Redaktionelle bemærkninger

Jævnfør medieansvarsloven § 39 STK.2

Jævnfør medieansvarsloven § 39 STK.2

I JOURNALISTENs rundspørge, som artiklen er baseret på, deltog 30 journalister fra Radioavisen. Samtlige 30 oplyste, at de havde stemt nej til mæglingsforslaget.

DET VIL IFØLGE mæglingsforslaget ikke være forbudt at tage sin tillidsmand med til lønforhandling, men tillidsmanden kan ikke lave aftaler på medarbejdernes vegne. Under den gamle overenskomst var der puljeforhandlinger, og her havde tillidsmanden ifølge overenskomsten formel ret til at deltage.

1999 OVERENSKOMSTEN: Der var tale om nøjagtigt 176 teknikere. JOURNALISTEN beklager at have brugt tallet 150.

Trækker man samtlige 176 metal-stemmer fra de 416 ja-stemmer, så ville der have været 240 ja-stemmer tilbage og dermed et spinkelt ja-flertal.

0 Kommentarer