Redegørelsens fire vigtigste pointer

Blev Folketinget vildledt? Handler "Den Hemmelige Krig" om tortur? Holder Nyhedsavisens oversættelser fra engelsk til dansk?

Blev Folketinget vildledt? Handler "Den Hemmelige Krig" om tortur? Holder Nyhedsavisens oversættelser fra engelsk til dansk?

Den nye redegørelse fra undersøgelsesgruppen bag rapporten om "Den Hemmelige Krig" berører syv kritikpunkter. Læs her om de fire vigtigste. Eller læs hele rapporten.

Vildledte regeringen Folketinget?

Rapporten er blandt andet blevet kritiseret for at skrive, at "Den Hemmelige Krig" fremlægger tilstrækkelig journalistisk dokumentation til at gøre den påstand gældende, at regeringen har givet Folketinget urigtige/vildledende oplysninger, når regeringen oplyste, at fanger i Afghanistan ville blive behandlet i overensstemmelse med principperne i Genève-konventionen.

Ifølge kritikkerne, navnlig Nyhedsavisens journalistiske chefredaktør Simon Andersen, har regeringen ikke hemmeligholdt noget som helst. Faktisk har der siden 7. februar 2002 ligget en pressemeddelelse på Det Hvide Hus´ hjemmeside, hvor den amerikanske regering åbent meddeler, at al-Quada og Taliban-mistænkte ikke var beskyttet af Genève-konventionerne.
Christoffer Guldbrandsen afslører med andre ord noget, som allerede er fremme i offentligheden.
Gruppen fastholder imidlertid sin vurdering og henviser til, at den journalistiske relevans af oplysningerne ikke bliver mindre af, at andre journalister – efter filmens visning – kan finde de samme oplysninger.
”Megen kritisk journalistik laves på tilgængelige kilder, som andre journalister ikke har åbnet tidligere.”

Tortur eller ej?

Christoffer Guldbrandsen har i et interview med Journalisten forklaret, at Den Hemmelige Krig slet ikke handler om tortur, men om mishandling af afghanske fanger.
Det er ifølge Guldbrandsen derfor ikke rimeligt, at undersøgelsesgruppen kritiserer ham for at mangle dokumentation for, at tortur har fundet sted. Christoffer Guldbrandsen bruger nemlig slet ikke ordet tortur i sin speak.

I den nye redegørelse påpeger undersøgelsesgruppen, at der er tegninger af mennesker i torturlignende scener i filmens indledning. En kilde beskriver i filmen forholdene i en amerikansk fangelejr med ordene 'Vi fandt ud af, at folk blev udsat for hård tortur'. Desuden bliver behandlingen af 31 fanger i speaken sammenlignet med det irakiske Abu Ghraib-fængsel.

På den baggrund fastholder gruppen, at "Den Hemmelige Krig" handler om tortur. Men i modsætning til rapporten ønsker undersøgelsesgruppen dog at præcisere, at tortur ikke er den eneste bærende påstand i filmens indledning. Andre påstande er mindst lige så bærende.

Er Nyhedsavisens oversættelse forkert?

Chefredaktør David Trads fra Nyhedsavisen har over for Journalisten kaldt rapporten om "Den Hemmelige Krig" for noget makværk. Han afviser rapportens kritik af Nyhedsavisens oversættelser af centrale passager i filmen. David Trads siger, at han har to translatører, der støtter ham i, at Nyhedsavisen oversættelse er korrekt. Oversættelserne omhandler en udtalelse, hvor en amerikansk forhørsleder bruger ordet 'might' og vendingen 'to the best of my recollection'.

I den nye redegørelse skriver gruppen, at den gerne går i dialog med Nyhedsavisen om oversættelserne. Men det kræver, at Nyhedsavisen fremlægger de to translatørers argumenter for, at Nyhedsavisen tolkning er den eneste rigtige.
”Dette har avisen ikke ønsket.”

Hvad vidste tolken?

Det fremgår af filmen, at informationer fra tolken, som mente, at der var sket overgreb af fanger, først kom til Forsvarschefens kendskab efter to år – hvilket Forsvarsministeriet har betegnet som en 'intern fejl'.
I rapporten om "Den Hemmelige Krig" står der, at regeringen gennem tolken kunne have fået bevis for, at der fandt overgreb sted. Det ønsker undersøgelsesgruppen præciseret til, at tolkens beretning burde have givet anledning til, at regeringen havde undersøgt beskyldningerne om overgreb.

 

0 Kommentarer