RECEPTIONER FOR 100.000 KRONER

Dansk Journalistforbund har fejret vigtige medarbejdere, øget informationsindsatsen og fået hjemmeside. Det har sat sit negative aftryk på DJs budget.
Dansk Journalistforbund har fejret vigtige medarbejdere, øget informationsindsatsen og fået hjemmeside. Det har sat sit negative aftryk på DJs budget.

Det kostede Dansk Journalistforbund 79.910 kroner at sige farvel til Lars Poulsen, DJ-formand gennem ni år, ved en reception i april. Og udgiften var 24.276 kroner, da DJ i januar fejrede sekretariatchef Anne Louise Schelins 50 års fødselsdag.
Tallene fremgår af DJs budgetkontrol for første halvår 1999, der blev fremlagt sidst i august for hovedbestyrelsen. Her undrede et enkelt medlem sig højlydt over beløbenes størrelse, ligesom flere påtalte, at budgettet for fødselsdagen var overskredet med 400 procent.
Åbner man regnskabet for formand Lars Poulsens afskedsreception er det mest iøjnefaldende maden – 31.000 kroner. DJs gave til Lars Poulsen – der har tjent forbundet som næstformand og formand i 13 år – var et maleri til 12.000 kroner. Og det kostede knap 10.000 kroner at leje talerstol, podium og mikrofonanlæg.
DJs top forklarede på HB-mødet, at receptioner er en vigtig lejlighed for DJ til at vise ansigtet udadtil. Som budgetansvarlig noterede næstformand Christian Kierkegaard dog også, at »DJ skal se på erfaringerne fra Lars Poulsens reception. Der er måske ting, der kan gøres billigere,« sagde han.

Halv million i underskud
DJs underskud i de første seks måneder af 1999 er 30.000 kroner mindre end budgetteret – på præcis 511.000 kroner. Men selv om budgettet stort set er holdt, er der store udsving.
Ikke mindst DJs informationsvirksomhed med et minus på 216.000 kroner bøjer arm med budgettet for første halvår. Det skyldes især større produktion af pjecer (et minus på 51.000 kroner), »andet informationsmateriale« (minus 90.000 kroner), ligesom Freelance-nøglen blev 43.000 kroner dyrere end kalkuleret.
»Informationsafdelingen har ændret ambitioner i løbet af året,« forklarede næstformand Christian Kierkegaard på HB-mødet. Kierkegaard kritiserede ikke forbrugets størrelse, men fandt det problematisk, at det ikke var forudset.
»Det er klart, at budgetplanlægningen for informationsafdelingen har været for upræcis, det er ikke tilfredsstillende,« sagde Kierkegaard. Han understreger, at flere informationsudgifter, der først skulle afvikles
i 2. halvår, allerede er afviklet i 1. halvår, hvorfor den endelige budgetoverskridelse ikke behøver blive så voldsom.

Hjemmesiden neddrosles
Overskridelsen af informationsbudgettet skyldes også, at udviklingen af DJs hjemmeside kalder på røde tal. I første halvår er der brugt 181.000 kroner på drift af hjemmesiden, på trods af, at der kun var afsat 15.000 kroner på den post, påpegede flere HB-medlemmer. De kritiserede, at driftsudgifterne er blevet finansieret med penge, der efter planen skulle have været brugt til videreudvikling af hjemmesiden – den såkaldte fase to.
Christian Kierkegaard påpeger over for JOURNALISTEN, at det er svært at adskille udgifter til drift, fra udgifter til fase to. Samme forklaring blev givet på HB-mødet, hvor den efterlod flere af deltagerne forvirrede. DJ-toppen forklarede nemlig også på hovedbestyrelsesmødet, at fase to slet ikke skulle realiseres.
Forklaringen synes at være, at dele af fase to ikke gennemføres.
Spørgsmålet er hvilke elementer i hjemmesiden, der stilles i bero for at holde budgettet. Informationschef Esben Ørberg oplyser, at den beslutning ikke er taget endnu. Fase to indeholder en række elementer, som ifølge Esben Ørberg kan spares væk eller udskydes – blandt andet: En akut forespørgselsfunktion, hvor der online kan søges råd og hjælp hos DJ; en funktion, hvor brugeren kan lagre private indstillinger på forbundets hjemmeside; en online-udgave af Vikar-tanken og endelig en udbygning af JOURNALISTENs hjemmeside med regulær nyhedsjournalistik.
Der er også positive tal i halvårsbudgettet. DJ har tjent cirka 100.000 kroner mere end forventet på medlemstilgangen, ligesom JOURNALISTEN bidrager med annonceindtægter, der ligger 445.000 kroner over budgettet. Endelig har DJ tjent 121.000 ubudgetterede kroner, blandt andet på DJ-toppens honorarer for bestyrelsesarbejde i Copy-Dan.

0 Kommentarer