Rasmus Nielsen: Valgsejr til den arbejdsløse journalist

Den største sejrherre med den nye regerings mediepolitik bliver den jobsøgende journalist. Det mener Altingets Rasmus Nielsen. Læs også, hvem han håber bliver kulturminister, og hvorfor TV 2 nu aldrig bliver solgt.

Den største sejrherre med den nye regerings mediepolitik bliver den jobsøgende journalist. Det mener Altingets Rasmus Nielsen. Læs også, hvem han håber bliver kulturminister, og hvorfor TV 2 nu aldrig bliver solgt.

Valget er vel overstået, og selvom vi endnu ikke ved, hvordan regeringen kommer til at se ud, vil det betyde en ny mediepolitik. Socialdemokraternes Mogens Jensen har tidligere udførligt fremlagt socialdemokraternes planer over for Journalisten.dk.

Men hvad kommer helt konkret til at se anderledes ud? Vi har spurgt chefredaktør og ejer af Altinget.dk, Rasmus Nielsen. 

Der er nogle, der forudser, at Mogens Jensen kan gå hen og blive kulturminister i en ny regering. Hvem vurderer du bliver ny kulturminister?

»Jeg vil starte med at sige, at man både personligt og fagligt kan håbe, at det bliver Mogens Jensen – på vegne af hele mediebranchen. Han er den politiker i Danmark, sammen med Ellen Trane Nørby (V), der ved mest om moderne medieforhold. Men det er usikkert, om det faktisk bliver ham, nu hvor De Radikale er gået så meget frem. Det ville ligge rigtig godt til dem at få Kulturministeriet,« siger Rasmus Nielsen.

Han understreger, at han udtaler sig i lidt af en dobbeltrolle. På den ene side er han politisk redaktør og analytiker, men på den anden side er han medieudgiver og ejer af et netmedie.

»Med den sidste kastet på, som medieejer, hilser jeg den nye regering velkommen. Jeg føler mig overbevist om, at den længe ventede omfordeling af mediestøtten vil foregå hurtigere og i et større omfang end med den afgående regering,« siger han.

Om små to uger barsler det såkaldte Dyremose-udvalg med en rapport, der bygger på flere måneders udvalgsarbejde. Målet er at fremlægge en række modeller for, hvordan fremtidens mediestøtte kan se ud. Det er blandt andet i spil, at rene netmedier skal have adgang til den mediestøtte, der i dag er forbeholdt dagbladene.

»Vi har kunnet se, at Dyremose-udvalget har arbejdet både konsensussøgende og hurtigt. Så når rapporten kommer, har den nye regering et rigtig godt grundlag for at handle. Det er godt for de fritstående netmedier, men også for de små specialmedier og for dagbladene, hvad angår deres webmedier,« siger Rasmus Nielsen.

Han mener, at journalister vinder stort på regeringsskiftet.

»Den virkelig sejrherre ved den nye regerings vilje til at gennemføre en ny mediepolitik – det er journalisternes beskæftigelse. Jeg er overbevist om, at den nye model i allerhøjeste grad vil tage afsæt i journalistisk manpower. Hele støtten skal jo udmåles i, hvor mange journalister, vi har ansat. Så hvis du er jobsøgende journalist, så kan du absolut være godt tilfreds med det, der kommer til at ske.«

Politikere fra begge fløje har tidligere udtalt, at de ønsker en ny model, hvor man giver støtte til medier på baggrund af, om de bidrager til demokratiet og leverer publicistisk indhold – snarere end, om de kommer på tryk eller net. Men publicisme er svær at måle, og derfor kan en løsning blive at give støtte efter antallet af ansatte journalister.

»Det er en kongstanke, både i udvalget og i branchen, fordi det simpelthen er så svært at måle den journalistiske fødekæde og kvalitet. Hvem startede i virkeligheden den historie? Men hvis man antager, at alle journalister er lige produktive, så må der være en sammenhæng mellem antallet af journalister og det bidrag, vi yder til demokratiets udvikling,« siger Rasmus Nielsen.

Han fremhæver også en anden væsentlig forandring i mediebilledet i kølvandet på den nye regering.

»Salget af TV 2 er nu definitivt aflyst. Det kommer ikke til at ske.«

Men kan vi ikke forestille os, at en ny borgerlig regering vinder næste valg og så træffer en anden beslutning?

»Det tror jeg ikke. Hvis der kommer en ny regering, så er det ikke det første, de vil kigge på. Og tiden kan godt løbe fra den slags beslutninger, for der skal være stor konsensus om det. TV 2 er ikke noget, man privatiserer i flæng,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil så tilføje for egen regning, at udsigten til privatisering for TV 2 faktisk har ført til, at TV 2 nu bliver drevet på privatlignende vilkår. Man driver virksomheden meget mere som en rigtig medievirksomhed med en mere kommerciel tankegang. Det kan også have et politisk formål, og jeg vil sige, at vi har fået en moralsk privatisering af TV 2.«

Rasmus Nielsen forventer, at flere af aftalerne om ny mediestøtte, blandt andet omdannelsen af Dagbladsnævnet til et egentligt Mediestøttenævn, vil ske allerede inden jul.

Læs i øvrigt 13 mediefolk og eksperters vurdering af, hvem der vandt valgdækningen her

0 Kommentarer