RATEPENSION TIL DE 55-60-ÅRIGE

I forbindelse med Pinsepakken valgte mange at droppe deres kapitalpension, og i stedet indbetale til en ratepension, fordi man her fortsat kan trække sine indbetalinger fra i topskatten.

I forbindelse med Pinsepakken valgte mange at droppe deres kapitalpension, og i stedet indbetale til en ratepension, fordi man her fortsat kan trække sine indbetalinger fra i topskatten.
Nye regler betyder, at ratepensionen nu også tilbydes de 55-60-årige. Første rateudbetaling kan tidligst ske fem år efter, at ordningen er oprettet, og aldersgrænsen for sidste rateudbetaling hæves fra 80 år til 85 år.
For personer over 60, som allerede har en ratepension med fradrag, er der mulighed for at tegne et tillæg til ordningen, fordi forhøjelsesgrundlaget defineres ud fra ratepensionens status ved alderen 60 år mod tidligere 55 år.

0 Kommentarer