 2012
Feriefonden og Villa Bjärbo

 Af Villy Dall,

formand for Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforerning

 

Som formand for Journalisternes Feriefond har jeg ikke før udgivelsen fået forelagt Ole Duus' læserbrev "Redningsaktion" i Journalisten nr. 17, hvilket jeg beklager.

 

Ole Duus har ret i sine antagelser om, at der tidligere i feriefonden - i et noget anderledes marked, må man indrømme - er truffet nogle dispositioner, som stærkt begrænser den nuværende bestyrelses handlemuligheder i et gennem nu fire år stærkt vigende og derefter svagt ejendomsmarked.

 

Til gengæld finder jeg ingen anledning til at kommentere de forskellige rygter, Ole Duus måtte have hørt om, hvilke huse eller lejligheder der har været på spil i hvilke sammenhænge. Feriefonden redegør for sin virksomhed i forbindelse med den årlige generalforsamling i Journalisternes Ferieforening, som består af samtlige medlemmer af DJ. Her er der rig lejlighed til at udveksle synspunkter om, hvilke ferieinitiativer der samlet set måtte tjene medlemskaren bedst.

 

Det er dog ikke sådan, som det måske antydes, at vi sælger et guldæg. At Villa Bjärbo har tilhørt først Københavns Journalistforbund, så DJ's Kreds 1 og nu Journalisternes Feriefond siden 1920, er ikke i sig selv et argument for at bevare det, idet der jo sker en løbende udvikling i medlemmernes ferieønsker. Hvad der først og fremmest taler for det salg, bestyrelsen for feriefonden har besluttet sig for at udbyde huset til, er, at det svenske fritidshusmarked så småt er begyndt at stige, og at udlejningen af huset i Ängelholm har været støt faldende gennem en årrække. Eksempelvis er der i øjeblikket kun reserveret tre uger i 2013.

 

Det er rigtigt, at huset står over for en større renovering, hvis det skal forblive i vor regi, og vi har derfor vurderet, at det er mere bæredygtigt for fondens samlede virksomhed at realisere det til en fornuftig pris. I skrivende stund er der ingen konkrete beslutninger tage om at effektuere et salg, men huset er udbudt gennem et svensk ejendomsmæglerfirma, og der har været besigtigelsesdage i huset.

 

Bestyrelsen for Journalisternes Feriefond bestræber sig - inden for de økonomiske rammer, vi nu en gang er undergivet - at udbyde så gode og også varierede ferieboliger til DJ's medlemmer, som vi kan. For at se på, om vore tanker og medlemmernes ønsker stemmer overens, har vi netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater senere vil blive gjort tilgængelige for interesserede.